+ Konu Cevapla
1 den 3´e kadar. Toplam 3 Sayfa bulundu

Hollandaca Türkçe bazı sözcükler (Basit Sozluk)

 Edebi Yazilar Katagorisinde ve  Dil ve Dilbilimi Forumunda Bulunan  Hollandaca Türkçe bazı sözcükler (Basit Sozluk) Konusunu Görüntülemektesiniz.=>...

 1. #1
  yaremce
  Misafir

  :okur: Hollandaca Türkçe bazı sözcükler (Basit Sozluk)

  aan: [pr] -de, kenarında.
  aandacht: [de] ilgi, dikkat.
  aankomen: [v] ulaşmak, varmak.
  aanmaning: [de] uyarı.
  aansluiten: [v] bağlamak.
  aantal: [het] adet, sayı.
  aantrekken: [v] çekmek.
  aantrekkelijk: [adj] çekici.
  aanvankelijk: [bw] başlangıçta.
  aanwezig: [adj] var olan.
  aanzienlijk: [adj] önemli.
  aarde: [de] dünya, yeryüzü.
  achter: [pr] arkasında.
  adellijk: [adj] soylu.
  advies: [het] öneri, tavsiye, öğüt.
  adviseren: [v] önermek, tavsiye etmek.
  af en toe: [bw] bazen.
  afgelopen: [v] bitmek.
  afhankelijk: [adj] bağlı [ÖRNEK-0005].
  afkoelen: [v] soğumak.
  afkorting: [de] kısaltma.
  afloop: [de] son.
  afscheid: [het] veda.
  afstand: [de] uzaklık.
  afstuderen: [v] mezun olmak.
  al: [adj] tüm, hepsi; [bw] zaten, şimdiden.
  algemeen: [adj] genel (in het algemeen: genellikle; çoğunlukla).
  alleen: [adj] yalnız; [bw] yalnızca.
  allerlei: [adj] türlü, çeşitli.
  als: [co] eğer; [pr] olarak.
  altijd: [bw] her zaman.
  ander: [adj] başka.
  anders: [bw] başka biçimde.
  antwoord: [het] yanıt, cevap.
  atmosfeer: [de] atmosfer.
  auto: [de] araba, otomobil (pl. auto's).
  avond: [de] akşam.
  band: [de] (otomobil, bisiklet vs için) lastik.
  bang: [adj] korkmuş (ik ben bang = korkarım).
  bank: [de] kanepe.
  bedienen: [v] çalıştırmak, işletmek (bedienen het fototoestel).
  bedrijf: [het] şirket, işyeri.
  beetje: [adj] biraz.
  begrijpen: [v] anlamak.
  beginnen: [v] başlamak.
  behalve: [co] -den başka.
  behulp: [het] yardım [ÖRNEK-0003].
  belangrijk: [adj] önemli.
  belangstelling: [de] ilgi.
  bepalen: [v] belirlemek [ÖRNEK-0003].
  berg: [de] dağ.
  beschrijven: [v] tanımlamak.
  beschouwen: [v] bakmak, seyretmek.
  bestaan: [v] var olmak (bestaan uit: oluşmak [ÖRNEK-0007]).
  bestellen: [v] ısmarlamak, sipariş etmek.
  bestuderen: [v] incelemek [ÖRNEK-0001].
  betekenen: [v] anlamına gelmek.
  betekenis: [de] anlam, mana.
  beurt: [de] sıra ("sıra bende" tümcesindeki gibi).
  bevroren: [adj] donmuş.
  bewaren: [v] saklamak.
  bewegen: [v] hareket ettirmek.
  beweging: [de] hareket [ÖRNEK-0002].
  bewijs: [het] kanıt, delil.
  bewonderen: [v] hayran olmak.
  bezig: [adj] yoğun, meşgul.
  bezitten: [v] sahip olmak.
  bijna: [bw] hemen hemen, yaklaşık.
  bijnaam: [de] takma ad.
  bijvoorbeld: [bw] örneğin.
  bijwoord: [het/dilbilgisi] belirteç, zarf.
  bijzonder: [adj] özel; kendine özgü.
  biljet: [het] bilet.
  binden: [v] bağlamak.
  bladzijde: [de] sayfa.
  blank: [adj] beyaz.
  blijken: [v] görünmek.
  blijven: [v] kalmak.
  boek: [het] kitap.
  boekenkast: [de] kitaplık.
  boer: [de] köylü, çiftçi [ÖRNEK-0002].
  bol: [de] top, yuvarlak, küre.
  boog: [de] yay.
  botsing: [de] çarpışma.
  bout: [de] cıvata.
  boven: [bw] yukarıya, yukarıda, üstte.
  bovendien: [bw] ayrıca.
  brandstof: [de] yakıt.
  breed: [adj] geniş.
  breken: [v] kırmak.
  bril: [de] gözlük.
  Britse Gemenebest: [het] İngiliz Milletler Topluluğu.
  broer: [de] erkek kardeş.
  bron: [de] kaynak.
  bui: [de] sağanak.
  buitenlander: [adj] yabancı.
  cassette: [de] kaset.
  collega: [de] iş arkadaşı.
  conjunctief: [de/dilbilgisi] bağlaç.
  continent: [het] kıta, anakara.
  cursist: [de] öğrenci.
  daar: [bw] orada.
  daarna: [bw] sonra.
  daarom: [bw] bu yüzden.
  dag: [tw] merhaba; [tw] hoşçakal; [de] gün.
  dampkring: [de] atmosfer.
  datum: [de] tarih; [het] veri.
  deelgenoot: [de] sırdaş, dost.
  Deens: [het] Danca, Danimarkaca.
  deken: [de] örtü.
  demokratie: [de] demokrasi.
  Denemarken: [het] Danimarka.
  depot: [het] depo.
  deskundig: [adj] uzman.
  deze: [vn] bu.
  dichtbij: [adj] yakın.
  dik: [adj] kalın.
  dikwijls: [bw] çoğunlukla.
  dit: [vn] bu.
  docent: [de] öğretmen.
