+ Konu Cevapla
1 / 3 Sayfa 1 2 3 SonuncuSonuncu
1 den 5´e kadar. Toplam 11 Sayfa bulundu

Kıyamet Alemetleri hakkında detaylı Hadis-i Şerifler

 İnanc Dünyası Katagorisinde ve  Dualar, Ayetler, Hadisler Forumunda Bulunan  Kıyamet Alemetleri hakkında detaylı Hadis-i Şerifler Konusunu Görüntülemektesiniz.=>...

 1. #1
  I'm Muslım Don't Panıc Kahramankentli Baktabul'un Çılgını Kahramankentli Baktabul'un Çılgını Kahramankentli Baktabul'un Çılgını Kahramankentli Baktabul'un Çılgını Kahramankentli Baktabul'un Çılgını Kahramankentli Baktabul'un Çılgını Kahramankentli Baktabul'un Çılgını Kahramankentli Baktabul'un Çılgını Kahramankentli Baktabul'un Çılgını Kahramankentli Baktabul'un Çılgını Kahramankentli Baktabul'un Çılgını Kahramankentli - ait Avatar
  Üyelik Tarihi
  Jun 2008
  Bulunduğu Yer
  'de Sütçü İmamlar var // Sen Bilirmisin Sütçü İmam'ı? VATAN; 46!
  Mesajlar
  10.105
  Blog Yazıları
  41
  Tecrübe Puanı
  107375062

  Tanımlı Kıyamet Alemetleri hakkında detaylı Hadis-i Şerifler

  DECCAL

  DECCAL´IN ÇIKIŞI, VASIFLARI VE HELÂKI

  a. Ümmet İçinde Çıkacak Yalancılar

  RE. 324/6. Ümmetimde yirmiyedi tane yalancı ve deccal olacak ki, onlardan dördü kadındır. Ben peygamberlerin sonuyum. Benden sonra hiçbir peygamber yoktur.

  Hz. Huzeyfe RA

  RE. 518/3. Deccal´den evvel, yetmiş küsur deccal olacaktır. (73-79 kadar)

  Hz. Enes RA

  RE. 477/10. Yetmiş tane yalancı çıkmadan kıyamet kopmaz.

  Hz. İbni Amr RA

  RE. 346/8. İslâmın usülleri (tutanakları) teker teker bozulacak ve halkı dalâlete düşürücü hükümet adamları çıkacak ve ondan sonra da onların izi üzerine üç deccal gelecek.

  Hz. Huzeyfe RA

  b. Peygamberlerin Kavimlerini Deccal´e Karşı İkazları

  RE. 143/1. Nuh AS´dan sonra hiçbir peygamber olmadı ki, kavmini Deccal ile korkutmuş olmasın. Şüphesiz ben de sizi onunla korkutuyorum. Olur ki, beni görüp sözümü işitenlerden ona yetişen bulunur. Ashab dediler ki:

  "--O zaman kalblerimiz nasıl olur?"

  Buyurdu ki:

  "--Şimdiki gibi veya daha hayırlı.

  Hz. Ebû Ubeyde RA

  RE. 373/8. Adem AS´ın yaradılışı ile kıyametin kopması arasındaki zamanda Deccal´den büyük hadise yoktur.

  Hz. Hişam ibn-i Amir RA

  RE. 362/1. Deccal sizin gibi, belki de sizden hayırlı bir kavme yetişecek. Bir ümmet ki başında ben, sonunda İsâ AS geliyor, Allah onları hor etmez.

  Hz. Abdurrahman ibn-i Cübeyr RA

  c. Deccal´in Çıkacağı Zaman

  RE. 236/18. Melhame-i Kübra, Kostantıniye´nin fethi ve Deccal´in çıkması yedi ay veya (sene) içinde olur.

  Hz. Muaz RA

  RE. 319/11. Beyt-i Makdis´in mâmur olmasını, Medine´nin harab olması takip eder. Onu da Melhame´nin çıkışı ve onu da Kostantıniyye´nin fethi takip eder. Onu ise Deccal´in çıkması takip eder.

  Hz. Muaz RA

  RE. 258/4. Dört fitne olacak; kan, mal ve ırz mubah kılınacak ve dördüncü ise Deccal fitnesi olacak.

  Hz. İmran ibn-i Husayn RA

  RE. 485/9. Bir müslümana, canının çıkmasından hoş bir şey olmadıkça (canından bezmedikçe) Deccal çıkmaz.

  Hz. İbn-i Mes´ud RA

  RE. 485/11. Deccal insanlarca kendinden bahsedilmekten zuhul edilmedikce (unutulmadıkca) ve imamlar da minberlerde ondan bahsetmeyi terk etmedikce çıkmaz.

  Hz. Saab ibni Cessame RA

  d. Deccal´in Çıkacağı Yer ve Kendisine Tabi Olacak Kimseler

  RE. 508/5. Şark tarafından bir cemaat meydana gelir. Kur´an okurlar hançerelerinden aşağı geçmez. Onlardan bir taife inkiraz ederse diğer taife zuhur eder. Son partileri Deccal ile beraber olurlar.

  Hz. İbn-i Amr RA

  RE. 207/8. Deccal şarkta, Horasan denilen yerden çıkar ve ona katmerli yüzü olanlar uyar.

  Hz. Ebu Bekir RA

  RE. 506/9. Deccal´e Isfahan yahudilerinden yetmişbin yahudi tabi olur. Hepsinin üzerlerinde taylasan vardır.

  Hz. Enes RA

  RE. 508/2. Deccal, Horasan denilen yerden çıkar. Ona bir kavim tabi olur ki, yüzleri meşin gibidir.

  Hz. Ebubekir RA

  RE. 97/7. Deccal şarktan, Horasan´dan çıkar ve ona kalkan yüzlüler tabi olur. (Yahudiler ve Moğollar vs.)

  Hz. Ebubekir RA

  e. Deccal´in Vasıfları ve Yapacağı Bazı İşler:

  RE. 207/7. Deccal´in sol gözü şaşıdır. Saçları çoktur. Yanında da cennet, ve cehennemi vardır. Onun cehennemi cennet, cenneti de cehennemdir.

  Hz. Huzeyfe RA

  RE. 97/6. Deccal´in sol gözü kör ve alnında "kâfir" diye yazılıdır. Gözlerinin üzerinde de kalın bir perde vardır.

  Hz. Enes RA

  RE. 140/11. Benden evvelki peygamberlerden ümmetini Deccal ile korkutmayan hiç kimse olmadı. Onun sol gözü şaşı, sağ gözü ise perdelidir. Ve alnında "kâfir" diye yazılıdır. Yanında cennet, cehennem diye iki vadi olur. Cennet dediği cehennem, cehennemi ise cennettir.

  Yanında peygamber kıyafetinde iki melek bulunur; biri sağında, biri solundadır. Bu beraberlik insanları imtihan içindir.

  Deccal onlara sorar:

  "--Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Diriltiyorum, öldürüyorum."

  Meleklerden biri:

  "--Yalan söylüyorsun!" der.

  Fakat bu sözü yanındaki melekten başkası duymaz. İkinci melek diğerine:

  "--Doğru söylüyorsun." der.

  İkinci meleğin sözünü insanlar işitir ve zannederler ki, Deccal´i tasdik etti. Bu da imtihan içindir. Sonra Medine´ye yürür. Giremeyince, "Bu onun ülkesidir!" der. Sonra Şam´a yürür Orada "Akabetü Efik" mevkiinde Allah onu helâk eder.

