+ Konu Cevapla
2 / 6 Sayfa BirinciBirinci 1 2 3 4 ... SonuncuSonuncu
6 den 10´e kadar. Toplam 29 Sayfa bulundu

En Çok Kullanılan İngilizce Kelimeler ve Anlamları

 Edebi Yazilar Katagorisinde ve  Dil ve Dilbilimi Forumunda Bulunan  En Çok Kullanılan İngilizce Kelimeler ve Anlamları Konusunu Görüntülemektesiniz.=>...

 1. #6
  Admin GönüL Baktabul'un Çılgını GönüL Baktabul'un Çılgını GönüL Baktabul'un Çılgını GönüL Baktabul'un Çılgını GönüL Baktabul'un Çılgını GönüL Baktabul'un Çılgını GönüL Baktabul'un Çılgını GönüL Baktabul'un Çılgını GönüL Baktabul'un Çılgını GönüL Baktabul'un Çılgını GönüL Baktabul'un Çılgını GönüL - ait Avatar
  Üyelik Tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  5.231
  Blog Yazıları
  52
  Tecrübe Puanı
  107374775

  Tanımlı Ce: En Çok Kullanılan İngilizce Kelimeler ve Anlamları

  had
  Have -sahip olmak- fiilinin geçmiş halidir.

  Örnek: I had a book. -Bir kitabım vardı.-

  has
  Sahip olmak anlamındaki have kelimesi he, she, it veya tek bir şahıs veya şey gösteren bir kelime

  İle kullanılınca -has- şekline girer. Örnek: He has two legs. İki bacağı var.

  have
  1. Bir şahıs veya bir şeyin herhangi bir şeye sahip olduğunu anlatmak için,

  bu şahıs veya şeyi gösteren kelimenin yanına -sahip olmak- anlamında -have- getirilir.

  Örnek: I have a book. Bir kitabım var.

  2. Türkçedeki -kahvaltı etmek, öğle yemeği yemek, çay içmek- anlamını da verir.

  Örnek: I have breakfast. -Kahvaltı ederim.-

  haven't
  Have ve not kelimeleri birleştirilerek -haven't- şeklinde yazılabilir.

  he
  Erkekler için kullanılan -o- zamiri.

  hour
  60 dakikalık zamanı ifade eden -(bir) saat- anlamındadır.

  Örnek: How many hours are there in a day? Bir günde kaç saat vardır?

  How
  Nasıl, ne kadar. Örnek: How are you? Nasılsınız?

  I
  Ben

  in
  1. içinde.

  Türkçede genellikle -içinde- kelimesi yerine ismin sonuna -de, -da eki ilave edilerek

  -içinde- kelimesi kaldırılır. Örnek: -sepetin içinde- yerine sepette

  The pencils are in the box. Kalemler kutunun içindedir.)

  2. Memleket ve şehirlerde bulunuşu anlatırken in öntakısı kullanılır.

  Örnek: Hasan Bey's house is in Adapazarı. -Hasan Beyin evi Adapazarı'ndadır.

  3. Zaman bildiren kelimelerle kullanılır.

  Örnek: We'll go to England in July. -İngiltere'ye Temmuzda gideceğiz.-

  in front of
  Önünde. Örnek: The teacher is in front of the school. Öğretmen okulun önündedir.

  into
  1. Türkçedeki "-e,-a" eklerinin karşılığı olan -to- öntakısı kapalı bir yer için

  kullanıldığı zaman -into- şeklini alır.

  Örnek: Put the chairs into my room, please. Lütfen sandalyeleri odama koy.

  2. -ye, -ya. Örnek: They are translating from Turkish into English.

  is
  var olmak, bulunmak anlamındaki to be fiilinin cümlenin öznesine göre aldığı şekildir.

  Öznenin tekil olduğu durumlarda kullanılır.

  Genellikle -dir, -dır şeklinde ek olarak tercüme edilir.

  Örnek: He is a student. O bir öğrencidir.

  isn't
  is ve not kelimeleri birleştirilerek isn't şeklinde yazılabilir.

  it
  o, onu, ona şeklinde tercüme edilebilir. Cansız varlıklar ve hayvanlar için kullanılır.

  like
  beğenmek, hoşlanmak ve benzer, gibi anlamları vardır.

  Örnek: Most boys like football. Çoğu erkek çocuk futboldan hoşlanır.

  look for
  Aramak, bulmağa çalışmak.

  Örnek: I am looking for my pencil. Kalemimi arıyorum.

  look like
  Görünüş olarak benzemek.

