+ Konu Cevapla
2 / 2 Sayfa BirinciBirinci 1 2
6 den 8´e kadar. Toplam 8 Sayfa bulundu

XmL Nedir ?

 Bilgisayar Güvenliği. Katagorisinde ve  Donanim Forumunda Bulunan  XmL Nedir ? Konusunu Görüntülemektesiniz.=>...

 1. #6
  VIP ViperMoon Baktabul'un Çılgını ViperMoon Baktabul'un Çılgını ViperMoon Baktabul'un Çılgını ViperMoon Baktabul'un Çılgını ViperMoon Baktabul'un Çılgını ViperMoon Baktabul'un Çılgını ViperMoon Baktabul'un Çılgını ViperMoon Baktabul'un Çılgını ViperMoon Baktabul'un Çılgını ViperMoon Baktabul'un Çılgını ViperMoon Baktabul'un Çılgını ViperMoon - ait Avatar
  Üyelik Tarihi
  Sep 2007
  Bulunduğu Yer
  ٩(-̮̮̃•̃)۶ Uzaydaπ Çıplak Gözle Görülebilen Tek ModeratoR
  Mesajlar
  9.102
  Blog Yazıları
  21
  Tecrübe Puanı
  107375010

  Tanımlı Ce: XmL Nedir ?

  import java.util.Enumeration;

  import java.io.FileReader;

  /**
  Bu sınıf DocHandler sınıfı için yapılan en temel impelmentasyondur.Olaylar okundukça System.out ile bastırılmaktadır
  */
  public class Reporter implements DocHandler {

  // DocHandler için sadece bir kopya oluşturuyoruz
  static Reporter reporter = new Reporter();

  // DocHandler implementasyonu buradan itibaren başlamaktadır
  public void startDocument() {
  System.out.println(" dokuman baslangici");
  }
  public void endDocument() {
  System.out.println(" dokuman bitisi");
  }
  public void startElement(String elem,Hashtable h) {
  System.out.println(" bas elem: "+elem);
  Enumeration e = h.keys();
  while(e.hasMoreElements()) {
  String key = (String)e.nextElement();
  String val = (String)h.get(key);
  System.out.println(" "+key+" = "+val);
  }
  }
  public void endElement(String elem) {
  System.out.println(" son elem: "+elem);
  }
  public void text(String text) {
  System.out.println(" metin: "+text);
  }
  //DocHandler implementasyonu burada bitmektedir

  /** Kullanım: java Reporter [xml dosyası] */
  public static void main(String[] args) throws Exception {
  for(int i=0;i<args.length;i++)
  reportOnFile(args[0]);
  }

  public static void reportOnFile(String file) throws Exception {
  System.out.println("============================== =");
  System.out.println("dosya: "+file);

  // Burası DocHandler ile parse etmek istediğimiz dokümanı parse ettiğimiz koddur
  FileReader fr = new FileReader(file);
  QDParser.parse(reporter,fr);

  fr.close();
  }
  }

  İkinci ve daha gelişmiş örnekte ise Conf olarak adlandırdığımız örnektir.Bu örnek hafızadaki bir veri yapısındaki alanları güncellemektedir.Conf alanları ve config.xml de tanımları yapılan nesneleri berlirlemek için java.lang.reflect paketini kullanmaktadır.Eğer bu programı çalıştırırsanız hangi nesnelerin güncellendiği ve bunun nasıl yapıldığı ekrana bastırılacaktır.Eğer config dosyası bulunmayan alanları sorar ise bir hata mesajı bastırılacaktır.

  CONF.JAVA

  import java.util.Stack;
  import java.util.Hashtable;
  import java.util.Enumeration;

  import java.lang.reflect.Field;

  import qdxml.DocHandler;
  import qdxml.QDParser;

  import java.io.FileReader;

  /** QDParser ile ilgili diğer bir örnek.Bir veri yapısı xml elemanlarının java nesneleri ile örtüştürülmesi ile güncellenmektedir*/
  public class Conf implements DocHandler {
  // Bir uzay gemisinin cihaz konfigürasyonunun kaydedilmesi için gereken sınıflar

  static class MissingSystem {}
  static class Engine {
  String spaceTimeSetting, spaceFoldRate;
  }
  static class Propulsion {
  Engine portWarpDrive = new Engine();
  Engine starboardWarpDrive = new Engine();
  }
  static class DefenseMechanism {
  String setting, frequency;
  }
  static class Defense {
  DefenseMechanism forceField = new DefenseMechanism();
  DefenseMechanism ecm = new DefenseMechanism();
  }
  static class Weapon {
  String power, setting;
  }
  static class CombatComputer {
  String subSystem, state;
  }
  static class Weapons {
  Weapon mainEnergyBeam = new Weapon();
  Weapon secondaryEnergyBeam = new Weapon();
  Weapon energyTorpedo = new Weapon();
  CombatComputer combatComputer = new CombatComputer();
  }
  static class AtmosphereSetting {
  String race, scent, level;
  }
  static class AtmosphereControl {
  AtmosphereSetting engineering = new AtmosphereSetting();
  AtmosphereSetting bridge = new AtmosphereSetting();
  AtmosphereSetting hydroponics = new AtmosphereSetting();
  }
  static class LifeSupport {
  AtmosphereControl atmosphere = new AtmosphereControl();
  }
  static class ShipConfig {
  Weapons weapons = new Weapons();
  Propulsion propulsion = new Propulsion();
  Defense defense = new Defense();
  LifeSupport lifeSupport = new LifeSupport();
  }
  //Bir uzay gemisi konfigürasyonu için gereken tüm sınıfların tanımı yapıldı