  Hz. Sefine RA

  RE. 507/10. Deccal çıkar ve beraberinde bir nehir ve bir de ateş hendeği bulunur. Kim onun nehrine girerse, günahı sabit olur, ecrini ise kaybeder. Kim ki ateş hendiğine girerse, ecri sabit olur, günahı ise sükût eder. Bundan sonra işte o kıyamet saatidir.

  Hz. Huzeyfe RA

  f. Deccal´in Varamayacağı Yerler

  RE. 97/8. Deccal her yere varır, yalnız dört mescidin bulunduğu yere varamaz: Mescid-i Haram, Mescid-i Medine, Mescid-i Aksa ve Mescid-i Tur-i Sinâ.

  RE. 486/5. Deccal Mekke ve Medine´ye giremez.

  Hz. Aişe RA

  RE. 486/4. Medine´ye Deccal korkusu girmez. O günü Medine´nin yedi kapısı vardır ve her birinde de ikişer melek duracaktır.

  Hz. Ebubekir RA

  g. Hz. İsâ AS´ın Deccal´i Öldürmesi

  RE. 512/12. Sizin kalanlarınız, Ürdün nehri üzerinde Deccal´la mukatele edeceksiniz. Siz nehrin doğusunda, onlar ise batısında olduğu halde.

  Hz. Nuheyk ibn-i Sarimin RA

  RE. 97/5. Hiç şüphe yok ki Deccal çıkacaktır. Onun sol gözü kördür ve üzerinde beyaz bir ben vardır. Gözsüzleri ve abraşı iyi eder. Ölüleri diriltir ve "Ben Rabbinizim!" der. Kim onu tasdik ederse, fitne-i Deccale düştü. Kim de "Rabbim Allah!" der ve böyle ölürse, o zaman Deccal´in fitnesine düşmemiş olur. Ona bir daha fitne ve azab yoktur.

  Deccal yerde Allah´ın dilediği kadar kalır. Sonra İsa AS gelir. O bana vekil ve benim dinim üzere gelir. Deccal´i öldürür ondan sonra kıyamet kopar.

  Hz. Sümüre RA

  RE. 201/2. Gazâ geçerlidir; benim baas olunduğum günden, Deccal´le yapılacak gazaya kadar... Onu zalimin zulmü, adilin adaleti kaldıramaz.

  Hz. Enes RA

  h. Beklenen Yedi Şey Dolayısıyla Amellere Acele Etmek Lüzumu

  RE. 243/1. Beklemekte olduğunuz şu yedi şey için amellere müsâraat (acele) ediniz:

  1. Unutturucu fakirlik,

  2. Azdırıcı zenginlik,

  3. Hayatınızı ifsad edici hastalık,

  4. Bunaklık verici ihtiyarlık,

  5. Ani ölüm,

  6. Deccal ki, o beklenen şerdir.

  7. Kıyamet ki, hepsinden daha büyük ve daha dehşetlidir.

  Hz. Ebû Hüreyre RA

 2. #2
  I'm Muslım Don't Panıc Kahramankentli Baktabul'un Çılgını Kahramankentli Baktabul'un Çılgını Kahramankentli Baktabul'un Çılgını Kahramankentli Baktabul'un Çılgını Kahramankentli Baktabul'un Çılgını Kahramankentli Baktabul'un Çılgını Kahramankentli Baktabul'un Çılgını Kahramankentli Baktabul'un Çılgını Kahramankentli Baktabul'un Çılgını Kahramankentli Baktabul'un Çılgını Kahramankentli Baktabul'un Çılgını Kahramankentli - ait Avatar
  Üyelik Tarihi
  Jun 2008
  Bulunduğu Yer
  'de Sütçü İmamlar var // Sen Bilirmisin Sütçü İmam'ı? VATAN; 46!
  Mesajlar
  10.105
  Blog Yazıları
  41
  Tecrübe Puanı
  107375062

  Tanımlı Ce: Kıyamet Alemetleri hakkında detaylı Hadis-i Şerifler

  KIYAMETİN BÜYÜK ALÂMETLERİ

  Küçük alâmetlerden sonra gelecek olan büyük alâmetler melhameler ve Hz. Mehdi AS ile başlamakta ve Güneş´in batıdan doğmasına kadar, takriben 55-60 sene devam etmektedir. Bu devir insanlar için büyük imtihanlarla dolu olmakla beraber, Hz. Mehdi AS´ın 7 senelik ve Onu takiben de Hz. İsa AS´ın 40 senelik, yeryüzünü adaletle dolduran idareleri de bu devir içinde bulunmaktadır.

  Hadisler anlaşılabildiği nisbette oluş zamanına göre sıralanmıştır. Doğrusunu Allah bilir.

  a. Kıyametin On Büyük Alâmeti

  100/5. Şu on alâmet olmadan kıyaet gelmez: Duhan, Dabbetül-arz, Deccal, Güneşin garbdan doğuşu, üç yere batış. Şark, garb ve Ceziretül-Arab´da, İsa ibn-i Meryem´in inmesi, Ye´cüc ve Me´cüc´ün çıkması ve Aden içinden bir ateş çıkması ve insanları mahşere (Şam´a) sürmesi ve yanlarından ayrılmaması. Öyle ki onlar geceleyince, o ateş de geceler. Kaylûle yaptıklarında, o da yanlarında bekler.

  Hz. Huzeyfe ibn-i Esid RA

  277/6. Kıyamet alâmetleri birbiri takiben meydana gelir. Bir dizideki boncukların ard arda kopması gibi.

  Hz. Ebû Hüreyre RA

  299/5. Yakında fitneler olacak.

  Dediler ki:

  "--Ne emredersin Yâ Rasûlallah?"

  Buyurdu ki:

  "--Şam´a bakın!"

  Hz. Bekr ibn-i Hakim RA

  35/13. Batı tarafından gelen bir fitne, doğu tarafından gelen bir fitne ile karşılaşınca, Şam´ın ortasında toplanın. O gün yerin altı üstünden daha hayırlıdır.

  Hz. İbn-i Abbas RA

  313/6. Ne mutlu Şam´a. Zira Allah-u Zülcelâl Hazretleri´nin melekleri Şam üzerine kanatlarını germiş bulunur.

  Hz. Zeyd ibn-i Sabit RA

  b.Melhameler ve Melhame-i Kübrâ (Büyük Harb)

  64/14. İki azatlı, Arab azatlısı ve Rum azatlısı Melik olduklarında, onların elleri ile melhameler doğar.

  Hz. İbn-i Amr RA

  66/7. Melhameler vuku bulduğunda Allah-u Teàlâ Şam cihetinden, Mevali kabilesinden bir grubu gönderir ki onlar Arap´ın en iyi ata binenleri ve silahlı olanlarıdır. Allah onların sebebi ile bu dini kuvvetlendirir.

  Hz. Ebû Hüreyre RA

  351/8. İnsanlar için üç temerküz noktası vardır. Antakya Amik´inde olan Melhame-i Kübrâ´da toplanma merkezi Şam olur. Deccal vak´asında merkezleri Kudüs; Ye´cüc ve Me´cüc hadisesinde Tur-u Sinâ...

  Hz. Hüseyin RA

  393/10. Müslümanların Melhamede merkezleri Şam, Deccalde merkezleri Kudüs ve Ye´cüc Me´cüc vak´asında merkezleri Tur-u Sinâ´dır.

  Hz. Ebû Zahiriyye RA

  319/11. Beytül-Makdis´in mâmur olmasını Medine´nin harab olması takip eder. Onu da Melhamenin çıkışı ve onu da Kostantiniyye´nin fethi takip eder. Onu ise Deccal´in çıkması takip eder.

  Hz. Muaz RA

  236/18. Melhame-i Kübra, Kostantıniyye´nin fethi ve Deccal´in çıkması 7 ay (sene) içinde olur.

