+ Konu Cevapla
1 den 2´e kadar. Toplam 2 Sayfa bulundu

Nas suresi tefsiri(savfetut tefasir)

 İnanc Dünyası Katagorisinde ve  Dualar, Ayetler, Hadisler Forumunda Bulunan  Nas suresi tefsiri(savfetut tefasir) Konusunu Görüntülemektesiniz.=>...

 1. #1
  sefira
  Misafir

  Tanımlı Nas suresi tefsiri(savfetut tefasir)

  NAS SURESİ


  Mekke'de inmiştir, 6 âyettir.

  Takdim


  Nâs sûresi, Mekke'de inmiş olup Muavvizeteyn sûrelerinin ikincisi*dir. Bu sûrede en büyük düşman olan İblîs ve onun türlü vesveselerle insan*ları aldatan yardımcıları insan ve cin şeytanlarının şerrinden efendilerin efendisine sığınma ve korunmasına girme konusu anlatılmıştır.
  Bu Yüce Kitap, hem güzel başlama hem de güzel bitirmeyi sağlamak için Fatiha ile başlamış Muavvizeteyn ile sona ermiştir. Bu son derece gü*zel bir şeydir. Çünkü kul, işin başından sonuna kadar Allah'tan yardım ister ve O'na sığınır. [1]

  Bismillâhirrahmânirrahîm.
  1, 2, 3, 4, 5, 6. De ki: Cinden olsun insandan olsun, insanların kalblerine şüphe ve tereddüd sokan vesvese-ci ve sinsi (şeytanın ve insanın) şerrinden, insanların Rabbine, insanların Melikine (mutlak sahip ve hâkimi*ne) insanların İlâh'ına sığınırını!

  Kelimelerin İzahı


  Vesvâs, vesvese veren şeytan demektir. Bu, gizli, söz ve kişinin içinden geçen kelam mânâsına gelen "vesvese" kelimesinden türetilmiştir. A'şa şöyle der:
  O dönüp gittiğinde, vesvese verici olarak zînetinin sesini duyarsın.[2]
  Hannâs, gizli hareket etmeyi ve geride kalmayı âdet haline getiren demektir. Ceylan gizlendiğinde denilir. Kul Rabbini andı*ğı zaman gizlendiği ve Allah'ı anmayı unuttuğu zaman dönüp ona vesvese verdiği için Şeytan'a Hannâs denilmiştir, Gecikmek demektir.
  Cinne, cinnî'nin çoğulu olup cinler demektir. Cünne ise koru*mak demektir. Hadiste "Oruç bir cünnedir"[3] yani "Allah'ın azabın*dan koruyucudur" buyrulmuştur. [4]

  Âyetlerin Tefsiri


  1. Ey Peygamber! De ki: İnsanları yaratan, büyütüp besleyen ve işlerini idare eden Allah'a sığınırım. O Allah insanları yoktan var edip hayat verdi, onlara çeşitli nimetler lütfetti. Tefsirciler şöyle der: Yüce Allah, her ne kadar bütün yaratıkların Rabbi ise de, insanları şereflen*dirmek ve onlara değer vermek için sadece onları zikretti.
  Yüce Allah'ın, insanı şereflendirmesi şöyle olmuştur: Kâinatta olan her şeyi onların emrine vermiş, onlara akıl ve ilim vererek desteklemiş; Yüce Zât'ının meleklerini onlara secde ettirmiştir. Binaenaleyh insanlar, mutlak olarak mahlûkâtm en üstünüdür. [5]

  2. İster yöneten olsun, ister yönetilen olsun O, bütün mahlu-katın, tam ve kapsamlı bir şekilde sahibidir. Onlara hükmeder, amellerini kayda geçirir ve işlerini çevirir. Bazılarını aziz bazılarını zelil; bazılarını zengin bazılarını fakir kılar. [6]

