+ Konu Cevapla
1 den 2´e kadar. Toplam 2 Sayfa bulundu

Prizren,Kosova Hakkında - Tarihi - Resimleri - Turizmi Hakkında

 Turizm, Gezi, Seyahat ve Tatil Katagorisinde ve  Dünyadaki Güzellikler Forumunda Bulunan  Prizren,Kosova Hakkında - Tarihi - Resimleri - Turizmi Hakkında Konusunu Görüntülemektesiniz.=>...

 1. #1
  Admin GönüL Baktabul'un Çılgını GönüL Baktabul'un Çılgını GönüL Baktabul'un Çılgını GönüL Baktabul'un Çılgını GönüL Baktabul'un Çılgını GönüL Baktabul'un Çılgını GönüL Baktabul'un Çılgını GönüL Baktabul'un Çılgını GönüL Baktabul'un Çılgını GönüL Baktabul'un Çılgını GönüL Baktabul'un Çılgını GönüL - ait Avatar
  Üyelik Tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  5.231
  Blog Yazıları
  52
  Tecrübe Puanı
  107374775

  yeahh Prizren,Kosova Hakkında - Tarihi - Resimleri - Turizmi Hakkında

  Prizren, Kosova

  Prizren (Arnavutça: Prizren / Prizreni; Sırpça: Призрен / Prizren; Türkçe: Prizren) Kosova'nın güneybatısında yer alan tarihî bir şehir. Kosova’nın ikinci büyük şehridir. Şehrin koordinatları: 42.23° Kuzey, 20.74° Doğu.

  Tarihi
  Prizren şehri, düzlüğünün güneyinde, eskiden deniz kıyısının kuzey kısmındaki bölgelerle ticaret merkezlerini Kosova ve Balkanlar’ın iç kısımlarına bağlayan yolda uzanmaktadır. Bu konumu sebebiyle tarihinde sık kullanılan bir yerleşke özelliğinde olmuştur. Arkeolojik araştırmalar, bugünkü Prizren bölgesinde, kuzeyinde eski çağlarda Theranda adıyla anıldığı düşünülen yerde böyle bir etkin yaşamın var olduğunu göstermektedir.

  11. yüzyılda Prizren, önemli bir ticaret merkeziydi. Şehir, 1019 yılında Doğu Roma İmparatorluğu’nun patrikhane merkezi olarak anılmaktadır. Doğu Roma (Bizans) idaresinde Balkanlar’ın geneli ve özelde Prizren havalisi, hiçbir zaman gerçek bir düzene kavuşamamıştır. Bu bölgede Roma devlet geleneği ve Roma kültürü beslenememiştir.
  Sırp yönetimi döneminde; 12. ve 14. yüzyıllarda, bu bölgede Slavların nüfus ve nüfuzu artmıştır. Sırpların büyük liderlerinden Çar Duşan ve oğlu Uroş yönetiminde Prizren bazen bu çarların merkezi olmuştur. Balkanlar’da Osmanlı Devleti altında Türk ilerleyişinin gelişerek devam etmesiyle Prizren ve civarında Türk etkisi artmaya başlamış, bu etki 1389 yılı 1. Kosova Savaşı ile beraber Sırp egemenliğinin kesin bir kırılma yaşaması sonucunu doğurmuştur.