  // Stack yapısı bir endElement ile karşılaşıldığında geri dönmemizi sağlamaktadır
  Stack stack;

  // şu an işlediğimiz nesne
  Object model = new ShipConfig();


  public void text(String s) {}

  // Atamalar için reflection kullanılmaktadır
  // <weapons>bu andaki nesne alanlarının atanmasına başlanılacağını belirtir
  // <weapon setting="360cps"> aynı anlamdadır ancak setting adlı alana da bir değer atamak istediğimizi belirtir
  // Reflection buradaki işlemleri basitleştirdiği için kullanılmıştır

  public void startElement(String name,Hashtable h) {
  // İşlediğimiz nesne "model" oalrak adlandırılmaktadır.İlk işimiz isimdeki alana modeli atamaktır

  // durum çıktısı
  System.out.println(" Ayarlanıyor: "+name);
  if(stack.empty()) {
  stack.push(model);
  } else {
  stack.push(model);
  try {
  Field field = model.getClass().getDeclaredField(jname(name));
  model = field.get(model);
  } catch(Exception ex) {
  // Varolmayan atama
  System.out.println("HATA: Alan bulunamadı "+
  model.getClass().getName()+": "+name);
  model = new MissingSystem();
  return;
  }
  }

  // İşlenen nesne alanlarının atanması
  Enumeration e = h.keys();
  while(e.hasMoreElements()) {
  String key=null, val=null;
  try {
  key = (String)e.nextElement();
  val = (String)h.get(key);
  key = jname(key);
  System.out.println(" ayarlıyor: "+key+" => "+val);
  Field field = model.getClass().getDeclaredField(key);

  // herşeyin metin olduğu kabul ediliyor(CDATA)
  field.set(model,val.toString());

  } catch(Exception ex) {
  System.out.println("HATA: alan bulunamadı "+
  model.getClass().getName()+": "+key);
  }
  }
  }
  // bir önceki nesneye dön.
  public void endElement(String name) {
  model = stack.pop();
  }
  public void startDocument() {
  stack = new Stack();
  }
  public void endDocument() {
  stack = null;
  }


  /** Bir xml stil ismini java stil ismine dönüştür
  Örnek: primary-weapon, primaryWeapon olmaktadır. */
  public String jname(String s) {
  boolean ucase = false;
  StringBuffer sb = new StringBuffer();
  for(int i=0;i<s.length();i++) {
  char c = s.charAt(i);
  if(c == '-') {
  ucase = true;
  } else if(ucase) {
  sb.append(Character.toUpperCase(c));
  ucase = false;
  } else {
  sb.append(Character.toLowerCase(c));
  }
  }
  return sb.toString();
  }

  public static void main(String[] args) throws Exception {
  Conf c = new Conf();

  // bu konfigürasn verisini config.xml i herhangi bir zamanda okuyarak yenileyebiliriz.
  // Alternatif olarak tüm konfigürasyonu değiştiren diğer bir xml dokümanını okuyabiliriz
  QDParser.parse(c,new FileReader("config.xml"));
  }
  }


  Paket özellikleri

  Bu paketi uygulamanız için dilediğiniz gibi değiştirebilirsiniz.QDParser sınıfı derlenip jar dosyasına konulduğunda yaklaşık 3 KB yer tutmaktadır.Bu ufak alan kısıtlamalı uygulamalar için yeterli ve XML spesifikasyonunun avantajlarını kullanabilme olanağı sunmaktadır.

  Bu örneğin çalışması için DocHandler ve QDParserqdxml adlı bir klasör içerisinde bulunmalı ve bu klasör ile aynı dizinde parse etmek istediğimiz xml dosyamız, ve Conf ve reporter gibi implementasyon sınıflarımız bulunmalıdır.  Java Teknolojisi ve XML

  XML İşleme için API’lara giriş

  Web servisleri ve e-ticaret platformlarındaki artan ilgi le geliştirme kutusunda XML , Java ile birleşmektedir.Bugün Java ile XML tabanlı uygulamalr geliştirmek için 6 uzantı bulunmaktadır.

  · XML İşleme için Java API (JAXP)
  · XML/Java BAğı için Java API (JAXB)
  · Uzun dönem JavaBean Kalıcılığı
  · XML Mesajlama için Java API
  · XML RPC için Java API (JAX RPC)
  · XML Kaydı için Java API (JAXR)

  Bu yazıda JAXP yi inceleyeceğiz.JAXP direk veya dolaylı olarak XML dokümanları ve ilintili Java teknolojisinin imkanlarını sunmaktadır.Bunlar ise şuşekilde listelenebilir.

  · SAX , XML için basit API
  · DOM , W3C için Doküman Nesne Modeli
  · XSLT , W3C den XML Stil Sayfası Dil Çevrimleri
  · XPath , W3C den XML Yol Dili
  · JDOM , Java için optimize edilmiş doküman nesne model API

  Farklı XML İşleme Modellerine Genel Bakış

  Bir uygulamanın XML – tabanlı ya da diğer bir bakışla Web Servisi olması XML bakış açısı ile uygulamanın XML dokümanlarını kullanabilmesi,içerisindeki elde edilen veriye dayanan iş mantığının XML dokümanları ile sunulması için kullanılması demektir.