  3. O, insanların ma'bûdudur. Onların O'ndan başka Rabbi yok*tur. Kurtubî şöyle der: Yüce Allah diye şundan dolayı buy*urdu: İnsanlar içerisinde melikler (krallar) vardır. Dolayısıyle Yüce Allah, kendisinin onların meliki olduğunu zikretti. Yİne insanlar içinde O'ndan başkasına tapanlar vardır. Bu sebeple de, onların ilâhı ve ma'bûdunun ken*disi olduğunu krallara ve liderlere değil, kendisine sığınılması icâbettiğini bildirdi.[7] Sûrenin bu şekilde tertip edilişi son derece güzeldir. Zira insan önce kendisinin bir Rabbi olduğunu anlar. Çünkü türlü türlü büyütüp bes*leme gerçeğini görmektedir, Âyeti bunu ifade eder. Sonra düşün*düğünde bu Rabbin, yarattıklarında tasarruf etmekte ve onlardan zengin olduğunu, dolayısıyle onların Sahibi ve Mâliki olduğunu anlar. Âyeti bunu anlatır. Sonra biraz daha fazla düşündüğünde bu Mâlikin, ibâ*dete layık olduğunu anlar. Çünkü ibadet ancak, hiç kimseye muhtaç olma*yan ve başkalarının hepsi kendisine muhtaç olan kimseye yapılır. Âyeti bunu ifade eder. Yüce Allah sûrede en-Nâs kelimesini üç defa tekrar edip zamirle yetinmedi ki, insanların şerefini, değerini ve onlara önem ve*rildiğini göstersin. Nitekim şâirin şu sözündeki tekrar da böyle güzeldir:[8]
  Ölümü hiçbir şeyin geçtiğini görmüyorum. Ölüm zenginin de fakirin de hayatının tadını kaçırır.
  İbn Kesîr şöyle der: Rablik, meliklik ve ilâhlık Yüce Rabbin sıfatla*rından, üç sıfattır. O her şeyin Rabbi, meliki ve ilâhıdır. Her şey O'nun yaratığı ve kölesidir. Dolayısıyle sığman kimsenin, bu sıfatları taşıyan kim*seye sığınması emredilmiştir. [9]

  4. İnsanı isyana teşvik etmek için nefse kötü dü*şünceleri atan ve insana vesvese veren Şeytanın şerrinden Allah'a sığını*rım. O şeytan ki, kul Rabbini andığında geri kalıp gizlenir; Allah'ın zikrin*den gafil kaldığında döner ve ona vesvese verir. Hadiste şöyle buyurulmuş-tur: "Şeytan burnunu Âdemoğlunun kalbi üzerine koyar. İnsan Allah'ı andı*ğında gizlenir. Allah'ı unuttuğu zaman ise onun kalbine hâkim olarak ves*vese verir."[10]

  5. O Şeytan ki, aşırı derecede pisliğinden do*layı, insanın kalbine çeşitli vesvese ve kuruntular atar. Kurtubî şöyle der: Şeytanın vesvesesi, gizli bir sözle insanları kendine itaate çağırmasıdır. Bu öyle bir sözdür ki, sesi işitilmeden mânâsı kalplere ulaşır.[11]

  6. Buradaki beyan içindir. İnsanların kalplerine ves*vese veren bu şeytan, cin ve insan şey tanlar mdandır. Nitekim Yüce Allah meâlen "Böylece biz her peygambere insan ve cin şeytanlarını düşman kıl*dık. Bunlar aldatmak için birbirlerine yaldızlı sözler fısıldarlar"[12] buyur*muştur. Sûrenin bu son âyeti, bütün insan ve cinlerin şerrinden korunmayı öğretir. Kuşkusuz insan şeytanları, cin şeytanlarından daha tehlikeli ve öldürücüdür. Çünkü cin şeytanları, Allah'a sığınılınca gizlenir. İnsan şey*tanları ise, çirkin şeyleri ona güzel gösterir ve onu kötülüklere teşvik eder. Hiçbir şey onu azminden vazgeçiremez. Masum, ancak Allah'ın koruduğu kimsedir. [13]


