+ Konu Cevapla
1 den 2´e kadar. Toplam 2 Sayfa bulundu

Internet yasası, onaylandı! Atatürk'e hakâreti, Telekomünikasyon Kurumu engelleyecek

 GÜNCEL HABERLER Katagorisinde ve  Bilişim ve İnternet Dünyasi Forumunda Bulunan  Internet yasası, onaylandı! Atatürk'e hakâreti, Telekomünikasyon Kurumu engelleyecek Konusunu Görüntülemektesiniz.=>...

 1. #1
  Onursal Üye Safak Baktabul'un Çılgını Safak Baktabul'un Çılgını Safak Baktabul'un Çılgını Safak Baktabul'un Çılgını Safak Baktabul'un Çılgını Safak Baktabul'un Çılgını Safak Baktabul'un Çılgını Safak Baktabul'un Çılgını Safak Baktabul'un Çılgını Safak Baktabul'un Çılgını Safak Baktabul'un Çılgını
  Üyelik Tarihi
  Feb 2007
  Bulunduğu Yer
  !
  Mesajlar
  10.944
  Blog Yazıları
  2
  Tecrübe Puanı
  16232936

  new Internet yasası, onaylandı! Atatürk'e hakâreti, Telekomünikasyon Kurumu engelleyecek

  Internet yasası, onaylandı! Atatürk'e hakâreti, Telekomünikasyon Kurumu engelleyecek
  22 Mayıs 2007 Salı 13:55
  Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, 5651 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun" ile 5652 sayılı "Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı
  Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilerek Kabulüne İlişkin Kanun"u onayladı.
  Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi’nden yayınlanan açıklamaya göre, yasalar, yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderildi.
  5651 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu
  Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun"a göre, internet ortamında Atatürk’e hakaret içeren yayınlar, Telekomünikasyon Kurumu tarafından engellenecek.
  Telekomünikasyon İletişim Başkanına, çocukların cinsel istismarı ve müstehcenlik içeren sitelerin yayınını engellemek için yetki verilecek. İçerik, yer ve erişim sağlayıcıları, tanıtıcı bilgilerini kendilerine ait internet ortamında güncel olarak bulundurmakla yükümlü olacak.
  Kendilerine ait bilgileri internet ortamında bulundurmayanlara 2 bin YTL ile 10 bin YTL arasında para cezası verilecek.
  İnternet ortamında kullanıcılara sunulan her türlü bilgi veya veriyi üreten içerik sağlayıcıları, internet ortamında yayınladıkları her türlü yayından sorumlu olacak.
  İçerik sağlayıcı, bir başkasına ait internet sitesinden sağladığı içerikten, kural olarak sorumlu tutulmayacak. Ancak bağlantı sağladığı, içeriği benimsediği ve kullanıcının ulaşmasını amaçladığının anlaşılması halinde, aynı içerikten dolayı sorumlu olacak. Bağlantı sağlanan içeriğin suç oluşturması halinde, bu içeriğe bağlantı sağlayan içerik sağlayıcısı, işlenen suça katılmaktan dolayı sorumlu tutulacak.
  İnternet ortamında hizmet ve içerikleri barındıran sistemleri sağlayan veya işleten yer sağlayıcıları, yer sağladığı içeriği kontrol etmek veya hukuka aykırı bir faaliyetin söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü tutulmayacak.
  Yer sağlayıcı, hukuka aykırı içerikte suç unsuru bulunduğundan haberdar edilmesi ve engelleme yeteneği bulunması durumunda, hukuka aykırı içeriği yayından kaldırmakla yükümlü olacak.

  ERİŞİMİN ENGELLENMESİ...
  TCK’da yer alan "intihara yönlendirme", "çocukların cinsel istismarı", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma", "sağlık için tehlikeli madde temini", "müstehcenlik", "fuhuş", "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" ile "Atatürk’e hakaret içeren" suçların erişimi engellenecek.
  Erişimin engellenmesi kararı, soruşturma evresinde hakim, kovuşturma evresinde ise mahkeme tarafından verilecek. Soruşturma evresinde, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet Savcısı tarafından da erişimin engellenmesine karar verilebilecek. Cumhuriyet Savcısı, bu durumda kararını 24 saat içinde verecek.
  İdari tedbir olarak verilen erişimin engellenmesi kararının yerine getirilmemesi halinde erişim sağlayıcılarına 10 bin YTL’den 50 bin YTL’ye kadar idari para cezası verilecek.
  Koruma tedbiri olarak verilen erişimin engellenmesi kararının gereğini yerine getirmeyen yer veya erişim sağlayıcılarının sorumluları, fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde 6 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılacak.
  İnternette kişilik haklarına saldırıda bulunanların, bu nitelikteki içeriğin yayından çıkarılması ve buna karşı cevap hakkının kullanılması, Basın Kanununun ilgili hükümleri doğrultusunda sağlanacak.