  1. XML girdi işleme
  · Parse etme ve kaynak dokümanın validasyonu
  · Gerekli bilginin yeri veya kaynak dokümandaki etiketlendirilmesi ile tanımlanması ve aranması
  · Gerekli bilginin yerinin saptanmasından sonra bilginin kullanılması
  · Elde edillen bilginin iş nesneleri ile örtüştürülmesi
  2. İş Mantığı
  · Girdi bilgisinin işlenip çıktı bilgisinin oluşturulma süreci
  3. XML Çıktı İşleme
  · DOM,JDOm ve benzeri ile jenerasyon için dokümanın modelinin oluşturulması
  · XSLT stil sayfalarının uyarlanması veya direk olarak XML serileştirmesi


  SAX ve DOM en temel işleme modelleridir.Bir XML dokünmanının işlenmesi için SAX kullanmak için parser tarafından oluşturulan olayların ele alımı için gerekli metodlar kodlanmalıdır.DOM ile ise parser tarafından oluşturulan ağaç yapısı içerisinde kaynak dokümanda bilgiye ulaşmak için travers kodu yazılmalıdır.SAX parser bir olay akışı oluşturduğundan , yukarıda anlatılan 4 XML girdi işleme basamakları tek bir döngüde gerçekleştirilmelidir:Her yakalanan olay anında ele alınmalı ve olay ile bilg aktarılmalıdır.Dom kullanırken , XML giridi işleme ise en az iki döngüde gerçekleştirilmelidir:ilkinde DOM parser XML dokümanından bir DOM ağacı oluşturmalı ve daha sonra DOM ağacının içerisinde istenen bilgiye ulaşmak için yürüme işlemi geröekleştirilmelidir.Son kısım DOM ağacı hafızada kaldığı sürece istenildiği kadar tekrarlanabilmektedir.


  Tablo 1: SAX ve DOM özellikleri
  SAX
  DOM
  Olay tabanlı modelleme
  Ağaç veri yapısı
  Seri giriş (olay akışı)
  Rasgele giriş (hafıza veri yapısı)
  Düşük hafıza kullanımı (sadece olaylar oluşturulur)
  Yüksek hafıza kullanımı (doküman hafızaya yüklenmektedir)
  Dokümanın kısımlarının işlenmesi (gerekli olayların yakalanması)
  Dokümanın işlenmesi (hafızadaki veri yapsının işlenmesi)
  Dokümanın sadece bir kere işlenmesi (olayların geçici akışı)
  Birden fazla işleme (doküman hafızadadır)

  XSLT , SAX ve DOM ‘ dan daha yüksek seviyeli bir işleme modelidir.XSLT,genellikle geliştiricinin kaynak dokümandaki belirli paternler ile karşılaşılınca uygulanacak kuralları(şablonları) kodlamasını gerektirir.Bu paternler ise XPath dili kullanılarak tanımlanmaktadır.XPath kaynak dokümanda bilginin saptanması ve elde edilmesi için kullanılmaktadır.SAX ve DOM Java kodu yazılmasını gerektirir fakat XSLT (motor çağrımından ayrı olarak) genellikle kendileri de XML dokümanları olan stil sayfalarının yazılması ile oluşturulur.DOM ve SAX programlamaya gore , XSLT programlama bir scripting olarak görülebilir.


  Tablo 2: SAX, DOM ve XSLT işlem safhaları
  İşleme Safhası
  SAX
  DOM
  XSLT
  XML girdi işleme
  Parse ve Validasyon
  İçinde
  İçinde veya SAX’a bağlı
  SAX veya DOM ‘ a bağlı
  Tanımlama/arama
  Olayların olay ele alıcılar ile yakalanması
  Ağacın ağaç yürümesi ile aranması
  Xpath paternleri
  Bilgi çıkarma
  Olayların yakalanması
  Özellik değerlerinin alınması,düğüm içeriği:API metodları
  Özellik değerlerinin alınması,düğüm içerikleri:XPath tanımları
  Örtüştürme/Bağlama
  Çıkarılan bilgiden iş nesnelerinin oluşturulması
  Çıkarılan bilgiden iş nesnelerinin oluşturulması
  Eğer yapılacaksa DOM veya SAX ile boruhattı oluşturulması
  XML çıktı işleme
  İnşaa
  Varsayılan bir destek yoktur ancak olay ele alıcılara dengeli ve sıralı bir metod çağrımı olulturularak gerçekleştirilebilir.
  Modelin bir iç kısmıdır:API fabrika metodları
  Modelin bir iç kısmıdır:XSL tanımları
  Serileştirme
  Varsayılan bir destek yoktur fakat özelleştirilmiş biro lay ele alıcı ile gerçekleştirilebilir
  Spesifik destek impelementasyonu veya XSLT özdeşlik çevrimi
  Modelin bir iç kısmıdır:XSL çıktı metod tanımı


  XML işlemek için sunulan bazı API ‘ lar (DOM,XSLT) diğerlerinin üzerine kurularak daha yüksek seviyeli soyutlandırma ve böylece daha fazla güç sağlanabilir.Varolan her farklı teknoloji (SAX,DOM,XSLT,XPath ve JDOM) için performans ve programlama karşılaştırması açısından örnek programlar yazalım.Bu örneklerde uygulama alanı aynı olacak fakat çözüm değişik API ‘ la rile sağlanacaktır.