  docente: [de] bayan öğretmen.
  doen: [v] yapmak.
  donker: [adj] karanlık.
  doof: [adj] sağır.
  door: [co] dolayısıyla.
  dorp: [het] köy.
  draaien: [v] dönmek.
  drie: [adj] üç.
  dromen: [v] rüya görmek, düş görmek.
  droom: [de] düş, rüya.
  druk: [adj] meşgul.
  drukken: [v] basmak.
  duidelijk: [adj] açık, belli, bariz.
  dun: [adj] ince.
  durven: [v] cesaret etmek.
  dus: [co] yani.
  duur: [adj] pahalı.
  een: [adj] bir.
  eenvoudig: [adj] kolay.
  eiland: [het] ada.
  eindigen: [v] bitmek.
  elk: [vn] her.
  elkaar: [vn] birbiri.
  en: [co] ve.
  Engeland: İngiltere.
  enkelvoud: [adj] tekil.
  enz: [afkorting] bkz. enzovoort.
  enzovoort: vesaire.
  enig: [adj] birkaç.
  er: [bw] orada.
  erfelijk: [adj] kalıtsal; babadan oğula geçen.
  erg: [bw] çok.
  ergen: bkz. ergens.
  ergens: [bw] bir yerde.
  eten: [v] yemek.
  evenals: [bw] gibi, aynı biçimde [ÖRNEK-0008].
  excursie: [de] gezi, gezinti, tur.
  fiets: [de] bisiklet.
  fijn: [adj] iyi.
  fonkelen: [v] parlamak [ÖRNEK-0001].
  foto: [de] fotoğraf.
  fototoestel: [het] fotoğraf makinesi.
  fout: [de] yanlış, hata; [adj] yanlış.
  gaan: [v] gitmek.
  gaar: [adj] pişmiş.
  gade: [de] eş, karı ya da koca.
  gang: [de] koridor, sofa, hol.
  gat: [het] delik.
  gauw: [bw] çabuk.
  gebeurtenis: [de] olay [ÖRNEK-0005].
  gebied: [het] alan, yer.
  gebruiken: [v] kullanmak.
  gedragen: [v] davranmak.
  geen: [vn] değil.
  geldig: [adj] geçerli.
  gelegenheid: [de] fırsat.
  gelijktijdig: [bw] aynı zamanda.
  gemakkelijk: [adj] kolay.
  gesloten: [adj] kapalı.
  geschiedenis: [de] tarih.
  gevaar: [de] tehlike.
  geval: [het] durum, hal.
  geven: [v] vermek.
  gevoel: [het] duygu.
  gezellig: [adj] hoş.
  gezicht: [het] yüz, surat.
  gierig: [adj] cimri.
  gids: [de] kılavuz, rehber (telefoongids: telefon rehberi).
  goed: [adj] iyi.
  goedkoop: [adj] ucuz.
  gordijn: [het] perde.
  graf: [het] mezar.
  grammatica: [de] dilbilgisi.
  grap: [de] şaka.
  groen: [adj] yeşil.
  Groenland: [het] Grönland.
  groente: [de] sebze.
  groeien: [v] büyümek, gelişmek.
  groot: [adj] büyük.
  Groot-Brittannië: Büyük Britanya.
  grotendeels: [bw] büyük çoğunlukla.
  gum: [de] silgi.
  hand: [de] el.
  handtekening: [de] imza.
  hebben: [v] -i olmak, sahip olmak.
  heel: [adj] bütün.
  heelal: [het] evren.
  heen: [pr] doğru.
  heet: [adj] sıcak.
  -heid: -lik (noodzakelijkheid = zorunluluk).
  hemel: [de] gök, gökyüzü.
  her en der: [bw] şurada burada.
  herfst: [de] sonbahar, güz.
  herhalen: [v] yinelemek, tekrar etmek.
  herkennen: [v] tanımak.
  heten: [v] adı ... olmak, adlandırılmak.
  hij: [vn] o.
  hoe: [bw] nasıl.
  hoeveel: [adj] kaç tane.
  hoeveelheid: [de] miktar.
  honderd: [adj] yüz.
  honger: [de] açlık.
  hoofd: [het] baş, kafa.
  hoogstends: [bw] en çok.
  horen: [v] duymak.
  houden: [v] tutmak.
  huis: [het] ev.
  hun: [adj] onların.
  huren: [v] kiralamak.
  ieder: [vn] her.
  iedereen: [vn] herkes.
  iemand: [vn] birisi.
  Ierland: İrlanda.
  ijzer: [het] demir.
  ik: [vn] ben.
  immers: [co] zira.
  in: [pr] -de, içinde.
  inbreken: [v] zorla girmek.
  inrichting: [de] yerleşim, düzen.
  integendeel: [co] aksine, tersine.
  inzet: [de] çaba.
  Iran: [het] İran.
  jaar: [het] yıl.
  je: [adj] senin.
  jij: [pn] siz.
  jongen: [de] oğlan.
  jouw: [adj] senin.
  jullie: [pn] siz.
  juist: [adj] doğru.
  kabinet: [het] hükümet, kabine.
  kalf: [het] dana.
  kamer: [de] oda.
  kant: [de] yan, taraf.
  kantoor: [het] ofis, büro.
  kat: [de] kedi.
  keer: [de] kez.
  kegel: [de] koni.
  kennen: [v] bilmek.
  kennis: [de] tanıdık, dost.
  kenteken: [het] plaka.
  kern: [de] çekirdek.
  keuken: [de] mukfak.
  keuze: [de] seçenek.
  kijken: [v] bakmak; seyretmek, izlemek.
  kind: [het] çocuk (pl. kinderen).
  klaren: [v] bitmek.
  klas: [de] sınıf.
  kleed: [het] halı; [het] örtü.
  kleur: [de] renk.
  klein: [adj] küçük.
  klont: [de] topak.
  kloppen: [adj] kapıyı çalmak.
  knap: [adj] zeki.
  knikker: [de] bilye.
  koepel: [de] kubbe.
  koken: [v] pişirmek.
  kolom: [de] sütun.
  komen: [v] gelmek

