Rauf Orbay kimdir-Rauf Orbay hayatı,biyografisi

Hüseyin Rauf Orbay 1881 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Bahriye Mektebi'ni bitirdi, Balkan Savaşı sırasındaki deniz savaşlarında büyük başarılar gösterdi ve "Hamidiye Kahramanı" ünvanını kazandı. İzzet Paşa kabinesinde Bahriye Nazırlığı yapan Orbay, başarıların sonunda Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküş belgesi olan Mondros Mütarekesini imzalamak zorunda kaldı. Malta sürgününden döndükten sonra 1921'de Ankara'ya gittiğinde kendisine Nafia Vekilliği verildi.Orbay bakanlıktan ayrıldığı yıl Meclis ikinci başkanlığına seçildi ve 1922-1923 arasında bir kaç ay Başbakanlık yaptı. 1924'te Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kurulduğunda muhalefetini bu toplulukta sürdürmeyi daha uygun buldu. 1942-1944 yılları arasında Türkiye'nin Londra büyükelçisi olan Orbay 1964 yılında hayata gözlerini yumdu.