  Örnek Uygulama Alanı

  Bu örneklerdeki XML dokümanları aynı DTD ve XML Schema’ya sahiptir.Bu schema ‘ lar bir satranç tahtası konfigürasyonunu göstermektedir.  Her program satranç tahtası konfigürasyonunu basit ve okunabilir bir formatta bastıracaktır.

  Aşağıda tahta konfigürasyonunun XML ve düz metin olarak iki göstermi verilmiştir.Düz metin gösterimi birinciden , verilecek olan programların çıktılarından elde edilmiştir.

  Satranç tahtası konfigürasyonunun XML gösterimi

  <CHESSBOARD> <WHITEPIECES> <KING><POSITION COLUMN="G" ROW="1"/></KING> <BISHOP><POSITION COLUMN="D" ROW="6"/></BISHOP> <ROOK><POSITION COLUMN="E" ROW="1"/></ROOK> <PAWN><POSITION COLUMN="A" ROW="4"/></PAWN> <PAWN><POSITION COLUMN="B" ROW="3"/></PAWN> <PAWN><POSITION COLUMN="C" ROW="2"/></PAWN> <PAWN><POSITION COLUMN="F" ROW="2"/></PAWN> <PAWN><POSITION COLUMN="G" ROW="2"/></PAWN> <PAWN><POSITION COLUMN="H" ROW="5"/></PAWN> </WHITEPIECES> <BLACKPIECES> <KING><POSITION COLUMN="B" ROW="6"/></KING> <QUEEN><POSITION COLUMN="A" ROW="7"/></QUEEN> <PAWN><POSITION COLUMN="A" ROW="5"/></PAWN> <PAWN><POSITION COLUMN="D" ROW="4"/></PAWN> </BLACKPIECES></CHESSBOARD>
  Satranç tahtası konfigürasyonunun düz metin gösterimi

  White king: G1White bishop: D6White rook: E1White pawn: A4White pawn: B3White pawn: C2White pawn: F2White pawn: G2White pawn: H5Black king: B6Black queen: A7Black pawn: A5Black pawn: D4
  İşlenen XML Dokümanları

  İki örnek XML girdi dokümanı oluşturulmuştur:
  · Bir DTD ‘ye uyan XML dokümanları
  · Eşdeğer bir XML Schema ‘ya uyan XML dokümanları

  XML Schema spesifikasyonunu destekleyen az sayıda parser mevcut olduğundan,örnek programların çoğu DTD ‘ ye dayanan XML dokümanını kullanacaklardır.İkinci doküman kümesi ise sadece DTD ve Schema performans karşılaştırması için kullanılacaktır.

  DTD Tabanlı Dokümanlar

  Örnek programlara girdi iin kullanılan XML dokümanlarının düzenini iki DTD tanımlamaktadır.
  · Tek satranç tahtası konfigürasyonunu tanımlayan bir DTD
  · İlkine dayalı olarak bir satranç tahtası konfigürasyonları kğmesini tanımlayan diğer bir DTD

  Bir satranç tahtası konfigürasyonu için DTD

  <!ELEMENT CHESSBOARD (WHITEPIECES, BLACKPIECES)><!ENTITY % pieces "KING, QUEEN?, BISHOP?, BISHOP?, ROOK?, ROOK?, KNIGHT?, KNIGHT?, PAWN?, PAWN?, PAWN?, PAWN?, PAWN?, PAWN?, PAWN?, PAWN?"><!ELEMENT WHITEPIECES (%pieces><!ELEMENT BLACKPIECES (%pieces><!ELEMENT POSITION EMPTY><!ATTLIST POSITION COLUMN (A|B|C|D|E|F|G|H) #REQUIRED ROW (1|2|3|4|5|6|7|8) #REQUIRED><!ELEMENT KING (POSITION)><!ELEMENT QUEEN (POSITION)><!ELEMENT BISHOP (POSITION)><!ELEMENT ROOK (POSITION)><!ELEMENT KNIGHT (POSITION)><!ELEMENT PAWN (POSITION)>
  İzleyen DTD ise önceki tanımı kullanarak CHESSBOARDS elemanının çocuğu olma niteliği taşıyan satranç tahtaları tanımlamasını yapmaktadır.

  Birden fazla satranç tahtası konfigürasyonu için DTD

  <!ELEMENT CHESSBOARDS (CHESSBOARD*)><!ENTITY % chessboard SYSTEM "Chessboard.dtd">%chessboard;
  Satranç tahtası konfigürasyonlarının sayısı sınırsızdır ve tek bir dokümanda istenildiği kadar satranç tahtası konfigürasyonu kullanılabilir.

