Siber Güvenlik Tatbikatı tamamlandı


Siber savaş tehdidine karşı yapılan Ulusal Siber Güvenlik Tatbikatı'nda 83 gerçek saldırı ile 450'nin üzerinde yazılı senaryo değerlendirildi.


28.01.2011,17:58:29


Başarıyla tamamlanan tatbikata dair genel bilgilendirme sonuçları, katılımcı kurumlarla bugün düzenlenen 'Seçkin Gözlemci Oturumu'nda paylaşıldı. Tatbikatı sonuçları ayrıca, biri katılımcı kurumlara verilmek üzere, diğeri genel olarak tespitlerin sunulacağı iki rapor ile kamuoyu ile paylaşılacak.

Ulusal Siber Güvenlik Tatbikatı, TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) işbirliğiyle gerçekleştirildi. Tatbikat; finans,elektronikhaberleşme, eğitim ve savunma sektörleriyle silahlı kuvvetler, adli ve kolluk birimleri ve çeşitli bakanlıkların ilgili birimlerinin temsilcilerinden oluşan 41 kamu ve özel sektör kurum/kuruluşunun katılımıyla yapıldı. Katılımcı kurum/kuruluşların 6'sı tatbikata gözlemci statüsünde katıldı. Katılımcı kurumlardan bilgi güvenliği uzmanı, hukukçu ve iletişim uzmanı statüsündeki 200'e yakın kişi görev aldı.

Tatbikatın tamamlanmasından sonra yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

''Tatbikatın temel amaçları katılımcı kurumları siber savaş tehdidine karşı alınması gereken önlemler ve olası saldırılar karşısında verilmesi gereken tepkiler konusunda bilgilendirmek ve siber güvenlik bilincinin ülke genelinde artırılmasını sağlamaktı. NATO ve Avrupa Birliği tarafından düzenlenen uluslararası geniş kapsamlı siber tatbikatlarda dahi henüz uygulanmamış olan gerçek saldırı yöntemlerinin hayata geçirildiği tatbikatın ilk iki günlük kısmında gerçek saldırılar uygulanırken, son iki günlük kısmında ise yazılı ortamda olası saldırı senaryoları değerlendirilerek teknik, idari ve hukuki süreçler ele alındı. Tatbikatta; 83 gerçek saldırı, 450'nin üzerinde yazılı senaryo değerlendirildi ve tatbikat gerek içeriğinin türü gerekse içerik miktarı açısından dünyada yapılmış olan önemli siber tatbikatlar arasında yerini aldı. Katılımcı kurumların siber saldırı durumunda verecekleri tepkilerin gerçek ve simulasyon ortamındaki saldırılarla ölçülmesiyle, kurumların hem teknik eksiklik/kabiliyetlerinin hem de kurumiçi/kurumlararası koordinasyon yeteneklerinin değerlendirildiği Ulusal Siber Güvenlik Tatbikatı başarıyla tamamlandı."

CİHAN