  Hz. Muaz RA

  246/4. Melhame-i Kübra ile Kostantıniyye´nin fethi arasında altı sene vardır. Yedinci de Mesih Deccal çıkar.

  Hz. Abdullah ibn-i Buğr RA

  354/13. Allah bu ümmete Deccal ile Melhamenin kılıcını birden vermez.

  Hz. Muaz RA

  298/4. Size dünya fetholunacak. Eğer bir menzilde muhayyer kılınırsanız Şam denilen şehre bakın. Zira orası melhamelerde müslümanların toplandığı yerdir. Onun karargâhı da "Guta" denilen yer olacaktır.

  322/10. Melhame-i Kübra gününde müslümanların merkezi Şam şehrinde Guta denilen yerdedir. O gün müslümanların menzillerinin en hayırlısı orasıdır.

  Hz. Ebüd-Derdâ RA

  74/3. Kıyametin önü sıra altı şeyi say: Benim ölümüm, koyun kıran gibi ölüm çokluğu, Kudüs´ün fethi, mal bolluğu; öyle ki, bir kişiye yüz dinar (altın para) verilir de beğenmiz. Arap evleriden girmedik hiç bir evin kalmadığı bir fitne Benî Esfer´in (Rumlar´ın) sizinle olan sulhunun bozulması ve 12 000 kişilik 80 sancakla size hücüm etmesi. (Amik Ovası harbi)

  Hz. Avf ibn-i Mâlik RA

  296/7. Altı şey kıyamet alâmetlerindendir: Benim ölümüm, Kudüs´ün fethi, bir adama bin dinar (altın para) verildiği halde azımsaması, her müslümanhın evinde ateşi duyulan fitne, koyun boynuzu kıvrımları gibi insanlar arasında ölüm çokluğu, Rum´un gadri, şöyle ki: Her biri 12 000 kişilik 80 sancakla müslümanların üzerine yürümeleri. (Amik Ovası´nda vukua gelecek harb)

  Hz. Muaz RA

  296/8. Ey ümmet! Altı şey vardır ki onlar olmadan kıyamet kopmaz: Peygamberinizin vefatı, aranızda malın artması. Öyle ki, bir adama on bin dirhem (gümüş para) verilecek de yine öfkelenecek. Sizden her erkeğin evine giren bir fitne. Koyun boynuzu kıvrımları gibi ölüm çokluğu. Benî Esfer´le (Rumlar´la) aranızdaki sulh. Öyle ki, kadının hamileliği süresi gibi, dokuz ay toplanırlar, sonra size gadirlik yaparlar. Medinenin fethi.

  Denildi ki:

  "--Hangi medine?.."

  Buyurdu ki:

  "--Kostantıniyye."

  258/3. Sizinle Benî Esfer (Rumlar) arasında sulh olur. Sonra onlar muahedeyi bozarlar ve onikibin kişilik seksen fırkalık bir kuvvetle üzerinize yürürler. (Amik Ovası harbi)

  Hz. Avf ibn-i Mâlik RA

  298/1. Yakında siz Rumlar´la emin bir sulh yapacaksınız. Sonra siz gaza edeceksiniz. Onlar da gerinizde sizin gaza ettiğinize düşman olacaklar. O harpten muzaffer çıkacak ve ganimet alacaksınız. Sonra yeşil bir ovaya konacaksınız. Orada bir Rum neferi salibini kaldıracak ve diyecek ki: "Haç galip geldi." Ona müslümanlardar biri karşı koyup, kendisini öldürecek. Bunun üzerine Rumlar muahedeyi bozacak ve gadredecek. Büyük muharebeler olacak. Sizin için toplanacaklar ve seksen sancak halinde üstünüze gecekler. Her bir sancak altında onbin (on iki bin) kişi olarak. (Amik Ovası´nda önlenecek olan hadise)

  Hz. Zu Mihmer RA

  299/8. Yakında, sizinle Rumlar arasında dört sulh anlaşması olur. Dördüncü Âl-i Harun´dan biri ile gerçeklenir. Ve bu yedi sene devam eder.

  Denildi ki:

  "--Yâ Rasûlallah, o gün insanların imamı kimdir?"

  Buyurdu ki:

  "--İmam, benim evlâdımdan kırk yaşında, yüzü parlar bir yıldız gibi olan, sağ yanağında siyah bir beni bulunan ve üzerinde iki kutvânî aba olan, bir kimsedir. Tavrı Benî İsrâil ulemasına benzer. Yirmi sene hüküm sürer. Arzdaki hazineleri çıkarır ve şirk beldelerini fetheder."

  Hz. Ebû Umame RA

  Not: Görüldüğü gibi Rumlar (Hristiyanlar) bir düşmana karşı müslümanlara yardım maksadı ile, müttefik olarak, Amik ovasına 960 000 kişilik, 80 tümenlik bir kuvvet getirdikten sonra, müslümanların o düşmana galib gelmesi üzerine anlaşmayı bozub, gadirlik yapacaklar ve müslümanlar üzerine hücum edecekler. Bu harbe Melhame-i Kübrâ deniyor ve Antakya´da Amik Ovası ve civarında cereyan edeceği anlaşılıyor. Bu harbde merkez Şam´da bulunuyor ve müslümanların başında kumandan olarak Hz. Mehdi AS bulunuyor. Ve Allah´ın inayeti ile müslümanların bu harbi de kazanacakları anlaşılıyor.

  c. Hz. Mehdi AS´ın Zuhûru, Vasıfları ve Müddeti

  344/7. Nasıl helâk olur bir ümmet ki, evvelinde ben, sonunda Meryem oğlu İsa (AS) ve ortasında da ehl-i beytimden Mehdi (AS) vardır.

  Hz. İbn-i Abbas RA

  498/1. Yâ Abbas, bu işi Allah benimle başlattı. Senin sülâlenden biri ile bitirecek. O delikanlı dünyayı, evvelce zulümle dolduğu gibi, tekrar adaletle dolduracak ve o İsa AS´la namaz kılacak.

  Hz. Ammar İbn-i Yaser RA

  257/11. Aranızda nübüvvet Allah´ın isteği kadar sürer sonra ona kaldırmayı istediği zaman kaldırır. Sonra Allah´ın sürmesini murad ettiği kadar (otuz sene) nübüvvet yolunda halifelik gelir. Sonra kaldırmayı istediği zaman onu kaldırır. Ve Allah´ın murad ettiği kadar devam eden şiddetli bir meliklik idaresi gelir. Sonra ona kaldırmayı istediği zaman kaldırır. Sonra zorba bir idare bir hilâfet gelir.

  Hz. Huzeyfe RA

  518/4. Benden sonra hulefâ, hulefadan sonra umerâ, umerâdan sonra melikler, meliklerden sonra cebâbire, cebâbireden sonra ise ehl-i beytimden bir kimse gelir de, o yeryüzündü adaletle doldurur. Ondan sonra da kâhtani gelir. Beni gönderen zâta kàsem ederim ki, o, diğerlerinden dûn değildir.

  Hz. Abdurrahman ibn-i Kays RA

  477/6. Kâhtandan (Yemen´de bir yer) bir adam çıkıp da asası ile insanları sevk etmedikçe kıyamet kopmaz.

  Hz. Saad RA

  236/21. Mehdi benim ehl-i beytimden ve evlâd-ı Fâtıme´dendir.

  Hz. Ümmü Seleme RA

  236/20. Mehdi Amcam Abbasın sülâlesindendir.

  Hz. Osman ibn-i Affan RA

  237/2. Mehdinin ismi ismime, babasının ismi de babamın ismine uyar.

