Bu sisteme dahil olmak mecburi değil diye biliyorum, isteyen dahil oluyor..