  Örnek: The two brothers don't look like each other at all. İki kardeş birbirlerine hiç benzemiyorlar.

  made from
  -den yapılmış. Bir şey yapılırken kullanılan ana madde eski niteliğini kaybediyor ve

  meydana gelen şeyin içinde görülemiyorsa bu durumda made from deyimi kullanılır.

  Örnek: Butter is made from milk. Tereyağ sütten yapılmıştır.

  made of
  -den yapılmış. Bir şeyin yapıldığı veya imal edildiği ana madde imal edilen şeyde mevcutsa,

  Yani görülebiliyorsa bu durumda made of kullanılır.

  Örnek: This table is made of wood. -Bu masa tahtadan yapılmıştır.-

  make
  Yapmak. bir şeyi imal etmek, meydana getirmek anlamında -yapmak- (do fiili ile karıştırılmamalıdır.)

  Örnek: What are you making? -Ne yapıyorsun?-

  I am making a table. -Bir masa yapıyorum.-

  making
  Make fiilinin şimdiki zaman çekimi.

  many
  Çok, birçok anlamına gelir ve sadece sayılabilen isimlerle kullanılır.

  Örnek: There are so many things to see. Görülecek o kadar çok şey var.

  more
  Daha, daha çok. Örnek: Would you like some more cake? Biraz daha pasta ister misin?

  most
  İkiden fazla heceli veya çift heceli olup da hecelerinden bir tanesi uzun sesli olan sıfatlarda bu

  sıfatların önüne most konulur.

  Örnek: Hatice is their most careful maid. Hatice onların en dikkatli hizmetçileridir.

 2. #7
  Admin GönüL Baktabul'un Çılgını GönüL Baktabul'un Çılgını GönüL Baktabul'un Çılgını GönüL Baktabul'un Çılgını GönüL Baktabul'un Çılgını GönüL Baktabul'un Çılgını GönüL Baktabul'un Çılgını GönüL Baktabul'un Çılgını GönüL Baktabul'un Çılgını GönüL Baktabul'un Çılgını GönüL Baktabul'un Çılgını GönüL - ait Avatar
  Üyelik Tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  5.231
  Blog Yazıları
  52
  Tecrübe Puanı
  107374775

  Tanımlı Ce: En Çok Kullanılan İngilizce Kelimeler ve Anlamları

  much
  Çok anlamına gelir ve sadece sayılması mümkün olmayan isimlerle kullanılır.

  Örnek: Is there much milk in the glass? Bardakta çok süt var mı?

  must
  Yardımcı fiildir. Fiillerin önüne gelerek o fiilin yapılmasının lüzumlu olduğunu ifade eder.

  Türkçeye -meli, -malı olarak tercüme edilir. Örnek: I must go. Gitmeliyim.

  near
  Yakında,yanında, yakınında.

  Örnek: She is sitting near the guide. Rehberin yanında oturuyor.

  Memleket söylenirken anlam değişir.

  Örnek: I am from Ankara. - Ankara'lıyım.

  need
  Lüzum, gerek, ihtiyaç. Örnek: The poor man was in need. Yoksul adam ihtiyaç içindeydi.

  No
  Hayır.

  north
  Kuzey. Örnek: Sinop is in the north of Turkey. Sinop, Türkiye'nin kuzeyindedir.

  not
  Değil, yok, olumsuzluk belirten ek. Örnek: They are not tired. Onlar yorgun değildirler.

  o'clock
  Vakit bildirirken söylenen -saat üç, saat beş- gibi sözlerdeki -saat- anlamındadır.

  Örnek: It's ten o'clock. Saat ondur.

  of
  Tamlayanı hayvan veya cansız bir varlık olan isimlerle yapılacak isim tamlamalarında

  ise Türkçedeki -in- takısının vazifesini of kelimesi görür.

  Örnek: The legs of the table are short. -Masanın bacakları kısadır.-

  off
  Kapalı. Örnek: The green light is off. Yeşil ışık sönük (kapalı).

  on
  Üstünde, üzerinde.

  Örnek: I am writing on the blackboard. -Karatahtanın üzerine yazıyorum.-

  Haftanın günlerinden önce -on- eki kullanılabilir.

  Örnek: Come on Sunday. -Pazar günü gel.-

  one
  Türkçede sıfatın sonuna eklenerek yapılan şey İngilizce de one kelimesi ile yapılır.

  Örnek: There are two ***s on the table. Masamın üstünde iki kitap var.

  The yellow one is mine, the red one is my brother's. Sarısı benimkidir, kırmızısı kardeşimindir.

  Muhakkak sıfattan sonra gelir. Sadece sayılabilen isimlerle kullanılabilir.

  ones
  Tekrar edilmemesi istendiği için ikinci defa geçeceği yere one konulan isim çoğul olduğu takdirde one

  yerine ones kullanılır.