  Hz. İbn-i Mes´ud RA

  508/10. Ehl-i beytimden bir adam çıkar, ismi ismime, ahlâkı ahlâkıma mutabık olur. Dünyayı ahlâk ve nesafetle doldurur; evvelce zulm ve cevir ile dolduğu gibi.

  Hz. İbn- iMes´ud RA

  237/1. Mehdi bizdendir, ey ehl-i beyt! Size müjdeler olsun. Allah onu bir gecede ibraz eder. (Olgunlaştırır.)

  Hz. Ali RA

  477/8. Benim ehl-i beytimden bir adam yer yüzüne hakim olmadıkça kıyamet kopmaz. Onun alnı açıktır, kemer burunludur. O yer yüzünün daha evvel zulümle doldurulduğu gibi, dünyayı adaletle doldurur. İdaresi yedi sene sürer.

  Hz. Ebû Said RA

  359/2. Dünyanın ancak bir günlük ömrü kalsa, Allah yine o bir günü uzatır ve ehl-i beytimden ismi ismime, babasının ismi babamın ismine uygun birini meydana çıkarır (Mehdi AS) ve o da dünyayı adalet ve nesafetle doldururdu. Daha önce zulm ve cevir ile doldurduğu gibi.

  Hz. İbn-i Mes´ud RA

  508/6. Şarktan bir cemaat çıkar, Mehdi´nin saltanatına yardım ederler.

  Hz. Abdullah bin-i Haris RA

  508/4. Horasan´dan siyah bayraklılar çıkar ve İlya´ya (Kudüs´e) kadar önlerinde bir şey tutunamaz.

  Hz. Ebû Hüreyre RA

  33/5. Siyah bayraklar gelip de karşınıza çıktında, Farslılar´a ikramda bulunun. Zira sizin devletiniz onlarla beraberdir.

  Hz. İbn-i Abbas RA

  135/3. Biz öyle bir ehl-i beytiz ki, Allah bizlere dünyayı değil ahireti nasib etti. Benden sonra ehl-i beytim, belâ, şiddet ve tarda maruz kalacaklar; doğu tarafından siyah bayraklılar gelinceye kadar... Bunlar mal isteyecek, kendilerine mal verilmeyecek. Bunlar döğüşecekler, sonra geri çekilecekler. İstedikleri kendilerine verilecek, fakat kabul etmeyecekler. Ve onu, ismi ismime, babasının adı, babamın adına uyan, ehl-i beytimden bir kimseye teslim edecekler.

  O (Mehdi) arza sahip olur ve kendisinden önce baskı ve zulümle dolu olan arzı, doğruluk ve adaletle doldurur. Sizden veya sonra gelenlerden birisi ona yetişirse, kar üzerine sürünerek dahi olsa, gelsin ona katılsın! Muhakkak ki onlar hidayet sancaklarıdır.

  Hz. İbn-i Mes´ud RA

  48/1. Horasan cihetinden gelen siyah sancaklar gördüğüzde onlara katılın! Zira onların içinde Allah´ın halifesi Mehdi (AS) vardır.

  Hz. Sevban RA

  298/2. Yakında size Horasan tarafından siyah bayraklılar gelecek. Kar üzerinde emekleyerek olsa da onlara iltihak ediniz! Zira onların arasındra Allah´ın halifesi Mehdi (AS) vardır.

  Hz. Sevban RA

  518/5. Ramazanda bir seda olur. (Mânâsı anlaşılır). Şevvalde de bir seda olur. (Mânâsı anlaşılmaz). Zilkadede kabileler birbiriyle çarpışır. Zilhiccede hacılar talana uğrar. Muharremde gökten şöyle nida olur: "Dikkat ediniz. Filan kimse Allah´ın halkının hayırlılarındandır. Onu dinleyiz ve ona uyunuz!"

  Hz. Şehr ibn-i Havşeb RA

  346/6. Hiç şüphe yok ki, arz cevir ve zulümle dolacak. Zulüm ve cevirle dolduğu o zaman, Allah ehl-i beytimden ismi benim ismimde, babasının ismi babamın isminde bir kimseyi gönderir de dünyayı adaletle ve nesafetle doldurur. Önce zulüm ve cevirle dolduğu gibi. O zaman gök yağmurunu, yer mahsülünü esirgemeyecek ve o aranızda yedi, sekiz, çok çok dokuz vakit duracak.

  Hz. Muaviye ibn-i Kur´a RA

  508/8. Ümmetimin içinden Mehdi (AS) çıkar. Beş veya yedi veya dokuz (sene) kalır. (Râvi sayda tereddüt etmiş.) Sonra üzerlerine bol rahmet gönderilir. Arz nebatatını bir şey saklamaz bitirir. Mal hakir olur. Bir adam ona gelir ve şöyle der: "Ya Mehdi bana ver, bana ver!" Ona elbisenin taşıyabileceği kadar verir.

  Hz. Ebu Said RA

  508/7. Ümmetimin sonunda Mehdi (AS) çıkar. Allah-u Zülcelâl Hazretleri ona rahmetini indirir. Arz ona nebatını çıkarar. Mal sahih olarak verilir ve müsavat üzere taksim edilir. Davar çok olur. Cariyeler bile saygı görür. Yedi veya sekiz yıl yaşar. (Râvi yedi veya sekizde tereddüt etmiştir.)

  Hz. Ebû Said RA

  7/7. Mehdi ile müjdelenin. O Kureyş´ten ve ehl-i beytimden bir kişidir. O, insanların ihtilâf ve ictimâî sarsıntılar içinde bulundukları bir sırada çıkar. O yeryüzünü, kendinden önce zulüm ve baskı ile doldurulduğu gibi, adalet ve insaf ile doldurur. Ondan yer ve gök ehli razıdır. Ve o malı sabah üzere taksim eder.

  Dediler ki:

  "--Sabah nedir?"

  Buyurdu ki:

  "--Seviye üzere demektir.

  Ve ümmet-i Muhammed´in kalblerini zenginlikle doldurur ve adalati onları ihata eder. O kadar ki, bir münâdiye "Kimin ihtiyacı varsa bana gelsin!" diye nida etmesi emrolunduğunda, bir kişiden başka kimse gelmez. O kimse istekte bulunur. O da "Hazinedara git sana versin" der. O da gider ve "Ben Mehdi tarafından, kendisine istediği verilmesi için gönderilen kimseyim." dediğinde, hazinedar "Al!" der. O da alır.

  Fakat aldığını taşımaya gücü yetmez. Bunun üzerine taşıyabileceğini alır, fazlasını geri bırakır. O malla çıkar ama, sonra pişman olur ve "Ümmet-i Muhammed´in nefis cihetinden en aç gözlüsü herhalde benim. Onların hepsi de mala davet olundukları halde, benden başkası buna icabet etmedi." diyerek, aldığı malı iade etmek ister. Hazinedar da: "Biz verdiğimizi kat´iyyen geri almayız!" der. Bu devir altı, yedi, sekiz veya dokuz sene devam eder. Bundan sonraki hayatta ise hayır yoktur.

  Hz. Ebû Said el-Hudrî RA

  477/1. Kıyamet kopmaz, siz yahudilerle harp etmedikçe... Hatta taşlar bile, "Ey müslüman şu benim arkamdaki yahudidir, onu öldür." diye arkasındaki yahudiyi haber verir.

  Hz. Ebû Hüreyre RA

  256/6. Yahudilerle mukatele eder ve onlara musallat olursunuz. Öyle durum olur ki, onlardan biri bir taşın arkasına gizlendiğinde, taş şöyle der: "Ey Allah´ın kulu, şu arkamdaki yahudidir. Onu öldür!"