  Prizren’in Osmanlı Devleti’nin idaresine tam olarak girdiği yıl 1455’tir. 1. Kosova Savaşı’nı takip eden yıllarda Prizren’in Osmanlı Türklerince alındığına rastlansa da, Osmanlı hâkimiyetinin kalıcılığı için 1455 tarihi önemlidir. Bu tarih, Fatih Sultan Mehmet Han’ın taht yıllarıdır ve Prizren’i de, Fatih Sultan Mehmet’in ulu kumandanlarından İsa Bey fethetmiştir. Şehrin Osmanlı devrinde kullanılan adı Pürzerin’dir; ( پرزرين ). Bugünkü Prizren adının da Pürzerin adlandırmasından son dönemde geliştiği düşünülmektedir (Pürzerin > Perzerin > Prezrin / Prizrin > Prizren). Osmanlı devriyle beraber, bölgenin genelinde olduğu gibi, Prizren’de de ekonomi, kültür ve idare yönünden ilerlemeler olmuştur. Şehir, uzun yıllar sancak merkezliği yapmış, Kosova Vilayeti ve Balkan coğrafyasında ünlü bir şehir olagelmiştir.
  Prizren’in Osmanlı devrinde, yaşayış bakımından yüksekliği, 19. yüzyıl sonlarında yazılmış birçok Osmanlı salnamesinden, Osmanlı atlasından öğrenilebilir. 19. yüzyıla ait atlaslardan birisine göre ilgili yüzyıl sonlarında, Üsküp, Priştine, Seniçe, İpek, Prizren ve Taşlıca sancaklarından oluşan Kosova Vilayeti’nin nüfusça en büyük şehri 38.000 kişi ile Prizren’dir. Söz konusu dönemde Kosova Vilayeti’nin idarî merkezi olan Üsküp’ün nüfusunun 25.000 olduğu hesaba katılırsa, rakamın önemi daha da ortaya çıkar. Aynı devirde, bugün Kosova’nın başkenti olan Priştine ise 11.000 nüfusa sahipti (Osmanlı Atlası – XX. Yüzyıl Başları, Binbaşı M.Nasrullah; Kolağası M.Rüşdi; Mülazım M.Eşref, OSAV, İstanbul, 2003). Bu devirde şehirde gümüş telden zarf ve sigaralık yapıldığı; aba, kilim ve yünden gömlek imal edildiği; deri işlemeciliğinin üst düzeyde olduğu da öğrenilmektedir. Ayrıca, bir başka kaynağa göre 19. yüzyılda Prizren, önemli ekonomi, ticaret merkeziydi. Sözünü ettiğimiz yüzyılın sonunda Prizren’de 1.500 kadar dükkân bulunurmuş. 1874’teki bir Türk salnamesine göre Prizren, 44.000 nüfuslu bir şehirdir.

  Prizren, Arnavut ulusal hareketlenmesi tarihinde, 19. yüzyıl sonlarında Osmanlı Devleti’nin zor yıllarında 10 Haziran 1878 tarihinde kurulan Prizren Birliği’nin merkezi olmuştur. Arnavut millî yapılanmasının oluşturulmaya çalışıldığı bu dönemlerde Prizren’deki bu toplanma ehemmiyet arz eder.