  Örnek: There are some apples on the table. Masanın üstünde birkaç elma var.

  Put the red ones in the basket. Kırmızılarını sepete koy.

  Muhakkak sıfattan sonra gelir. Sadece sayılabilen isimlerle kullanılabilir.

  or
  yoksa, veya, ya da

  Örnek: Would you like a cup of tea or coffee? Bir fincan çay mı yoksa kahve mi istersiniz?

  other
  Diğer, diğeri.

  Örnek: This boy is Tom; the other boy is Bill. Bu çocuk Tom'dur; diğer çocuk Bill'dir.

  others
  Diğerleri

  Örnek: This vase is better than the others. -Bu vazo diğerlerinden daha iyidir.-

  out
  Dışarı, dışarıda.

  Örnek: The girl went out of the room. Kız odadan (dışarı) çıktı.

  over
  Üstünde, üzerinde. On önekinden farklı olarak gösterdiği şeyin altta bulunan şeye değmeyerek

  Daha yukarıda ve tam üstünde anlamındadır.

  Örnek: There are black clouds over the hills. Tepelerin üzerinde siyah bulutlar var.

  owe
  Borçlu olmak. Örnek: How much do I owe you? Borcum ne kadar?

  put on
  Giymek.

  Örnek: Put on your hat. Şapkanızı giyiniz.

 3. #8
  Admin GönüL Baktabul'un Çılgını GönüL Baktabul'un Çılgını GönüL Baktabul'un Çılgını GönüL Baktabul'un Çılgını GönüL Baktabul'un Çılgını GönüL Baktabul'un Çılgını GönüL Baktabul'un Çılgını GönüL Baktabul'un Çılgını GönüL Baktabul'un Çılgını GönüL Baktabul'un Çılgını GönüL Baktabul'un Çılgını GönüL - ait Avatar
  Üyelik Tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  5.231
  Blog Yazıları
  52
  Tecrübe Puanı
  107374775

  Tanımlı Ce: En Çok Kullanılan İngilizce Kelimeler ve Anlamları

  receive
  Almak. Örnek : We received your letter last week. Biz geçen hafta sizin mektubu aldık.

  round
  Sıfat olarak yuvarlak, daire şeklinde anlamındadır.

  Örnek: The ball is round. Top yuvarlaktır.

  Öntakı olarak kullanıldığında around öntakısıyla eş anlamlıdır.

  Örnek: The girl is running round the house. Kız evin etrafında koşuyor.

  shall
  -ecek, -acak. Gelecek zaman cümlelerinde fiillerin sonuna gelen eklerin karşılığıdır.

  I ve We özneleri ile kullanılır.

  Örnek: I shall go. -Gideceğim.-

  she
  Bayanlar için kullanılan -o- zamiri.

  some
  Çoğul isimlerin önünde bulunur.

  Sayının belirtilmesi gerekmediği veya belirtilemeyeceği durumlarda birkaç, biraz anlamında kullanılır.

  Sayılamayan isimlerin önünde -biraz, bir miktar- anlamına gelir.

  Örnek: some water. -biraz su-

  Some kelimesi ayrıca -bazı- anlamına da gelir.

  Bu anlamda olduğu zaman genel olarak cümlenin başında olur ve sayılamayan isimlerle hemen

  Hemen hiç kullanılmaz.

  Örnek: Some lessons are short. Bazı dersler kısadır.

  south
  Güney. Örnek: Antalya is in the south of Turkey. Antalya, Türkiye'nin güneyindedir.

  take
  Bir şeyi bir yerden almak, elle tutup almak.

  Örnek: Don't take my basket. Benim sepetimi alma.

  Take off
  Çıkarmak.

  Örnek: Take off your coat. Ceketini çıkar.

  than
  -dan. Genellikle ikinci isimden önce gelir.

  Örnek: My hat is bigger than your hat. Şapkam senin şapkandan daha büyüktür.

  that
  Şu

  Örnek: That is a door. Şu bir kapıdır.

  -ki

  Örnek: He is so strong that he can carry this table. O kadar kuvvetlidir ki bu masayı taşıyabilir.

  the
  Türkçe karşılığı yoktur.

  A kelimesi gibi isimlerin önünde kullanılır.

  Önünde bulunduğu ismin söyleyen ve söylenen kişi tarafından bilindiği durumlarda kullanılır.

  Örnek: The sun is in the sky. Güneş göktedir.