  Hz. İbn-i Ömer RA

  d. Kıyamete Kadar Hak Üzere Bir Grubun Bulunacağı

  471/12. Ümmetimden bir taife hak üzerine mücadele etmekte, kıyamete kadar gàlib olarak devam edecektir.

  Hz. Cabir RA

  472/3. Ümmetimden bir taife kıyamet kopuncaya kadar yardım görmekte devam eder. Kendilerini terk edenlerin ayrılmaları da onlara bir zarar vermez.

  Hz. Muaviye ibn-i Kur´a RA

  472/1. Ümmetimden bir taife, Allah´ın emriyle hareket etmekte devam eder. Onlar hak üzerinde oldukları halde, kıyamet kopana kadar kendilerini tek eden ve muhalefet eden kimsenin onlara bir zararı dokunmaz. Tâ ki Allah´ın emri gelinceye kadar onlar insanlara galibdirler.

  Hz. Muaviye RA

  187/2. Şu anda kıtal geldi. Ümmetimden hak üzerine çarpışan ve kâfirler üzerine galib gelen bir kavim hiç bir zaman eksik olmaz. Allah onlar için diğer kavimlerin kalblerini kaydırır ve daraltır. Kâfirlerle savaşırlar. Allah onları rızıklandırır. Allah´ın emri gelene kadar bu böyle devam eder. O günde mü´minlerin evlerinin yeri Şam´dır. Hayır kıyamete kadar, atların nasiyesine bağlıdır. Bana vahyolunduğuna göre, ben (dünyada) çok kalcı değilim, yakında gidiciyim. Siz de beni yaşlanarak takip edeceksiniz. Ve bazınız, bazınızın boynunu vuracak. Kıyametten önce iki büyük hadise vardır. Şiddetli veba ve sonra da zelzeleli yıllar.

  Hz. Seleme RA

  476/9. Kıyamet kopmaz, ümmetimden bir taife herkes üzerinde hakim olmadıkça. Onlar kendilerini terk edenlerin terk etmesine aldırmazlar ve kendilerine yardım edene de aldırmazlar.

  Hz. Muaviye RA

  65/6. Şam ehli helâk olduğunda ümmetimde hayır kalmaz. Bununla beraber, Deccal´le savaş oluncaya kadar ümmetimden bir taifenin hak üzere gàlib olması devam edecektir.

  Hz. Muaviye ibn-i Curre RA

  472/2. Ümmetimden bir taife, kendilerine düşmanlık edenlere galib oldukları halde hak ozerinde mücadelede devam ederler. Hatta onların sonuncusu Mesihüd-Deccal ile harp eder.

  Hz. İmran RA

  487/6. Bu iş ondan ayrılanlara rağmen muzaffer olarak devam edecektir. Muhaliflerin ve ayrılanların ona zararı olmaz, tâ ki Kureyş´ten on iki halife gelene kadar.

  Hz. Câbir RA

  487/6. Bu din, Kureyş´ten on iki halife gelip gidinceye kadar kàim olarak devam eder. Her birinde ümmet birleşmiş vaziyettedir. Ondan sonra ise herc ü merc başlar.

  Hz. Câbir ibn-i Semure RA

  e. Kostantıniyye´nin ve Roma´nın fethi

  478/5. Rumlara ait Kostantıniyye (Roma) tesbihle ve tekbirle müslümanlarca feth edilmedikçe kıyamet kopmaz.

  Hz. Amr İbn-i Avf RA

  (Yetmiş bin Şamlı bunu yapacakmış.)

  489/8. Allah (z.c.Hz.) bu ümmeti yarım günden öteye bırakmaz. Şam bir adamın ve ehli beytinin sofrasını görmedikçe. Şam o adamın sofrasını gödüğünde Kostantıniyye feth olunur.

  Hz. Ebu Salebe RA

  f. Hadramut´tan Bir Ateşin Zuhuru

  297/7. Yakında Hadramut´tan veya Hadramut denizinden bir ateş çıkacak ve kıyametten evvel insanları toplayacak.

  Dediler ki:

  "--Ya Rasûlallah, bize ne emredersin?"

  Buyurdu ki:

  "--Siz Şam´a gitmeye bakın!"

  Hz. İbn-i Ömer RA

  NOT: Bu toplanma yerinin Şam olduğu bilindiği için melhamelerde Hz. Mehdi zamanında merkez Şam´da olmakla, bu hadise tahminen buraya yerleştirilmişse de doğrusunu Allah-u Teàlâ bilir.

 3. #3
  I'm Muslım Don't Panıc Kahramankentli Baktabul'un Çılgını Kahramankentli Baktabul'un Çılgını Kahramankentli Baktabul'un Çılgını Kahramankentli Baktabul'un Çılgını Kahramankentli Baktabul'un Çılgını Kahramankentli Baktabul'un Çılgını Kahramankentli Baktabul'un Çılgını Kahramankentli Baktabul'un Çılgını Kahramankentli Baktabul'un Çılgını Kahramankentli Baktabul'un Çılgını Kahramankentli Baktabul'un Çılgını Kahramankentli - ait Avatar
  Üyelik Tarihi
  Jun 2008
  Bulunduğu Yer
  'de Sütçü İmamlar var // Sen Bilirmisin Sütçü İmam'ı? VATAN; 46!
  Mesajlar
  10.105
  Blog Yazıları
  41
  Tecrübe Puanı
  107375062

  Tanımlı Ce: Kıyamet Alemetleri hakkında detaylı Hadis-i Şerifler

  DABBETÜL-ARZ´IN ZUHURU VE GÜNEŞİN BATIDAN DOĞMASI


  a. Dabbetül-Arz´ın Yapacağı Şeyler

  249/8. Dabbetül-Arz beraberinde Hz. Süleyman AS´ın mührü, Hz. Mûsâ AS´ın asası bulunduğu halde çıkar. Mü´minin âsa ile yüzünü nurlandırır. Kâfirin de mühürle burnunu mühürler. Öyle ki, ziyafet ehli toplanırlar da, biri diğerine, "Ya mü´min!" veya "Yâ kâfir!" diye hitab edebilir olurlar.

  Hz. Ebû Hüreyre RA

  NOT: Dabbet-ül Arz´ın nasıl bir mahlûk olduğu tam mânâsı ile bilinmemekle beraber, kendisi Kıyametin büyük alâmetlerinden olup güneşin batıdan doğuşu sırasında zuhur eden bir mahlûk olduğu anlaşılmaktadır.

  b. Güneşin Batıdan Doğması

  243/3. Altı şey gelmeden amellere müsâraat ediniz, koşuşturunuz! Güneşin batıdan doğuşu, duhan, Dabbetül-Arz, Deccal, ölüm (çokluğ) ve kıyamet.

  Hz. Enes RA

  477/4. Güneş batıdan doğmadıkça kıyamet kopmaz. O batıdan doğduğunda, insanlar onu görür ve hepsi de iman ederler. Lâkin işte bu imanın, daha önce iman etmediği için hiç bir nefse fayda vermediği zamandır.

  Hz. Ebû Hüreyre RA

  c. Güneşin Batıdan Doğuşu ile Tevbe Kapısının Kapanacağı

  87/10. Allah-u Zülcelâl Hazretleri tevbe için mağribde bir kapı yarattı; genişliği yetmiş yıllıktır. Güneş batıdan doğmadıkça bu kapı kapanmaz. Bunlar âyet istiyorlar. "O günde iman edeceklerin imanı fayda vermeyecektir."

  Hz. Satvan ibni Assal RA

  322/4. Allah-u Zülcelâl Hazretleri batıdan tevbe için öyle bir kapı açtı ki, genişliği yetmiş yıllık mesafedir. Bu kapı, güneş batıdan doğmayınca kapanmaz.