 2. #2
  yabanci sancak Buraların yabancısı
  Üyelik Tarihi
  Apr 2011
  Mesajlar
  1
  Tecrübe Puanı
  0

  Tanımlı Ce: Hollandaca Türkçe bazı sözcükler (Basit Sozluk)


 3. #3
  Onursal Üye cicekbahcesi Baktabul'un Çılgını cicekbahcesi Baktabul'un Çılgını cicekbahcesi Baktabul'un Çılgını cicekbahcesi Baktabul'un Çılgını cicekbahcesi Baktabul'un Çılgını cicekbahcesi Baktabul'un Çılgını cicekbahcesi Baktabul'un Çılgını cicekbahcesi Baktabul'un Çılgını cicekbahcesi Baktabul'un Çılgını cicekbahcesi Baktabul'un Çılgını cicekbahcesi Baktabul'un Çılgını cicekbahcesi - ait Avatar
  Üyelik Tarihi
  Nov 2010
  Bulunduğu Yer
  Bilinmeyen yerden
  Mesajlar
  4.438
  Blog Yazıları
  740
  Tecrübe Puanı
  107374626

  Tanımlı Ce: Hollandaca Türkçe bazı sözcükler (Basit Sozluk)

  Bu kelimeler tanidik geliyor baanaaa hollandaca

+ Konu Cevapla

Benzer Konular

 1. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 03-12-2010, 12:51
 2. Oxford englısh house-hollandaca aile birleşimi
  By bilkeytuzla in forum Eğitim Öğretim Bölümü
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 03-08-2010, 11:47
 3. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 06-27-2009, 16:22
 4. Dünya Dillerine Giren Türkçe Sözcükler
  By ?..rabiş..? in forum Türkçe
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 11-23-2008, 16:51
 5. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 04-12-2007, 15:37

Etiketler

Yetkileriniz

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts

Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375