Küresel kriz gün geçtikçe tüm sektörlere zarar verdiği gibi mobil sektörü etkilemeyi de başarıyor. Dijital Analiz firmalarından Strategy Analytics tarafından yapılan araştırmaya göre mobil sektörü 2008 yılının son çeyreği yani Ekim Kasım ve Aralık aylarında 2007 yılına göre %10 bir düşüş yaşadı ve hatta 2008 yılındaki 295 milyonluk toplam satış 2001 yılından beri yapılan en düşük satış oranı olarak tarihe geçti.

Yapılan açıklamalara göre ekonomik krizden en çok etkilen firma %52’lik düşüş payı ile Motorola firması oldu. Motorola firmasını ise Sony Ericsson'u %21 ve Nokia'yı da %15 düşüş payları ile izledi.


alıntı..