  Hz. Safvan RA

  242/2. Tevbe kapısı açıktır. Güneş batıdan doğuncaya kadar kapanmaz.

  Hz. Safvan RA

 4. #4
  I'm Muslım Don't Panıc Kahramankentli Baktabul'un Çılgını Kahramankentli Baktabul'un Çılgını Kahramankentli Baktabul'un Çılgını Kahramankentli Baktabul'un Çılgını Kahramankentli Baktabul'un Çılgını Kahramankentli Baktabul'un Çılgını Kahramankentli Baktabul'un Çılgını Kahramankentli Baktabul'un Çılgını Kahramankentli Baktabul'un Çılgını Kahramankentli Baktabul'un Çılgını Kahramankentli Baktabul'un Çılgını Kahramankentli - ait Avatar
  Üyelik Tarihi
  Jun 2008
  Bulunduğu Yer
  'de Sütçü İmamlar var // Sen Bilirmisin Sütçü İmam'ı? VATAN; 46!
  Mesajlar
  10.105
  Blog Yazıları
  41
  Tecrübe Puanı
  107375062

  Tanımlı Ce: Kıyamet Alemetleri hakkında detaylı Hadis-i Şerifler

  GÜNEŞİN BATIDAN DOĞUŞUNDAN KIYAMETE KADAR OLACAK HALLER

  a. Fitnelerin Artması

  245/2. Ben ve kıyamet --şehadet parmağı ile orta parmağını işaret ederek-- şöyle iki parmak gibi yakın iken gönderilidim.

  Hz. Enes RA

  136/1. Siz bugün öyle bir zamandasınız ki, sizlere emrolunanın onda birini terketseniz helâk olursunuz. Ama öyle bir zaman gelecektir ki, size emrolunanın onda birini yapanlar kurtulacaklardır.

  Hz. Ebû Hüreyre RA

  139/10. Öyle zaman gelecek ki, dünyada yalnız fitne, belâ ve fesad olacak. Böyle bir zamanda sizin ameliniz bir kale gibidir. Üstü güzelse, altı da güzel olur.

  Hz. Muaviye RA

  247/3. Size benden sonra dört fitne gelecektir, dördüncüsü geldiğinde kulağa bir şey girmez, göz görmez ve her tarafı fitne sarar. Ümmet bir belâya mübtelâ olur, yılanın çöreklenmesi gibi. Öyle ki onda ma´ruf inkâr edilir, münker ma´ruf sayılır. Ve bu fitnede insanların bedeni öldüğü gibi, kalbleri de ölür.

  Hz. Ebû Hüreyre RA

  299/4. Benden sonra yakında karanlık dalgaları gibi bir takım fitneler olacaktır. O fitnelerde adam sabah mü´min akşam kâfir, akşam mü´min sabah kâfir olacak.

  Denildi ki:

  "--O zaman ne yapalım?"

  Buyurdu ki:

  "--Evlerinize girin, kendinizi unutturun!"

  Denildi ki:

  "--Bizden birimizin evine girilirse ne dersin?"

  Buyurdu ki:

  "--Elinize sahip olun! Allah´ın katil kulu olmaktansa, mazlum kulu olun! Zira öyle zamanda İslâm adamın ağzında olur. Kardeşinin malını yer, kanını akıtır, Rabbine asi olur, Hàlikına küfreder. Neticede de kendisine cehennem vacib olur.

  Hz. Cündeb el-Becelî RA

  121/5. Kıyamet önü sıra karanlık geceler gibi fitneler vardır. O fitne devrinde adam sabah mü´min, akşam kâfir olur. Ve akşam mü´min, sabah ise kâfir olur. O zaman oturan, ayakta durandan hayırlıdır. Ayakta duran yürüyenden hayırlıdır, yürüyen ise koşandan hayırlıdır. O devirde okların yayını kırın, kirişlerini koparın, kılıcınızı da taşa vurun, evinize çekilin! Birinizin evine girilse ve üzerinize varılsa, o zaman Âdem AS´ın iki oğlundan hayırlısı gibi olun. (Öldürülen gibi).

  Hz. Ebû Musa RA

  301/1. İnsanlar üzerine bir zaman gelecek ki, o zamanda adam acz ve fücur arasında muhayyer kalacak. Kim bu zamana yetişirse, fücura aczi tercih etsin.

  Hz. İbn-i Mes´ud RA

  b. İlk Helâk Olacak Kavimler

  161/2. insanlardan ilk önce helâk olacak olan Faris´tir. Sonra onların arkasından Arab gelir.

  Hz. Ebu Hüreyre RA

  448/4. Arabın helâk olması kıyamet alâmetidir.

  Hz. Talha ibn-i Mâlik RA

  474/11. Bu günden sonra kıyamete kadar Mekke harp görmez. (Yâni onun üzerine harp olmaz.)

  Hz. Hars ibn-i Mâlik RA

  c. Bir Takım Gençlerin ve İnsanların Durumu

  513/3. Allah-u Zülcelâl Hazretleri ulemayı ve onunla da ilmi kabzeder. Ve bir takım gençler merkebin merkebe sıçradığı gibi, birbirine sıçrar ve ihtiyarlar hakir görülür.

  Hz. Ebû Said RA

  301/6. Ahir zamanda bir kavim çıkacak. Yaşları genç, akılları hafif olacak. Sözleri ise halkın en iyi sözleri olacak. Kur´an okuyacaklar, lâkin hançerilerinden aşağı geçmeyecek. Ve onlar İslâmiyet´ten okun yaydan çıkması gibi, bir iz kalmamacasına çıkacaklar. Kendilerine rastladığınızda onları öldürün! Zira kıyamet gününde Allah indinde, onları öldüren için nice ecir vardır.

  Hz. Ali RA

  478/1. Bir kadın üzerine gösterilen kıskançlık gibi, bir erkek çocuğa da yapılmadan kıyamet kopmaz.

  Hz. Ebû Hüreyre RA

  517/7. Ahir zamanda bir kavim gelecek ki, güvercin kursağı gibi (tüylerini) siyaha boyayacaklar. İşte bu kimseler cennet kokusu koklayamaz.

  Hz. İbni Abbas RA

  d. Müslümanların Durumu ve Şeytanların Çıkışı

  503/6. İnsanlar üzerine bir zaman gelir ki, bir saat düşünürler de kendilerine namaz kıldıracak imam bulamazlar.

  Hz. Selâme bint-i Hür RA

  301/5. İnsanlar üzerine öyle bir zaman gelecek ki, camilerde onlardan binden fazla adam namaz kılacak da, içlerinde hâzâ mü´min bulunmayacak.

  Hz. İbni Ömer RA

  503/2. İnsanlar üzerine öyle bir zaman gelecek ki, mü´min o zaman mü´minlere dua edecek de Allah-u Zülcelâl şöyle buyuracak:

  "--Kendi nefsine dua et sana icabet edeyim! Umuma gelince, ben onlara gazablıyım."

  Hz. Enes RA

  518/1. Kâhinlerin birinden bir adam gelecek de, Kur´an-ı Kerim´i bir okutma okutacak ki, ondan sonra onun kadar okutan olmayacak.

  Hz. Ebû Burde RA

  480/4. Kıyamet kopmaz, denizden şeytanlar çıkıp da insanlara Kur´an öğretmedikçe.

  Hz. Ebu Hüreyre RA

  478/6. Şeytan, yollarda yürüyerek, çarşıda gezerek ve "Filân oğlu filân Rasûlallah´tan bunu şöyle şöyle rivayet etti." demeden kıyamet kopmaz.