  ERİŞİMİ ENGELLEME KARARI
  Telekomünikasyon Kurumu Başkanı, söz konusu suçları oluşturan yayınların içerik veya yer sağlayıcısının yurt dışında bulunması halinde, bu yayınların tamamını engellemekte yetkili olacak.
  Başkan, içerik veya yer sağlayıcısı yurt içinde bulunan yayınlara ilişkin olarak ise çocukların cinsel istismarı ve müstehcenlik suçlarına ilişkin yayınları engelleyecek.
  Bu iki suç dışında kalan uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, sağlık için tehlikeli madde temini, fuhuş, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama ile Atatürk’e hakaret içeren suçların erişiminin engellenmesi ise hakim, mahkeme veya savcı kararıyla yapılacak.
  Başkanlık tarafından erişimi engellenen yayını yapanların kimliklerinin belirlenmesi halinde, bu kişiler hakkında Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacak.

  ERİŞİM SAĞLAYICILARININ YÜKÜMLÜLÜĞÜ
  Erişim sağlayıcısı herhangi bir kullanıcısının yayınladığı hukuka aykırı içerikten haberdar edilmesi halinde erişimi engelleyecek.
  Erişim sağlayıcısı, sağladığı hizmetlere ilişkin her türlü bilgi, veri tabanı ve ulaşım kayıtlarını 6 aydan 2 yıla kadar saklamakla, bu bilgilerin doğruluğunu, bütünlüğünü ve gizliliğini sağlamakla yükümlü olacak.
  Ticari amaçlı toplu kullanım sağlayıcıları, mahalli mülki amirden izin belgesi alacak. İzne ilişkin bilgiler 30 gün içinde bildirilecek.
  Ticari amaçla olup olmadığına bakılmaksızın bütün toplu kullanım sağlayıcıları, konusu suç oluşturan içeriklere erişimi önleyici tedbirleri almakla yükümlü olacak.
  Bu koşulları yerine getirmeyenlere 10 bin YTL’den 50 bin YTL’ye kadar ceza verilecek.
  Kurulacak Telekomünikasyon Kurumunda, aralarında hukuk müşaviri, iletişim uzmanı, mütercim, tekniker ve bilgisayar işletmeni bulunan 93 personel istihdam edilecek.

  İNTERNET KURULU
  Ulaştırma Bakanlığı bünyesinde İnternet Kurulu oluşturulacak. Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı ile Telekomünikasyon Kurumu ve ihtiyaç duyulan diğer bakanlık, kamu kuruluşları, internet servis sağlayıcıları ve ilgili sivil toplum örgütü temsilcileri de bu Kurulda temsil edilecek.
  Kurul gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlayacak. Ayrıca izleme, filtreleme ve engelleme yapılacak yayınların tespiti ve benzeri konularda yapılacak öneriler ile ilgili her türlü tedbir ve karar Kurulca alınacak.

