ABD'de yaşayan bilim adamı Prof. Nejat Olgaç ve doktora öğrencisi Rıfat Sipahi yeni bir sistem geliştirdi. ABD Enerji Bakanlığı'nın da parasal açıdan desteklemeye başladığı sistem matematik kullanarak, gelecekteki değişimleri tahmin etmede kullanılıyor.

Bilim kurgu yazarı Isaac Asimov'un İmparatorluk romanında yazdığı "psiko-tarih" bilimi ve roman kahramanı Hari Seldon gerçek oluyor. ABD'de yaşayan ve çalışan iki Türk bilim adamı, geçmiş verileri değerlendirerek geleceği daha iyi kestirmede de kullanılabilecek bir sistem geliştirdi.

Asimov romanında, dahi bilim adamı Hari Seldon'un, geçmişte yaşanan olayları birer matematik formülüne dönüştürerek, geleceği tahmin eden bir bilgisayar programı ve bu yolla geleceği görebilen "psiko-tarih" bilimini geliştirmesi sonucunda ortaya çıkan olayları yazmıştı.

Yeni buluş çığır açacak Asimov'un bu hayal kahramanı bir anlamda gerçeğe dönüştü. ABD'de bir Türk bilim adamı klasik mantık kurallarını altüst eden, ancak teknoloji ve üretim alanında paradigmaları değiştirerek, yeni çığır açacak bir buluşa imza attı. Bu buluş ile geçmiş verilere dayanılarak, bugün ve gelecek için yapılan tahminler çok daha tutarlı hale gelebilecek.

ABD'nin Connecticut Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Nejat Olgaç'ın, doktora öğrencisi Rıfat Sipahi ile çalışmaları sonucunda yaptığı 'gecikmeli sistemlerin stabilizasyonu' adlı icadın, başta bilgisayar olmak üzere, savunma ve üretim makineleri teknolojilerinde büyük yeniliklere yol açacağı kaydedildi. Prof. Olgaç yeni buluşu için şunları söyledi:

'Dinamik sistemlerde kontrol kararlarını çoğu zaman gecikmiş enformasyona dayanarak veriyoruz. Bu, ekonomik yaşamdan, sosyal yaşama kadar hayatın tüm alanlarında alınan kararlarda aynı şekilde oluşuyor. Ancak bu buluşa bizi iten sebep, daha çok yüksek kapasiteli bilgisayar şebekelerinin veri akış kontrolü ve kimya tesislerindeki süreç kontrolüne yönelik ihtiyaçlar oldu. Araştırmalarımız neticesinde günümüze kadar çözülememiş bir problemin çözümüne de yeni bir boyut getirdik.'

Matematiksel bir esasa dayanan 'gecikmeli sistemlerin stabilizasyonu' kavramının pratik yaşamda son derece etkileyici sonuçlar çıkarmaya başladığını belirten Prof. Olgaç, buluşunun işlevselliği konusunda savunma alanından bir örnek vererek, şunları ifade etti:

"Mesela GPS yardımı ile bir roket bir uçağı kovalarken, hedefin hareketinin gecikmesiz olarak bilinmesi halinde, roketin hedefle buluşması son derece başarılı oluyor. Bu bilgi akışında küçük gecikmeler de kabul edilebilir sonuçlar oluştururken, mantığın gerektirdiği şekilde büyük gecikmelerde buluşma tamamen başarısız oluyor.

Sonuçta matematikte 'stabilitede gecikme marjini' olarak bilinen kavram ortaya çıkıyor. Klasik kontrol metotları bu marjı aşmamaya çaba sarf ederken, biz tersini yapmaya çalıştık."

ABD Enerji Bakanlığı fon ayırdı Belçika'da geçen hafta dünyanın önde gelen matematikçilerinin katıldığı bir forumda geliştirdikleri paradigmayı tanıttıklarını belirten Prof. Olgaç, çalışmalarının finansmanı için Amerikan Ulusal Bilim Vakfı ve ABD Enerji Bakanlığı'nın bir fon onayladıklarını bildirdi.

Artık bilgisayarlar daha az kilitlenecek Buluşlarının matematik bilimine getireceği yeni açılımların dışında teknoloji alanında da çarpıcı yeni gelişmelere neden olacağını anlatan Prof. Olgaç, "Buluşumuz özellikle bilgisayar şebekesi kilitlenmeleri ve çok kafalı takım tezgahlarında titreşim çalışmalarının yoğunlaşmış olduğu odaklarda büyük yeniliklere sebep olacak" diye konuştu.

Buluşun takım tezgahlarına uygulanması durumunda şu an tahmin edilemeyecek boyutta bir verimlilik artışının sağlanacağını da ifade eden Olgaç, ABD Patent Ofisi'ne başvuruda bulunduklarını açıkladı.