Malzemeler:
Renkli orlon ipler
Kordon
Tığ
İğne
Resim 1

Tığla 30 zincir çekilir.Kordonun ucunda 2cm'lik boşluk bırakılır.
Çekilen zincir kordonun altına gelecek şekilde tutularak tığ yardımı ile kordona bağlanır.
Bu başlagıçtan sonra zincirin her deliğine batılarak kordonun sarma işlemi yapılır.(
Yapılacak ürünün şekline ve büyüklüğüne göre zincir sayısı arttırılabilinir.)


Sarma işlemi tamamlandıktan sonra döndürme işlemini gerçekleştirmek için kordonun ucu alt kısma gelecek şekilde yerleştirilir ve birleştirme işlemi yapılır.
Kordonun gözüken beyaz kısmı dolana kadar önce alta sonra üste batılarak sarma işlemine devam edilir.

Resim 2-Resim 3


Resim 4


Yapılacak motifin ürün üzerinde yeri belirlenir.
Örme işlemi sürerken işaretlenen yere gelindiğinde renkli ipler eklenir.
Motifin tamamlanması için sırası geldikçe renkler değiştirilir.
Renkli ipler örme işlemi esnasında kordonla birlikte içerden gizlice yürütülür.
Motif bitince renkli ipler kesilerek ana ip ile örmeye devam edilir.
Yapılan ürünün sonuna gelindiğinde kordon arkada kalacak şekilde işlem bitirilir.
Başlangıç ve sondaki kordon fazlalıkları iğne ve iplik ile sarılır,fazlalıklar kesilerek saklanması sağlanır.


En son saçaklar tığ yardımı ile ürüne sabitlenerek ürün bitirilir.

Alıntı