  Osmanlı Devleti bayrağının gönderden indirildiği 1913 yılında Prizren, Sırp egemenliğine girmiştir. Bu dönem, Kosova Türklüğü ve Kosova Müslümanlığı açısından birçok olumsuzluğun boyut değiştirerek arttığı bir tarihtir. Söz konusu yıllarda Kosova’nın genelinden ve Prizren’den, gerileyen Osmanlı sınırına; Türkiye’ye doğru büyük göç dalgaları yaşanmıştır. Yüz binlerce Türk ve on binlerce Müslüman’ı Balkan coğrafyasından söken bu göç dalgaları ile Kosova’daki Türk nüfus oranı büyük değişiklik yaşamıştır. 21. yüzyılın bütün zorluklarına rağmen, Prizren’de yaşayan Müslüman Türk nüfusu ve kültür tarzı düşünüldüğünde, Osmanlı idaresinde Prizren ve civarındaki Türk nüfusunun büyüklüğünü tahmin etmek zor değildir.
  Osmanlı devrinden sonra Prizren, Yugoslavya Krallığı devrine girmiş ve bu devir 1929’da bitmiştir. Ülke, adını 1943 yılında Demokratik Federal Yugoslavya, 1946'da Yugoslavya Federal Halk Cumhuriyeti ve nihayetinde 1963 yılında Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti olarak değiştirmiştir.
  II. Dünya Savaşı’nda Prizren ve etrafında, Sosyalizm, Komünizm hareketleri görülmüştür. Tito'nun Kasım 1942'de topladığı Yugoslavya Antifaşist Ulusal Kurtuluş Konseyi (AVNOJ) direniş harekâtının bütün Yugoslav halklarını birleştirecek bir siyasî programa kavuşmasını sağlamaya çalışmıştır. Bu tarihlerle beraber Prizren’de Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti’nin hükümranlığı başlar. Artık Prizren, Yugoslavya’ya bağlı Kosova Özerk Bölgesi adlı bölgenin bir şehridir. Savaştan sonra, 1947 yılına dek Prizren, Kosova Özerk Bölgesi’nin merkezi olmasına rağmen, belirgin bir gelişme yaşamamıştır. Bu tarihleri takip eden sonraki süreçte Yugoslavya'da en geri kalmış merkezlerden biri niteliğine itilmeye başlanmıştır.
  1950 yılı sonundan 1960 yıllarına kadar 3.200 den fazla ailenin Prizren’den Türkiye’ye göç ettiği belirtilmektedir. 1992 ile beraber Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti topraklarında başlayan çatışma ve savaşlar neticesinde, bölünmeler yaşanır. Prizren, neticede 1992’den sonra ilan edilen Yugoslavya Cumhuriyeti ve sonraki süreçte Sırbistan-Karadağ devleti devirlerini yaşayıp 1999 yılında gerçekleştirilen NATO Müdahalesi ile Birleşmiş Milletler yönetimindeki Kosova’nın bir şehri konumuna geldi.
  Uzun ve derinlikli tarihi geçmişinden Prizren’in bugününe çok sayıda kültürel ve tarihî miras kalmıştır. Onlardan en önemlileri: Şadırvan, Prizren Kalesi, Prizren Kalealtı, Maraş, Cuma Cami, Aziz Spas Kilisesi, Bayraklı Camisi, Sinan Paşa Camisi, Gazi Mehmet Paşa Hamamı, Taşköprü, Prizren Saat Kulesi, Şemseddin Ahmed Bey Hamamı, Maraş Camisi, Emin Paşa Camisi, Suzi Çelebi Camisi ve bunlar gibi eserlerle çok sayıda folklorik binalar, evler...

