xml dosyası geregi pek cok farkli schema’ya sahip dokumani tek bir xml icinde tutabilme kabiliyetine sahiptir. bu da farkli anlamlara gelen ayni isimli tag’lerin ayni yerde bulunabilecegine delalettir ki bu noktada validation ve eri$im hikayelerini duzene sokmak icin xml namespace denen minik prefix’ler icad edilmiştir. normalde Şoyle iki xml’imiz var diyelim:
<books>
<item name="book felan"/>
</books>

<menu>
<item name="menu secenegi"/>
</menu>

Şimdi bir menu item’in icine kitap yerle$tirecegimiz zaman schema validation buyuk ihtimalle kari$acagindan bunlari (prefixe ile) ayirmak gerekir:
<m:menu xmlns:m="
<m:item name="menu secenegi">
<b:books xmlns:b="
<b:item name="kitap mitap"/>
</b:books>
</m:item>
</m:menu>

bu sayede bir dokumandaki butun kitaplari secmek icin Şöyle bir xpath query’si mumkun olabilir:
//b:item
ya da menu’nun altinda yer alan kitaplari secmek icin
//m:menu/b:item
gibi query’ler de mumkun olmaktadir.
şimdi gelelim soruna diyelimki şöyle bir xml’i koddan oluşturdunuz:

<test xml:lang="en-us">
<alttest xml:base="ğüşiöç€$" />
</test>

burada xml:lang ve xml:base attributeleri için ikinokta’nın önündeki "xml" daha önce tanımlanmış bir namespace’in, prefixe olarak kullanılmasıdır. xml namespace’i default olarak tanımlı kabul edilir ve ayrıca tanımlanmaz.
bu xml’i XmlDocument.Save() ile kayıt ederken prefixe’li attribute’lerin prefixe’siz olarak yani lang ve base şeklinde kayıt edildiğini göreceksiniz.
bu xml document’in olduğu gibi kayıt edilmesi için XmlWriter kullanıyoruz.

Aşağıda örneğini bulabilirsiniz.

XmlDocument oXmlDoc = new XmlDocument();
XmlElement oXmlElemTest = oXmlDoc.CreateElement("test");
oXmlElemTest.SetAttribute("xml:lang", "en-us");
oXmlDoc.AppendChild(oXmlElemTest);

XmlElement oXmlElemAltTest = oXmlDoc.CreateElement("alttest");
oXmlElemAltTest .SetAttribute("xml:base", "ğüşiöç€$");
oXmlElemTest.AppendChild(oXmlElemAltTest);

XmlTextWriter writer = new XmlTextWriter(@"c:\\deneme.txt",
System.Text.Encoding.UTF8);
writer.Formatting = Formatting.Indented;
x.WriteTo( writer );
writer.Flush();