  Bir isimden daha öncede bahsedilmişse ismin önünde -the- kullanılır.

  there
  Orada, oraya, orayı. Örnek: Don't go there now. Oraya şimdi gitme.

  they
  onlar. Soruda these, those, they kelimelerinin hangisi olursa olsun cevapta they kullanılmaktadır.

  This
  bu, bu kadar

  to
  Türkçedeki fiil kelimelerinin sonundaki -mek, -mak eklerinin karşılığıdır.

  Örnek: to come: gelmek - come : gel

  Fiil kelimelerinin önünde değilse, kendisinden sonraki kelimeye -e, -a ekini getirir.

  Örnek: Go to the wall. Duvara git. He went to London. Londra'ya gitti.

  under
  Altında

  Örnek: The dog is sleeping under the chair. Köpek sandalyenin altında uyuyor.

  up
  Yukarı, yukarıda. Örnek: The man looked up. Adam yukarı baktı.

  used
  Kullanılmış, eski. Geçmişte adet halinde yapmakta olduğumuz hareketleri anlatırken fiil önüne

  -used to- getirilir. Örnek: I used to come late. Eve geç gelirdim.

  usually
  Çoğunlukla, genellikle. Örnek: She usually finishes early. Genellikle erken bitirir.

  was
  To be -olmak- fiilinin geçmiş halidir. I öznesi ve tekil şahıslarla birlikte kullanılır.

  were
  To be -olmak- fiilinin geçmiş halidir. Çoğul şahıslarla birlikte kullanılır.

  weren't
  Were ve not kelimeleri birleştirilerek weren't şeklinde yazılır.

  west
  Batı. Örnek: İzmir is in the west of Turkey. İzmir, Türkiye'nin batısındadır.

  What
  1. Soru kelimesi: ne? Örnek: What is this? -Bu nedir?-

  2. Şahıslarla kullanıldığı zaman -neci, ne iş yapar, mesleği nedir?-

  Örnek: What is your father? -Babanız necidir?-

  where
  Nereye, nerede, nereden.

  Örnek: Where is the teacher? Öğretmen nerededir?

  Cümle içinde bir isimden sonra geliyorsa, -ki orada- anlamına gelir.

  Örnek: A bedroom is a place where we sleep. Yatak odası bir yerdir ki orada uyuruz.

  who
  Kim, kime anlamında soru kelimesidir.

  Örnek: Who came here? Buraya kim geldi?

  Cümle içinde bir isimden sonra geliyorsa, -ki o- anlamına gelir.

  Örnek: A teacher is a man who teaches. Öğretmen bir adamdır ki o öğretir.

  will
  -ecek, -acak. Gelecek zaman cümlelerinde fiillerin sonuna gelen eklerin karşılığıdır.

  I ve We özneleri dışındaki şahıslar için kullanılır.

  Örnek: He will sleep. -Uyuyacak-

  with
  1. ile, beraber. Örnek: I am going with my father. -Babamla gidiyorum.-

  2. kullanarak. Örnek: I write with a pencil. -Bir kalemle yazarım.-

  3. -lı eki : Örnek: the girl with blue eyes is my sister.- Mavi gözlü kız kızkardeşimdir.

  Yes
  Evet

  you
  Siz, sen

 4. #9
  yabanci sunacoglu Buraların yabancısı
  Üyelik Tarihi
  Jul 2009
  Mesajlar
  1
  Tecrübe Puanı
  0

  Tanımlı Ce: En Çok Kullanılan İngilizce Kelimeler ve Anlamları

  Burada kaç adet ingilizce kelime var?

 5. #10
  Admin GönüL Baktabul'un Çılgını GönüL Baktabul'un Çılgını GönüL Baktabul'un Çılgını GönüL Baktabul'un Çılgını GönüL Baktabul'un Çılgını GönüL Baktabul'un Çılgını GönüL Baktabul'un Çılgını GönüL Baktabul'un Çılgını GönüL Baktabul'un Çılgını GönüL Baktabul'un Çılgını GönüL Baktabul'un Çılgını GönüL - ait Avatar
  Üyelik Tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  5.231
  Blog Yazıları
  52
  Tecrübe Puanı
  107374775