  TOPTANCI HALLERİ
  5652 sayılı "Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı
  Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilerek Kabulüne İlişkin Kanun"a göre ise toptancı halleri, belediyeler ve mücavir alan sınırları içinde belediyeler; büyükşehir belediye sınırları içinde büyükşehir belediyeleri tarafından açılacak.
  Toptan ve perakende hallerin açılması, belediyelerin iznine tabi olacak.
  Mallar, üretildiği il veya ilçeden, satışa sunulacağı yerin haline girecek ve o yerin belediyesi, malın satışından pay alacak.
  Malın sevkiyatında, sevk veya taşıma irsaliyesi ile ziraat odası kaydı belgelerinden birinin bulunması ve kontrollerde ibrazı zorunlu olacak.
  Malların toptancı hal dışında satışa sunulduğunun tespiti halinde, bu malların toptancı hallerine girişi sağlanacak ve hal müdürlüğünce açık artırmayla satılacak. Bu satışta, belediye veya işletme payı yüzde 25 olarak uygulanacak.
  Belediyeler, toptancı hallerini tahsisin yanı sıra kiralama veya satış yoluyla da işletebilecek.
  Toptancı hallerindeki işyerlerinin yüzde 10’u, üretici birliklerine kontenjan olarak ayrılacak. Ayrılan bu yerler Ankara, İstanbul ve İzmir belediyelerindeki haller haricindeki illerde, üretici birlikleri arasında yapılacak ihaleyle kiraya verilecek. Üretici birliklerine kiralanmış işyerleri boşalınca, toptancı halinde işyeri bulunmayan üretici birliklerine tahsis edilecek.
  Gerçek veya tüzel kişiler, toptancı hallerinden en fazla bir işyeri kiralayabilecek veya satın alabilecek.
  Doğrudan veya dolaylı olarak birden fazla işyerinin aynı kişi tarafından kiralandığının veya satın alındığının tespiti halinde, kira sözleşmesi feshedilecek, satış işlemi iptal edilecek. Ayrıca bu kişilere, belediye encümeni kararıyla 25 bin YTL para cezası verilecek.

  KİRA SÜRESİ EN FAZLA 10 YIL OLACAK
  Hallerin kira süresi, en fazla 10 yıl olacak. Kira süresi sona erenler, kiralama ihalelerine tekrar katılabilecek.
  Toptancı hallerinin tahsis ücreti, belediye meclisince belirlenecek.
  Kira sözleşmesine aykırı hareket ettikleri tespit edilenler, önce yazılı olarak uyarılacak, eksiklik ve aykırılıkları 20 gün içinde gidermezlerse kira sözleşmeleri feshedilecek.
  Bu kişiler işyerini, feshedilmenin bildirilmesinden sonra 30 gün içinde tahliye edecek, etmezse tahliye işlemini belediye yapacak.
  Belediye encümeni, işyeri tahsis edilenlerin yönetmelikte öngörülen şartları taşımadıkları veya sonradan kaybettiklerini tespit etmesi durumunda, tahsisin iptaline ve haldeki işyerinden çıkarılmasına karar verecek.

  ESKİ İŞLETMECİLERE YÜZDE 25 İNDİRİM
  Toptancı hallerindeki mevcut tahsisler, kanunun yayımı tarihinden itibaren 1 yıl içinde başka bir işleme gerek kalmaksızın sona erecek.
  Toptancı hallerindeki işyerlerinin ihaleyle satışında ve kiraya verilmesinde, halde işletmecilik yapanlara yüzde 25 oranında indirim yapılacak. Bu kişilere yapılan satış bedeli, 3 yılı geçmemek üzere 6 taksitte tahsil edilecek.
  Hallerin büyükşehir belediyelere devrinde, ilgili belediyenin muvafakati zorunlu olacak.

  netgazete

 2. #2
  Onursal Üye deliqanli Baktabul'un Çılgını deliqanli Baktabul'un Çılgını deliqanli Baktabul'un Çılgını deliqanli Baktabul'un Çılgını deliqanli Baktabul'un Çılgını deliqanli Baktabul'un Çılgını deliqanli Baktabul'un Çılgını deliqanli Baktabul'un Çılgını deliqanli Baktabul'un Çılgını deliqanli Baktabul'un Çılgını deliqanli Baktabul'un Çılgını
  Üyelik Tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  4.810
  Tecrübe Puanı
  9575725

  Tanımlı

  Konu tasinmistir..

+ Konu Cevapla

Benzer Konular

 1. 17 Mayıs Dünya Telekomünikasyon Günü
  By Kaileena in forum ÖzeL Günler...
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 05-16-2014, 11:57
 2. Yeni nesil telekomünikasyon laboratuvarı
  By Mr. NuteLLa in forum Bilişim ve İnternet Dünyasi
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 08-01-2008, 11:15
 3. İdam Onaylandı
  By MiayKe in forum Dünyadan Haberler
  Cevaplar: 6
  Son Mesaj: 05-03-2008, 00:36
 4. Dunyanin En Buyuk Internet Kafesi / internet cafe/ internet
  By perikızı in forum Komik Resimler
  Cevaplar: 5
  Son Mesaj: 01-17-2008, 00:25
 5. Petkim'in Satışı Onaylandı
  By mavidamla in forum Dünyadan Haberler
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 11-22-2007, 16:43

Etiketler

Yetkileriniz

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts

Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375