İsveç'teki Karolinska Enstitüsü ile ABD'deki Wayne State Üniversitesi ortaklığında yürütülen bir çalışmada, yatmadan önce belli bir mesafeden cep telefonu sinyallerine tabi tutulan deneklerin uyku sorunları yaşadığı saptandı.

Çalışma 18-45 yaş arası kadın ve erkeklerden oluşan gruplar üzerinde yapılmış. Gerçek cep telefonları yerine cep telefonlarında kullanılan sinyallerle benzer frekansta yayın yapan vericiler kullanılmış. Vericiler deneklerin başlarının sol tarafına yakın duracak şekilde konumlandırılmışlar ve üçer saatlik periyodlarla çalıştırılmışlar. Kullanılan frekans 884 MHz, ABD'de geçerli olsa da ülkemiz dahil Avrupa'nın çoğu bölgesinde başka frekanslar taşıyıcı olarak kullanılıyor. Ancak etkinin benzer olması beklenebilir. Güç, Avrupa ve ABD telefon radyasyon düzeyleri olarak belirlenen 1.6W/kg ile 2.0W/kg değerlerinin altında kalacak şekilde ayarlanmış: 1.4W/kg. Ayrıca deney süresince deneklerden belli testleri yapmaları, olası semptom listelerini kendi deneyimleriyle karşılaştırmaları ve ruh hallerini kaydetmeleri istenmiş. Uyku sırasında beyin aktiviteleri EEG ile ölçülmüş ve uyanınca da testler yapılmış.

Deneyler sonucunda sinyallere maruz kalan deneklerin uykuya dalmakta güçlük çektikleri, daha doğrusu kontrol grubundakilere göre daha uzun sürede uykuya daldıkları saptanmış. Ayrıca baş ağrısı gibi bulgular da var. Çalışma her ne kadar gerçek hayatın birebir kopyası olmasa da -örneğin 3 saatlik süre ortalama konuşma süresinden çok daha uzun- kullanıcıların kuşkularını artırmaya yeter. Zaten araştırmacılar da bunun bir "en kötü durum senaryosu" olduğunu belirtmişler.

Bulguların kökeninde cep telefonunun stres sistemini koordine eden beyin bölgelerini etkilemesinin veya cep telefonu radyasyonunun vücut saatimizi denetleyen hormonların üretimini düzensizleştirmesinin yattığı varsayılıyor.

ceplab