  Tanımlı Ce: En Çok Kullanılan İngilizce Kelimeler ve Anlamları

  M

  Machine
  mışiin
  MAKİNE

  Machine-Gun
  mışiin gan
  MAKİNELİ TÜFEK

  Mad
  med
  DELİ

  Madam
  medım
  MADAM, BAYAN

  Magic
  mecik
  BÜYÜ

  Mail
  meyl
  POSTA

  Main
  meyn
  ANA, ESAS

  Make
  meyk
  1.YAPMAK 2.ÇEŞİT

  Make-Up
  meyk ap
  1.MAKYAJ 2.UYDURMAK

  Male
  meyl
  ERKEK

  Man
  men
  ADAM

  Manage
  menıc
  YÖNETMEK, KONTROL ETMEK

  Management
  menıcmınt
  YÖNETİM, İDARE

  Manager
  menıcır
  YÖNETİCİ, MENAJER

  Manner
  menır
  TAVIR, GÖRGÜ

  Many
  meni
  BİRÇOK

  Map
  mep
  HARİTA

  March
  març
  1.MARŞ 2.YÜRÜYÜŞ

  Mark
  mark
  İŞARETLEMEK, İŞARET

  Market
  maakıt
  PAZAR, PİYASA

  Marry
  meri
  EVLENMEK

  Marvellous
  marvılıs
  ŞAHANE, HARİKA

  Mask
  mesk
  MASKE

  Mass
  mes
  KÜTLE, KİTLE, KALABALIK

  Master
  mestır
  UZMAN, ŞEF, SAHİP, HOCA

  Match
  meç
  1.UYMAK, UYUŞMAK 2.MAÇ 3.KİBRİT

  Material
  metıriıl
  MALZEME, KUMAŞ

  Matter
  metır
  1.MESELE 2.ÖNEMLİ OLMAK

  May
  mey
  1.MAYIS 2.MAY BE = BELKİ

  Me
  mi
  BANA, BEN

  Meal
  miıl
  YEMEK

  Mean
  miin
  1.ANLAMINA GELMEK,İSTEMEK,PLANLAMAK 2.CİMRİ

  Mean
  miin
  ORTALAMA

  Meaning
  miining
  ANLAM

  Means
  miins
  1.STİL, YOL, YARDIM 2.PARA

  Meantime
  miintaym
  BU ARADA

  Meanwhile
  miinvayl
  BU ARADA, AYNI ANDA

  Measure
  mejır
  ÖLÇÜ

  Meat
  miit
  ET

  Mechanic
  mekanik
  MEKANİK

  Medal
  medıl
  MADALYA

  Medicine
  medisin
  İLAÇ, TIP

  Meet
  miit
  BULUŞMAK, KARŞILAMAK

  Meeting
  miiting
  TOPLANTI, MİTİNG

  Melody
  melodi
  EZGİ, MELODİ

  Melon
  melın
  KAVUN

  Melt
  melt
  ERİMEK

  Member
  membır
  ÜYE

  Memorable
  memırıbl
  UNUTULMAYACAK

  Memorandum
  memırendım
  NOT

  Memorial
  memoriıl
  BİR KİŞİNİN ANISINA YAPILAN YAPIT

  Memorize
  memırayz
  EZBERLEMEK

  Memory
  memıri
  HAFIZA

  Men
  men
  ADAMLAR

  Mend
  mend
  TAMİR ETMEK

  Mental
  mentıl
  ZİHİNSEL

  Mention
  menşın
  BAHSETMEK

  Merchant
  mörçınt
  TÜCCAR

  Mercy
  mörsi
  MERHAMET

  Mere
  miır
  SADECE,YALNIZCA

  Merry
  meri
  MUTLU

  Mess
  mes
  KARGAŞALIK,DAĞINIKLIK

  Message
  mesıc
  MESAJ

  Metal
  metıl
  METAL

  Meter
  mitır
  ÖLÇEK

  Method
  methıd
  METOT

  Metre
  mitr
  METRE

  Mice
  mays
  FARELER

  Middle
  midl
  ORTA

  Midnight
  midnayt
  GECE YARISI (24:00)

  Military
  militıri
  ASKERİ

  Milk
  milk
  SÜT

  Mill
  mil
  1.DEĞİRMEN 2.İMALATHANE+ Konu Cevapla
2 / 6 Sayfa BirinciBirinci 1 2 3 4 ... SonuncuSonuncu

Benzer Konular

 1. Cevaplar: 33
  Son Mesaj: 11-30-2011, 17:42
 2. Günlük Hayatta Çok Sık Kullanılan Kelimeler...
  By KARLALESİ in forum Muthis Geyikler
  Cevaplar: 9
  Son Mesaj: 07-12-2011, 19:22
 3. İngilizce'de En Sık Kullanılan Fiiller
  By serapqq in forum İngilizce
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 12-15-2007, 00:38
 4. İngilizce'de En Sık Kullanılan 500 Sözcük
  By Safak in forum İngilizce
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 04-30-2007, 21:11
 5. İngilizce'de En Sık Kullanılan Fiiller
  By Safak in forum İngilizce
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 04-30-2007, 21:10

Etiketler

Yetkileriniz

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts

Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375