Zaten istediğimiz kaar düşünelim bir fark olmaz, düşünmekle kalırız..
Olacak şey öylede olur, böylede olur..