Güneş ışınları, görebildiğimiz tüm renkleri içerir. Atmosfer, Güneş'ten
gelen mavi ışığın, öteki renklere oranla daha fazla saçılmasına yol açar.
Bunun nedeni, mavi ışığın atmosferdeki moleküllerle daha fazla
çarpışmasıdır. Saçılan mavi ışık, atmosferin mavi renkte parlamasına yol
açar.

Güneş, ufka yakın olduğunda Güneş ışınları atmosfere yatay olarak girer ve
daha fazla yol kateder. Bu sırada, ışığın büyük bölümü soğurulur. Mavi ışık,
öteki renklere oranla daha fazla soğurulduğundan, Güneş kırmızı bir renk
alır. Eğer havada pus veya ince bulutlar varsa, Güneş'in eğik gelen ışınları
bunlardan yansır.

Yine, yerden yansıyan kırmızı ışık da gökyüzünün kırmızı
bir renk almasına yol açar.