E-postaların nasıl işlediğini merak ediyor musunuz? İşte bir e-postanın yolculuğu...
Bu konuda okuyacaklarınız:Her gün milyarlarca e-posta gönderiliyor ve artık her yerde e-postala gönderip alabiliyoruz. Sosyal ağların yükselişine rağmen, e-postalar günlük hayatımızın önemli iletişim araçlarından birisi olma konumunu koruyorlar.

Kişisel olsun, iş amaçlı olsun, 20. yüzyılın yazılı haberleşme devrimi olan e-postaların işleyişini merak ediyor musunuz? Gönder tuşuna basmanızın ardından, alıcısına nasıl ulaşıyorlar? Tüm bu mucizeyi gerçekleştirmek için hangi işlemlerden ve sunuculardan geçiyorlar?

Bilgisayarların ilk günlerinde, yazılı mesajlar aynı ağ üzerinde ve açık bulunan bilgisayarlara gönderilebiliyorlardı. Bunun sebebi ise, mesajın iletilebilmesi için iki bilgisayar arasında doğrudan bağlantı kurulması gerekliliğiydi.

Belli bir süre için ihtiyaçları karşılayan bu yöntem, yerel ağları birbirine bağlayarak internete açılmamızla birlikte yetersiz hale geldi. İşte e-postalar da bu ihtiyaca cevap vermek üzere doğdu ve 20. yüzyılın yazılı mesajlaşma devrimini yarattı.

Chip online