  Edebî Sanatlar


  Bu mübarek sûre birçok edebî sanatı kapsamaktadır. Bunları aşağıda özetliyoruz:
  1. Âyeti ile bundan sonra gelen iki âyetteki isim tamla*ması, insana şeref vermek ve onu değerli kılmak içindir.
  2. Âyetlerinde, insanları daha fazla yüceltmek ve durumlarına önem vermek için, isim tekrar edilerek itnâb ya*pılmıştır. Yüce Allah; "Onların meliki ve onların ilahı" deseydi, onlara bu şeref ve şan verilmiş olmazdı.
  3. arasında tıbâk vardır.
  4. arasında cinâs-ı iştikak vardır.
  Sonra sûrede bir mûsikî sesi vardır ki, tatlı ifadesiyle nağmelerden daha üstündür. İşte bu, Kur'ân'm özelliklerindendir. [14]

  Bir Uyarı


  Hz. Âişe'nin (r.anhâ) şöyle dediği rivayet olunur:
  Hz. Peygamber(s.a.v) yatağa girdiğinde avuçlarını birleştirir, onlara üfler, ve (İhlâs, Felâk ve Nâs sûrelerini) okur, sonra da elleriyle yapabildiği kadar bedenini meshederdi. Meshe başından, yüzünden ve bede*nin ön taraflarından başlardı. Bunu üç defa yapardı.[15]
  Yüce Rabbinin affını uman Şeyh Cemil oğlu Şeyh Muhammed es-Sabûnî der ki: «Allah'ın yardımı ve başarı ihsan etmesiyle, Kur'ân-ı Kerîm 'in tefsiri, vahyin indiği yer olan emin belde Mekke-i Mükerreme'de tamamlanmıştır. Bu tefsîri te'lîf etmek için beş sene çalıştım. Hicrî 1398 senesi Cemâziyelâhir ayının 18. gününde bitti. Yüce Allah'tan bunu güzel bir kabul ile kabul etmesini ve bize başarı ve doğruluk nasib etmesini diliyoruz. Başlangıçta da sona erişte de hamd Allah'a mahsûstur. Yüce Ailah kulu ve Rasûlü, Efendimiz Mu*hammed (s.a.v)'e ve onun bütün Âline ve Ashabına salât etsin!» [16]
  Te'lîf
  Muhammed Ali es-Sâbûnî
  Kral Abdülazîz Üniversitesi
  Şeriat ve İslâm Araştırmaları Fakültesi
  Profesörü
  Mekke-i Mükerreme

 2. #2
  Aranan Üye kurtreis Baktabul'un Çılgını kurtreis Baktabul'un Çılgını kurtreis Baktabul'un Çılgını kurtreis Baktabul'un Çılgını kurtreis Baktabul'un Çılgını kurtreis Baktabul'un Çılgını kurtreis Baktabul'un Çılgını kurtreis Baktabul'un Çılgını kurtreis Baktabul'un Çılgını kurtreis Baktabul'un Çılgını kurtreis Baktabul'un Çılgını kurtreis - ait Avatar
  Üyelik Tarihi
  Dec 2007
  Bulunduğu Yer
  Karanlıklar
  Mesajlar
  1.905
  Tecrübe Puanı
  107374528

  turkey Ce: Nas suresi tefsiri(savfetut tefasir)


  114. NÂS SURESİ

  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم
  قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ (1)
  مَلِكِ النَّاسِ (2)
  إِلَهِ النَّاسِ (3)
  مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ (4)
  الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ (5)
  مِنْ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ (6)


+ Konu Cevapla

Benzer Konular

 1. Cin suresi tefsiri(savfetut tefasir)
  By sefira in forum Dualar, Ayetler, Hadisler
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 04-02-2008, 18:57
 2. Nuh suresi tefsiri(savfetut tefasir)
  By sefira in forum Dualar, Ayetler, Hadisler
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 04-02-2008, 18:56
 3. R'ad suresi tefsiri(savfetut tefasir)
  By sefira in forum Dualar, Ayetler, Hadisler
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 03-29-2008, 17:56
 4. Hud suresi tefsiri (savfetut tefasir)
  By sefira in forum Dualar, Ayetler, Hadisler
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 03-29-2008, 12:49
 5. A'raf suresi tefsiri(savfetut tefasir)
  By sefira in forum Dualar, Ayetler, Hadisler
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 03-29-2008, 02:47

Etiketler

Yetkileriniz

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts

Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375