  DTD tanımına uyan bir XML dokümanı

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!DOCTYPE CHESSBOARDS SYSTEM "dtd/Chessboards.dtd"><CHESSBOARDS> <CHESSBOARD> <WHITEPIECES> <KING><POSITION COLUMN="G" ROW="1" /></KING> <BISHOP><POSITION COLUMN="D" ROW="6" /></BISHOP> <ROOK><POSITION COLUMN="E" ROW="1" /></ROOK> <PAWN><POSITION COLUMN="A" ROW="4" /></PAWN> <PAWN><POSITION COLUMN="B" ROW="3" /></PAWN> <PAWN><POSITION COLUMN="C" ROW="2" /></PAWN> <PAWN><POSITION COLUMN="F" ROW="2" /></PAWN> <PAWN><POSITION COLUMN="G" ROW="2" /></PAWN> <PAWN><POSITION COLUMN="H" ROW="5" /></PAWN> </WHITEPIECES> <BLACKPIECES> <KING><POSITION COLUMN="B" ROW="6" /></KING> <QUEEN><POSITION COLUMN="A" ROW="7" /></QUEEN> <PAWN><POSITION COLUMN="A" ROW="5" /></PAWN> <PAWN><POSITION COLUMN="D" ROW="4" /></PAWN> </BLACKPIECES> </CHESSBOARD> <CHESSBOARD> ... </CHESSBOARD></CHESSBOARDS>
  Örnek programlar

  Yazacağımız programlar SAX,DOM ve XSL Çevrim Motoru ‘na dayalı farklı implementasyonlar ile etkileşmek için JAXP kullanmaktadır.

  Java API for XML Processing (JAXP)

  JAXP uygulamaların herhangi bir XML işleyici implementasyonundan bağımsız olarak XML dokümanlarını parse etme ve çevirmeye yarayan bir API ‘dır.Bu sayede uygulamaları etkilemeden XML işleyici implenetasyonları değiştirilebilmektedir.JAXP 1.1 SAX versiyon 2.0 , DOM Seviye 2.0 ve XSLT 1.0 standardlarını desteklemektedir.

  JAXP farklı XML parser ve XSLT motoru implementasyonlarını oluşturmak ve çağırmak için kullanılmıştır.API yeni SAX parser,DOM doküman oluşturucu ve stil sayfası motorları oluşturmak için fabrika dizayn paternlerini kullanmaktadır.Aşağıda SAX,DOM ve XSLT kullanrak bir XML dokümanı işleme örnekleri verilmiştir.

  JAXP ile SAX API kullanmak için
  · Yeni bir SAX Parser Fabrikası oluşturulmalı
  · Fabrika ayarlanmalı
  · Fabrikadan yeni bir parser oluşturulmalı
  · Parser’ın doküman ele alıcısı,hata yakalayıcısı,DTD ele alıcısı ve varlık çözümleyicisi atanmalı
  · XML dokümanları parse edilmelidir

  JAXP kullanarak bir SAX Parser çağrımı ve SAX olayları akışı halinde dokümanın parse edilmesi

  import org.xml.sax.*;import org.xml.sax.helpers.*;import javax.xml.parsers.*;boolean validating;String fileToProcess;...SAXParserFactory factory = SAXParserFactory.newInstance();factory.setValidating(validating);SAXParser parser = factory.newSAXParser();...parser.parse(fileToProcess, new HandlerBase() { ... // Dokümanın bir SAX olayları şeklinde parse etmek için HandlerBase implementasyonu});...
  JAXP ile DOM kullanımı için tipik basamaklar
  · Yeni bir DOM doküman oluşturma fabrikası yaratılmalı
  · Fabrika ayarlanmalı
  · Fabrikadan yeni bir doküman oluşturucu yaratılmalı
  · Parser’ın hata yakalayıcısı ve verlık çözümleyisicisi atanmalı
  · DOM ağacının oluşturulması için XML dokümanı parse edilmelidir

  JAXP ile bir doküman oluşturucu çağrımı,parse etme ve dokümanın bir DOM ağacı olarak işlenmesi
  import org.w3c.dom.*;import javax.xml.parsers.*;boolean validating;String fileToProcess;...DocumentBuilderFactory factory


 2. #7
  VIP ViperMoon Baktabul'un Çılgını ViperMoon Baktabul'un Çılgını ViperMoon Baktabul'un Çılgını ViperMoon Baktabul'un Çılgını ViperMoon Baktabul'un Çılgını ViperMoon Baktabul'un Çılgını ViperMoon Baktabul'un Çılgını ViperMoon Baktabul'un Çılgını ViperMoon Baktabul'un Çılgını ViperMoon Baktabul'un Çılgını ViperMoon Baktabul'un Çılgını ViperMoon - ait Avatar
  Üyelik Tarihi
  Sep 2007
  Bulunduğu Yer
  ٩(-̮̮̃•̃)۶ Uzaydaπ Çıplak Gözle Görülebilen Tek ModeratoR
  Mesajlar
  9.102
  Blog Yazıları
  21
  Tecrübe Puanı
  107375010

  Tanımlı Ce: XmL Nedir ?