  Coğrafya
  Kosova’nın ikinci büyük şehri Prizren’in koordinatları 42.23° Kuzey, 20.74° Doğu şeklindedir. Prizren, Kosova’nın güneybatısında, Gora bölgesinin hemen kuzeyinde yer alır. Civarı genellikle engebelidir ama civarında düzlükler de mevcuttur. Kentin en yüksek tepesinde bulunan Prizren Kalesi, Doğu Roma devrinden kalmıştır ve Osmanlı zamanında da geliştirilerek kullanılmıştır. Kale, şehre tam tepeden bakan bir konuma sahiptir ve bugün bakımsız sayılabilecek bir hâldedir.
  Şehir, birçok yönde uzanan ulusal yol ağıyla Kosova’nın diğer bölgelerine bağlanır. Kuzeydoğusunda Priştine yolu; kuzeybatısında Yakova yolu; batısında Arnavutluk kara hududu sınır kapısına çıkan Dutluk yolu ve doğusunda, Şar Dağları’nın eteklerinde giden, oldukça engebeli, bol virajlı bir yol bulunur. Bu yol ilk ana nokta olan Brezoviça tatil merkezine aktarırken, yolun devamı Priştine-Üsküp karayolu ile bağlanmaktadır.

  Nüfus ve Kültürel Yapı

  Prizren belediyesinin merkezi olan belediyenin nüfusu yaklaşık 220.000'dir. Prizren şehri, geçmişten günümüze, Türk ve Müslüman kimliği, kültürel yapısıyla ünlense de şehrin şu anki nüfus oranında ağırlık, Arnavut tarafındadır. Özellikle, 1999 NATO müdahalesinin ardından Prizren şehir merkezine, civardaki Arnavut köylerinden çok sayıda Arnavut köylüsü göç etmiştir. Bu göç dalgası da Prizren'deki demografik ve sosyal yapıda bazı değişikliklere sebep olmuştur.
  Prizren'de 35.000 civarında Türk’ün yaşadığı düşünülmektedir. Osmanlı Devleti devrinde Kosova Vilayeti'ne bağlı bir sancak olan Prizren I Balkan Savaşı sırasında Sırpların eline geçti. Bu dönemle beraber, Balkan Türklüğü aleyhine gelişen göçlerin neticesinde Prizren’de bugün, söz konusu Türk nüfus oranından bahsedilmektedir. Günümüzde, bağımsız Kosova Cumhuriyeti’nin başkenti Priştine’den sonra Prizren, ikinci büyük şehirdir.
  Prizren'de her ne kadar sayısı tam olarak bilinmese de, en az 35.000 dolayında Türk yaşamaktadır. Ancak, nüfusun çoğunluğunu oluşturan Arnavutların çok büyük bir kısmı da Türkçe bilir, kentte Türkçe konuşur. Türkçe dilini bilmekle Prizrenli olmak neredeyse özdeşleşmiştir. Şehir, Osmanlı devrinde kültürel yönden büyük bir önemdeydi ve Türkçe de Prizren'de yaşamak isteyenler için bilinmesi zarurî olan bir kültür dili özelliğindeydi.
  Prizren şehri, Kosova Türklüğü açısından, tarihî olaylar, kişiler ve nüfus yoğunluğu ve Türk nüfusun, Türkçenin etkililiği açısından ilk sırada gelmektedir. Şehrin Arnavut sakinlerinin de Türkçe bilmesiyle Prizren, Kosova’da Türkçenin en yoğunlukla duyulabildiği bir bölge merkezidir. Ayrıca, kentin 10 km'lik etrafında Gora ve Jupa denilen iki ayrı bölge bulunmaktadır. Bu bölgelerde yaklaşık 15'er Gora köyü mevcuttur. Gora bölgesi de Kosova’da Slav veya Arnavut etnik unsuruna dayandırılmayan insanların yaşadığı bir bölge olması bakımından önemlidir.
  Bu gibi açılardan Prizren, çok kültürlü ve çok dilli bir prototipi oluşturmaktadır. Kentte ayrıca sadece 30'ar metre aralıklarla Sinan Paşa Camisi, Sırp Ortodoks Kilisesi ve Katolik Kilisesi bulunmaktadır. Bu da kentin %95 gibi bir oranının Müslüman olmasına rağmen, kentte çok dinli ve hoşgörülü bir ortam olduğunu göstermektedir. Osmanlı zamanından kalan ve şehir merkezini teşkil eden Şadırvan, Prizren'in eğlence merkezidir. Burada eğlenmeye gelen bir yabancı Arnavutça, Türkçe, Boşnakça konuşulduğunu duyar ve kozmopolit bir özelliği hisseder.  Vikipedi, özgür ansiklopedi 2. #2
  Admin GönüL Baktabul'un Çılgını GönüL Baktabul'un Çılgını GönüL Baktabul'un Çılgını GönüL Baktabul'un Çılgını GönüL Baktabul'un Çılgını GönüL Baktabul'un Çılgını GönüL Baktabul'un Çılgını GönüL Baktabul'un Çılgını GönüL Baktabul'un Çılgını GönüL Baktabul'un Çılgını GönüL Baktabul'un Çılgını GönüL - ait Avatar
  Üyelik Tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  5.231
  Blog Yazıları
  52
  Tecrübe Puanı
  107374775

  Tanımlı Ce: Prizren,Kosova Hakkında - Tarihi - Resimleri - Turizmi Hakkında  Cuma Cami (Eski ve Yeni)  Eski Prizren

  Gecenin Işıkları Altında Prizren  Sinan Paşa Camisi-Prizren  Prizren Taşköprüsü Karda
+ Konu Cevapla

Benzer Konular

 1. Cevaplar: 18
  Son Mesaj: 02-20-2011, 09:25
 2. Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 03-29-2009, 23:50
 3. Van - Van İli Hakkında Bilgi - Van Tarihi - Van Turizmi - Van Resimleri
  By GönüL in forum Türkiyedeki Tatil Yöreleri
  Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 03-06-2009, 18:31
 4. Elazığ - Elazığ Hakkında Bilgi - Elazığ turizmi - Tarihi - Resimleri
  By GönüL in forum Türkiyedeki Tatil Yöreleri
  Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 03-05-2009, 16:18
 5. Zonguldak - Zonguldak Hakkında - Tarihi - Resimleri - Turizmi
  By GönüL in forum Türkiyedeki Tatil Yöreleri
  Cevaplar: 7
  Son Mesaj: 03-05-2009, 01:13

Etiketler

Yetkileriniz

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts

Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375