  Hz. Vasile RA

  e. Kâbe´nin Yıkılması ve İbadetin Kalmaması

  372/5. Sizler dinin karıştığı, kanı döküldüğü, zinanın aşikâre olduğu, binaların debdebesinin arttığı, ihvan arasında bağın azaldığı, Kâbe´nin yıkıldığı zaman ne yapacaksınız?

  Hz. Meymûne RA

  478/4. Kıyamet kopmaz, tâ ki ondan önce, daha yüz sene evvelinden yeryüzünde Allah´a ibadet kalmaz.

  Hz. Bureyde RA

  f. Bazı Harikulâde Hadiselerin Zuhuru

  33/6. Zaman (kıyamet) yaklaştığında müslüman kimsenin rüyası hemen hemen yalan çıkmayacaktır. Rüyası en sadık olan, sözü en doğru olandır.

  Hz. Ebû Hüreyre RA

  143/4. Muhakkak ki, kıyametin önündeki alâmetlerden biri de şudur: Adam evinden çıkar ve kendisi evde yokken kadının yaptığını ayakkabısı ve kamçısı ona haber verir.

  Hz. Ebû Hüreyre RA

  476/10. Kıyamet kopmaz, Fırat altından bir dağ açmadıkça. Burada halkın onda dokuzu kırılır.

  Hz. Ubey ibn-i Kaab RA

  303/10. Yakında madenler meydana çıkacak ve onun peşine düşenler insanların şerlileri olacak.

  132/6. İlmin kaldırılması, cehlin artması, zinanın alenîleşmesi, içkilerin meydan alması, erkeklerin gidip kadınların kalması, hatta elli kadına bakan bir erkek kalıncaya kadar erkeklerin azalması kıyamet alâmetlerindendir.

  Hz. Enes RA

  477/11. Bir adam elli kadının tedbrini deruhde etmedikçe kıyamet kopmaz.

  Hz. Kaab ibn-i Ucve RA

  g. Zamanda Yakınlık ve Herc ü Merc´in Artması

  258/2. Kıyametin önü sıra öyle günler olur ki, ilim kaldırılır, cehil iner ve herc ü merc ve ölüm çoğalır.

  Hz. İbn-i Mes´ud RA

  476/11. Kıyamet kopmaz, ilim kabz olunmadıkça, zelzeleler çoğalmadıkça, zamanda yakınlık olmadıkça, fitneler zahir olmadıkça, herc çoğalmadıkça ki, o öldürmedir ve aranızda mal çoğalır, taşar.

  Hz. Ebû Hüreyre RA

  507/1. Zaman yakınlaşır ve ilim kalkar, hasislik ortaya bırakılır, fitneler zahir olur ve herc çoğalır. Denildi ki:

  "--Herc nedir yâ Rasûlallah?"

  Buyurdu ki:

  "--Katildir."

  476/8. Kıyamet kopmaz, tâ ki zamanda yakınlık oluncaya kadar. Öyle ki bir sene bir ay gibi olur. Bir ay cuma (hafta) gibi, bir cuma bir gün, bir gün bir saat, bir saat de bir ateş yanıncaya kadar geçen zaman gibi sürer.

  Hz. Enes RA

  33/9. Kıyamet yaklaştığında zamanın akışı hızlanır. Böylece sene ay gibi, ay cuma (hafta) gibi olur. Cumadan cumaya olan vakit de kuru bir hurma dalının yaprakları ile birlikte ateşte yanması gibi kısa olur.

  Hz. Ebû Hüreyre RA

  360/6. İnsanlar üzerine bir zaman gelecek ki, gökten yere bir taş düşse, ya bir facire kadına veya bir münafığa rast gelecektir.

  Hz. Enes RA

  477/5. Bir adam bir kabrin yanından geçerken, "Keşke onun yerinde ben olsaydım!" demedikçe kıyamet kopmaz.

  Hz. Ebû Hüreyre RA

  h. Yere Batma, Taş Yağması ve Sûret Değiştirme Hadiseleri

  458/7. Beni hak ile gönderene kasem ederim ki: Bu dünya tükenmez, ehline yere batmak, sûret değiştirmek ve taş yağmadıkça.

  "--Bu ne vakit olacak yâ Rasûlallah?" dediler. Buyurdu ki,

  Ne vakit ki, kadınlar eğer üstüne oturacak, çengiler artacak, yalan şehadetler yapılacak, içki aşikâre olacak, namaz kılanlar ehl-i şirkin kapları olan altın ve gümüşten kaplarla su içecekler ve erkekler erkeklerle, kadınlar kadınlarla iktifâ edecekler... Bu günlerde siz kendinizi çekin ve başınıza taş yağmasına hazırlıklı olun ve korkun.

  Hz. Ebû Hüreyre RA

  464/10. Gerek yere batmak, sûret değiştirmek ve gerekse taş yağmak zarûrîdir.

  Dediler ki

  "--Ya Rasûlallah bu ümmette mi?"

  Buyurdu ki,

  "--Evet, onlar şarkıcı cariyeler edindiklerinde, zinayı helâl saydıklarında, ribâ yediklerinde, Harem (Mekke)´de avlanmayı ve ipek giymeyi helâl saydıklarında ve erkekler erkeklerle, kadınlar kadınlarla yetindiklerinde."

  Hz. İbn-i Ömer RA

  302/8. Ahir zamanda eğlencelerin ve çengilerin meydan aldığı ve içkinin de mübah addolunduğu zaman, yere batma, taş yağma zuhur edecek ve insan kıılğından çıkma olacaktır.

  Hz. Sehl ibn-i Saad RA

  459/2. Muhammed SAS´in nefsi yed-i kudretinde olana kasem ederim ki, ümmetimden bir cemaat, ifrad, keyif, kibir, oyun ve eğlence üzere geceleyecekler de, sabahleyin kalktıklarında domuz ve maymun sûretinde kalkacaklardır. Buna sebep de haramları helâl saymaları, çalgıcı kadınlar edinmeleri, şarab içmeleri, riba yemeleri ve ipekli giymeleridir.

  Hz. Ubade RA

  367/6. Ümmetimden bir taife içkiyi ismini değiştirerek içer. Başlarında çalgıcı kadınlar çalar söylerler. Allah-u Zülcelâl Hazretleri bunları yere batırır, maymun ve hınzır sûretine sokar.

  Hz. Ebû Mâlik RA

  29/11. Kadınlar kadınlarla, erkekler de erkeklerle yetinirlerse, onlara doğu tarafından çıkacak kızıl bir rüzgarı haber ver. O rüzgar onların bir kısmının sûretini değiştirir, bir kısmını da yere batırır. Bu ise onların isyanları ve aşırı gitmeleri sebebiyledir.

  Hz. Enes RA

  367/10. Bu ümmette yere batmak, taş yağmak ve sûret değiştirmek olacaktır. bu hal; içkileri içtiklerinde, çalgı çaldıkları ve kadınlara şarkı söylettiklerinde vukua gelir.

  Hz. Enes RA

  246/6. Kıyametin önü sıra mesh (sûret değişmesi), hazif (yere batma), kazif (taş yağması) da vardır.

  Hz. İbni Mes´ud RA

  478/2. Lût kavminin amelini mübah saymaları sebebiyle, gökten taş yağıp bir takım kavimlerin başları ezilmedikçe kıyamet kopmaz.

  Hz. İbni Abbas RA

  i. Yağmurlarda Bereket Kalmaması ve Yıldırımların Artması

  476/6. Kıyamet kopmaz, ancak yağmurlarda bereket kalmaz.