  = DocumentBuilderFactory.newInstance();factory.setValidating(validating);DocumentBuilder builder = factory.newDocumentBuilder();builder.setErrorHandler(new ErrorHandler() { ... });...Document document = builder.parse(fileToProcess);... // Dokümanın bir DOM ağacı olarak işlenmesi
  JAXP , XSL Çevrimleri için kullanıldığında,yapılacak olan işlemler , DOM ve SAX ta olduğundan fazla farklı değildir.
  · Yeni bir çevrim fabrikası yaratılmalı
  · Fabrika ayarlanmalı
  · Yeni çevirici fabrikadan belirli bir stil sayfası ile yaratılmalı
  · Hata dinleyici ve URI çözümleyici atanmalı
  · Stil ayfası XML dokümanlarına DOM ağaçları,SAX olayları veya çıktı akıntısı için uygulanmalıdır

  JAXP ile bir XSLT motoru çağrımı ve dokümanın XSLT stil sayfası ile işlenmesi;API stil sayfası motoruna paramere geçişini desteklemektedir.

  import javax.xml.transform.*;String styleSheetFile;String fileToProcess;OutputStream out;Properties properties;...TransformerFactory factory = TransformerFactory.newInstance();Transformer transformer = factory.newTransformer( new SAXSource(new InputSource(styleSheetFile)));for (Enumeration i = properties.propertyNames(); i.hasMoreElements() { String name = (String) i.nextElement(); transformer.setParameter(name, "\'" + properties.getProperty(name) + "\'");}transformer.transform( new SAXSource(new InputSource(fileToProcess)), new StreamResult(out));...
  Örnek Programların Ortak Yapısı

  Tüm örnek programların kullanım esnekliği açısından ortak bir yapısı buşunmaktadır.Bu programlar JAXP kullanımı yukarıda bahsedilen basamakları izlemekte v eek olarak aynı dokümanı birçok çalışma zamanında birçok defa işlemek için döngüler içermektedirler.Her çalışmada bir fabrika bir parser veya stil sayfası yaratmak için kullanılmaktadır ve bu XML dokümanının birden fazla defa işlenmesine olanak tanımaktadır.Kaynak dokümanın DTD veya XML Schema lara olan geçerlemesi program çağrımı sırasında setValidating metodu ile gerçekleştirilmektedir böylece geçerleme yapan veya yapmayan bir parser oluşturulabilmektedir.

  Örnek programların yapısı örneği

  import org.xml.sax.*;import org.xml.sax.helpers.*;import javax.xml.parsers.*;public class ChessboardSAXPrinter { private SAXParser parser; public ChessboardSAXPrinter(boolean validating) throws Exception { SAXParserFactory factory = SAXParserFactory.newInstance(); factory.setValidating(validating); parser = factory.newSAXParser(); ... return; } public void print(String fileName, PrintStream out) throws SAXException, IOException { ... parser.parse(fileName, ...); return; } public static void main(String[] args) { ... for (int k = 0; k < r; k++) { // r: number of runs ChessboardSAXPrinter saxPrinter = new ChessboardSAXPrinter(validating); long time = System.currentTimeMillis(); for (int i = 0; i < n; i++) { // n: number of document processed per run saxPrinter.print(args[0], out); } System.err.print( (((double) (System.currentTimeMillis() - time)) / 1000 / n) + "\t"); } ... }}

  JAVA ile JAXP Parser Örnek Programları 16/08/2003

  SAX Örnek Programı

  SAX önceki bölümlerde belirttiğimiz gibi bir olay tabanlı model kullanmakta ve kaynak dokümanın bir olaylar zinciri halinde işlenmesini gerektirmektedir.Bu olaylar metod çağrımları sırasında oluşmaktadır.Olaylar , doküman elemanları ile aynı şekilde yuvalanmışlardır bundan dolayı anlık bir doküman modeli bulunmamaktadır.Hafıza kullanmı düşük iken programlama modeli karmaşık olabilmektedir ve bu özellikle dokümanın yapısı ile uygulamanın veri yapısının uyuşmama durumunda daha da karmaşıklaşmaktadır.Olayların geçici bir akışı gerçekleştirildiğinden SAX API , doküman modelinin düzenlenmesi veya birden fazla işlenmesi gereken durumlarda kullanılamaz.

  SAX API birden fazla arayüz tanımlamaktadır.

  · org.xml.sax.Parser arayüzü
  o Bir XML dokümanını parse eder
  o Bir uygulamanın aşağıdakileri kaydetmesini sağlar
  § Bir doküman olay ele alıcısı
  § Bir hata ele alıcısı
  § Bir DTD ele alıcısı
  § Varlık çözümleyicisi

  · org.xml.sax.DocumentHandler arayüzü (doküman olayları)
  o Bir dokümanın başlangıcı veya bitişi
  o Bir elemanın başlangıcı veya bitişi
  o Karakter verisi
  o Eleman içeriğinde ihmal edilebilir boşluklar
  o İşleme komutu

  · org.xml.sax.ErrorHandler arayüzü
  o Kurtarılabilir hata
  o Sonlandırıcı hata
  o Uyarı

  · org.xml.sax.DTDHandler arayüzü
  o Bir uyarı tanımlama olayı
  o Parse edilmemiş varlık tanım olayı

  · org.xml.sax.EntityResolver arayüzü (Dış varlık referanslarının çözümlenmesi)

  · org.xml.sax.HandlerBase arayüzü (Önceki arayüzlerin varsayılan implementasyonları)


  Bir uygulama gerekli olayları yakalayıp işlemek için en az bir DocumentHandler sunmalıdır.  Aşağıda verilen örnek program HandlerBase arayüzünü ve özellikle startElement çağrım metodunu implemente etmektedir.Bir SAXParserFactory yeni bir SAXParser oluşturmak için kullanılmaktadır.HandlerBase arayüzünün implementasyonu ve XML kaynak dokümanının yolu parser’a gönderilmektedir.Parse edilirken startElement metodu her etiket için çağrılmaktadır.

  import org.xml.sax.*;import org.xml.sax.helpers.*;import javax.xml.parsers.*;public class ChessboardSAXPrinter { private SAXParser parser; private PrintStream out; public class ChessboardHandler extends HandlerBase { private boolean whitePiece = false; public void startElement(String name, AttributeList attrs) { if (name.equals("WHITEPIECES")) { whitePiece = true; } else if (name.equals("BLACKPIECES")) { whitePiece = false; } else if (name.equals("KING") || name.equals("QUEEN") || name.equals("BISHOP") || name.equals("ROOK") || name.equals("KNIGHT") || name.equals("PAWN")) { out.print((whitePiece ? "White" : "Black") + " "+ name.toLowerCase() + ": "); } else if (name.equals("POSITION")) { if (attrs != null) { out.print(attrs.getValue("COLUMN")); out.println(attrs.getValue("ROW")); } } return; } ... } ...}
  Parse edilirken startElement metodu izleyen başlangıç etiketi olaylarını yakalamaktadır.
  1. Yuvalanmış parçaları izlemek için BLACKPIECES ve WHITEPIECES
  2. Parça adı ve rengini bastırmak için KING,QUEEN,BISHOP,ROOK,KNIGHT,PAWN
  3. POSITION ROW ve COLUMN elemanları ile parçanın pozisyonu için
  Diğer olaylar ele alınmamıştır ancak gerçek bir uygulama endElement,characters gibi olayları da ele alarak olay akışını daha karmaşık bir sistem ile iş nesnelerine aktarabilmekte ve daha sonra bunlara iş mantığını uygulayabilmektedir.SAX kullanmak zahmetli fakat hızlı bir tekniktir.

  DOM Örnek Programı

  DOM , platform ve dilden bağımsız bir arayüzdür ve program ve script’lerin dokümanın içeriğine,yapısına ve stiline dinamik olarak giriş yapmasını ve güncellemesine izin vermektedir.DOM esasta bir ağaç veri yapısıdır ve bu yapıya erişim ve düzenlemeyi gerçekleştirmek için bir metodlar kümesi barındırmaktadır.Hafızada bulunan bir veri yapısı olduğundan , hafıza kullanımı SAX’a göre oldukça yüksektir fakat doküman modeli rasgele erişilebilir durumdadır ve birden fazla kez işlenebilir.

  DOM API bir XML dokümanındaki her varlık için arayüzler tanımlamaktadır.

  · org.w3c.dom.Node arayüzü ;doküman ağacındaki bir düğümdür
  o Çocuk düğümlere giriş,ekleme,çıkarma ve değiştirmek için metod tanımları
  o Parent düğüm e giriş için metodlar
  o Dokümana giriş için metodlar tanımlıdır

  · org.w3c.dom.Document arayüzü tüm XML dokümanını tanımlayan bir düğümdür

  · org.w3c.dom.Element arayüzü bir XML elemanını tanımlayan düğümdür

  · org.w3c.dom.Text arayüzü bir XML elemanının metin içeriğini tanımlayan düğümdür.


  Uygulama iş mantığını direk olarak DOM ağacına uygulayabileceği gibi ilk başta gerkli bilgiyi ağaçtan iş nesnelerine alarak daha sonra işleme geçebilir.
  Aşağıdaki program bir satranç tahtası konfigüsaryonunu tanımlayan XML dosyasını parse edip hafızaya almak için DOM API kullanmaktadır.Daha sonra sonuç olarak çıkan DOM ağacının içerisinde yürümekte ve aynı tahta konfigürasyonunu metin düzeninde bastırmaktadır.

  import org.w3c.dom.*;import org.xml.sax.*;import javax.xml.parsers.*;public class ChessboardDOMPrinter { private DocumentBuilder builder; public void print(String fileName, PrintStream out) throws SAXException, IOException { Document document = builder.parse(fileName); NodeList nodes_i = document.getDocumentElement().getChildNodes(); for (int i = 0; i < nodes_i.getLength(); i++) { Node node_i = nodes_i.item(i); if (node_i.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE && ((Element) node_i).getTagName() .equals("CHESSBOARD")) { Element chessboard = (Element) node_i; NodeList nodes_j = chessboard.getChildNodes(); for (int j = 0; j < nodes_j.getLength(); j++) { Node node_j = nodes_j.item(j); if (node_j.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE) { Element pieces = (Element) node_j; NodeList nodes_k = pieces.getChildNodes(); for (int k = 0; k < nodes_k.getLength); k++) { Node node_k = nodes_k.item(k); if (node_k.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE) { Element piece = (Element) node_k; Element position = (Element) piece.getChildNodes().item(0); out.println((pieces.getTagName() .equals("WHITEPIECES") ? "White " : "Black ") + piece.getTagName().toLowerCase()+ ": " + position.getAttribute("COLUMN") + position.getAttribute("ROW")); } } } } } } return; }}
  Bu program DocumentBuilder tarafından oluşturulan DOM ağacından yürüyerek ,


  1. Tüm CHESSBOARD elemanlarını almakta
  2. Her CHESSBOARD elemanı için BLACKPIECES ve WHITEPIECES alt elamanlarını almakta
  3. Her B ve W elemanları için KING,QUEEN,BISHOP,ROOK,KNIGHT ve PAWN alt elemanlarını almakta
  4. Ve bu elemanların her biri için renk,isim ve pozisyon bastırılmaktadır.