  Hz. Enes RA

  256/13. Kıyamet yaklaştığında, yıldırımlar çok olur. Öyle ki bir adam kavmine gelir de şöyle der:

  "--Dün aranızda kime yıldırım isabet etti?"

  Cevap verirler:

  "--Falan, falan ve filana yıldırım çarptı."

  Hz. Ebu Said RA

  j. Kur´an´ın Silinmesi ve Kalkması

  510/4. Bir gecede Allah Teàlâ´nın kitabı silinir de, müslümanların içinde silinmedik hiçbir ayet ve harf kalmadığı halde insanlar sabahlar.

  Hz. Ebû Huzeyfe

  477/9. Rükn ve Kur´an-ı Kerim kaldırılmadan kıyamet kopmaz.

  Hz. İbn-i Ömer RA

  k. Salihlerin Ölümü ve Kıyametin Kopması

  476/7. Kıyamet ancak, yer yüzünde "Allah, Allah" diyen kalmadığı zaman kopar.

  Hz. Enes RA

  509/5. Salihler birer birer ölürler. Geriye arpanın, hurmanın hışır gibi olanlar kalır ki, Allah-u Zülcelâl Hazretleri bunlara kıymet vermez.

  Hz. Mirdes RA

  39/10. Kıyamet yaklaştığı zaman, sizden birinin tabakta hurmanın iyisini seçmesi gibi, ölüm de ümmetin en hayırlılarını seçer.

  Hz. Ebû Hüreyre RA

  354/5. Zaman şiddetten başka bir şeyi artırmaz. İnsanlarda da hasislik artar ve kıyamet de şerirlerden başkası üzerine kopmaz.

  Hz. Usâme ibn-i Zeyd RA

  301/7. Allah´ın nazarında günlerin seyyidi cumadır. O, Kurban ve Ramazan bayramı gününden de kıymetlidir. Onda beş haslet vardır: Allah o günde Hz. Adem (AS)ı yarattı. O, cennetten arza o gün indirildi. O günde vefat etti. Cuma gününde öyle bir saat vardır ki, bir kul o saatte Allah´tan bir şey diledi mi, Allah onu mutlaka kendisine ihsân eder; ancak istediği günah veya sıla-i rahmi kesen bir şey değilse... Kıyamet de cuma günü kopacaktır. Hiçbir melek-i mukarreb, semâ, arz, rüzgâr, dağ ve taş yoktur ki, bu sebeple cuma gününden korkmuş olmasın.

  Hz. Sa´d ibn-i Ubâde RA

 5. #5
  I'm Muslım Don't Panıc Kahramankentli Baktabul'un Çılgını Kahramankentli Baktabul'un Çılgını Kahramankentli Baktabul'un Çılgını Kahramankentli Baktabul'un Çılgını Kahramankentli Baktabul'un Çılgını Kahramankentli Baktabul'un Çılgını Kahramankentli Baktabul'un Çılgını Kahramankentli Baktabul'un Çılgını Kahramankentli Baktabul'un Çılgını Kahramankentli Baktabul'un Çılgını Kahramankentli Baktabul'un Çılgını Kahramankentli - ait Avatar
  Üyelik Tarihi
  Jun 2008
  Bulunduğu Yer
  'de Sütçü İmamlar var // Sen Bilirmisin Sütçü İmam'ı? VATAN; 46!
  Mesajlar
  10.105
  Blog Yazıları
  41
  Tecrübe Puanı
  107375062

  Tanımlı Ce: Kıyamet Alemetleri hakkında detaylı Hadis-i Şerifler

  HZ.İSÂ AS´IN ZUHURU

  a. Hz. İsâ AS´ın Tekrar Dünyaya Geleceği

  344/7. Nasıl helâk olur bu ümmet ki, evvelinde ben, sonunda Meryem oğlu İsâ AS ve ortasında da ehl-i beytimden Mehdî AS vardır.

  Hz. İbni Abbas RA

  487/12. İş günden güne şiddetini ardırır ve dünyada ancak geilemiyi artırır. İnsanların da ancak hasisliği artar. Kıyamette ancak şerliler üzerinde kopar. Benden sonra Meryem oğlu İsâ AS´dan başka nübüvvet mertebesinde kimse gelmiyecektir.

  Hz. Enes RA

  b. Hz. İsâ AS´ın Vasıfları ve Devrindeki Durum

  191/5. Peygamberler, baba bir ana ayrı kardeşlerdir. Dinleri de birdir. Meryem oğlu İsâ AS da benim kardeşimdir ve aramızda başka peygamber yoktur. O tekrar yeryüzüne gelecektir. Onu gördüğünüzde tanırsınız. Orta boylu, kırmızı beyaz renkli bir zattır. Üzerinde Mısır kumaşından iki parçalı elbise vardır. Su isabet etmediği halde başında damlalar görülür. Haçı kırar, domuzu öldürür, cizyeyi kaldırır ve milletleri İslâm´a davet eder. İslâm´dan başka din kalmaz. Arslanlar develerle, kaplanlar sığırlarla, kurtlar koyunlarla dolaşıp otlarlar. Ve çocuklar yılanlarla oynarlar. Ve hiç biri de diğerine zarar vermezler. O kırk sene yaşayacak ve ölecektir. Cenazesini müslümanlar kaldıracaktır.

  Hz. Ebu Hüreyre RA

  314/2. Ne mutlu İsâ AS indikten sonraki hayata! Göğe rahmet için, arza da yeşertmek için müsaade edilir. Taş üzerine tohum ekilse biter. İnsanlar arasında kin ve çekememezlik olmaz. Hatta bir adam bir arslana rastlarsa, arslan ona dokunmaz; yılana bassa, yılan onu sokmaz.

  Hz. Ebu Hureyre RA

  c. Hz. İsa AS´ın Haçı Kırıp, Cizyeyi Kaldırması ve Malın Artması

  478/7. Meryemoğlu İsâ AS hakem, adalet dağıtıcı ve imâm-ı àdil olarak nâzil olmadıkça kıyamet kopmaz. Öyleki; o haçı kırar, domuzu öldürür, cizyeyi kaldırır. Mal da çok artar ve onu kabul ettirecek kimse bulunmaz.

  Hz. Ebû Hureyre RA

  456/4. Vallàhi Meryem oğlu (İsâ AS) adil bir hükümdar olarak inecek, haçı kıracak, hınzırı öldürecek, cizyeyi kaldıracak, deveye lüzum kalmayacak; düşmanlık, boğazlaşma, hasedleşme gidecek. Mala davet edecek, kimse sahip çıkmayacak.

  Hz. Ebû Hureyre RA

  d. İmanın Medine´de Toplanması

  485/5. Nefsim yed-i kudretinde olana yemin ederim ki, bu iş (müslümanlık) başladığı gibi avdet eder ve her iman Medine´ye toplanır. Hattâ bütün iman Medine´de oluncaya kadar.

  Hz. Câbir RA

+ Konu Cevapla
1 / 3 Sayfa 1 2 3 SonuncuSonuncu

Benzer Konular

 1. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 08-02-2011, 16:40
 2. Seçilmiş hadis-i şerifler,hadis ve sünnetin önemi
  By Mr. NuteLLa in forum Dualar, Ayetler, Hadisler
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 05-14-2011, 23:54
 3. Cemaat Hakkında Hadis-i Şerifler
  By Kahramankentli in forum Dualar, Ayetler, Hadisler
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 07-14-2009, 12:28
 4. Resimli Hadis-i Şerifler
  By DarkNess in forum İslami Resimler
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 09-27-2008, 14:44
 5. Resimli Hadis-i Şerifler...
  By yaremce in forum İslami Resimler
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 03-12-2008, 21:09

Etiketler

Yetkileriniz

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts

Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375