  Aşağıdaki alternatif implementasyon algoritma olarak aynıdır ancak elemanları isim ile almaktadır.Bu metod tüm alt ağaçta elemanlara bakmakta olduğundan daha az efektif olabilir.getElementsByTagName metodu belirli bir isimdeki tüm çocukları elde ettiğinden tüm POSITION elemanları doküman kökünden itibaren toplanabilir ve her eleman için parçanın ismi ve rengi bastırılabilir.

  public void print(String fileName, PrintStream out) throws SAXException, IOException { Document document = builder.parse(fileName); NodeList positions = document.getElementsByTagName("POSITION"); for (int i = 0; i < positions.getLength(); i++) { Element position = (Element) positions.item(i); Element piece = (Element) position.getParentNode(); Element pieces = (Element) piece.getParentNode(); out.println( (pieces.getTagName().equals("WHITEPIECES") ? "White " : "Black ") + piece.getTagName().toLowerCase() + ": "+ position.getAttribute("COLUMN") + position.getAttribute("ROW")); } return;}
  JDOM Örnek Programı

  JDOM bir XML dokümanının Java ile gösterimidir.JDOM kolay ve verimli okunabilirlik,düzenleme ve yazma için dokümana bir gösterim sunar.JDOM yüzeysel bir API’dır , az yer kaplar ve hızlıdır ve Java programcıları için optimize edilmiştir.DOM ve SAX için bir alternatiftir fakat DOM ve SAX ile entegre durumdadır.

  JDOM kullanarak bir XML dokümanını parse eden ve hafızaya yükleyen program sonuç JDOM dokümanı içerisinde yürüyerek aynı konfigürasyonu bir metin dosyası halinde bastırmaktadır.Bir SAXBuilder , XML kaynak dokümanından JDOM dokümanı oluşturmak için kullanılmaktadır.Varsayılan değer olarak bir JDOM SAXBuilder içerisinde bir SAXParser oluşturmak için JAXP e dayanır.

  import org.jdom.*;import org.jdom.input.*;import org.xml.sax.*;public class ChessboardJDOMPrinter { private static boolean verbose = false; private SAXBuilder builder; public ChessboardJDOMPrinter(boolean validating) throws Exception { builder = new SAXBuilder(); builder.setValidation(validating); ... return; } public void print(String fileName, PrintStream out) throws JDOMException { Document document = builder.build(fileName); Element root = document.getRootElement(); List chessboards = root.getChildren("CHESSBOARD"); for (int i = 0; i < chessboards.size(); i++) { Element chessboard = (Element) chessboards.get(i); String[] pieceSetTags = { "WHITEPIECES", "BLACKPIECES" }; for (int j = 0; j < pieceSetTags.length; j++) { List pieceSets = chessboard.getChildren(pieceSetTags[j]); for (int k = 0; k < pieceSets.size(); k++) { Element pieceSet = (Element) pieceSets.get(k); String[] pieceTags = { "KING", "QUEEN", "BISHOP", "ROOK", "KNIGHT", "PAWN" }; for (int l = 0; l < pieceTags.length; l++) { List pieces = pieceSet.getChildren(pieceTags[l]); for (int m = 0; m < pieces.size(); m++) { Element piece = (Element) pieces.get(m); Element position = piece.getChild("POSITION"); out.println( (j == 0 ? "White " : "Black ") + pieceTags[l].toLowerCase() + ": " + position.getAttributeValue("COLUMN") + position.getAttributeValue("ROW")); } } } } } return; } ...}
  Bu program DOM örnek programına oldukça yakındır.Program XML dokümanından oluşturulan JDOM ağacından yürümektedir.

  1. Tüm CHESSBOARD elemanlarını almakta
  2. Her CHESSBOARD elemanı için BLACKPIECES ve WHITEPIECES alt elemanlarını almakta
  3. Her B ve W elamanı için KING,QUEEN,BISHOP,ROOK,KNIGHT ve PAWN alt elemanlarını almakta
  4. Bunların herbiri için POSITION alt elemanını almakta ve rengini,ismini ve pozisyonunu bastırmaktadır.
  Kullanıcıdan sayfa aracılığıyla alınan veriler XML formatında bir stringe kaydedilir.

  Str = <Login><userName>Saban</userName><password>63</password></Login>

  şeklinde.

  Daha sonra bu veri hatta verilmek üzere stringden -->Byte dönüştürülüyor.

  Karşı tarafta Byte-->String yapıp Taglar arasından kendine gerekli verileri çekiyor.Sonra kendi veri tabanından ilgili eşleştirmeleri yapıyor.

  Püf Noktası : Karşılıklı iletişim için karşılıklı olarak tag mimarilerinin uyuşması gerekiyor.


 3. #8
  Isınan Üye Lone1987 Buraların yabancısı
  Üyelik Tarihi
  May 2008
  Bulunduğu Yer
  istanbul
  Mesajlar
  31
  Tecrübe Puanı
  208

  Tanımlı Ce: XmL Nedir ?

  Guzel bilgiler ama webmaster bolumunde daha yakisiklidururdu .

+ Konu Cevapla
2 / 2 Sayfa BirinciBirinci 1 2

Benzer Konular

 1. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 10-25-2010, 12:22
 2. Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 11-16-2008, 11:19
 3. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 10-13-2008, 14:49
 4. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 07-23-2008, 13:18
 5. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 12-20-2006, 23:34

Yetkileriniz

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts

Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375