CHP'nin Kürt açılımı !

CHP Kurultayı ve Kurultay Bildirisi, partinin yeni Kürt açılımını ortaya çıkardı..

27 Nisan 2008 17:55
Kurultayın yapıldığı Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda bekleyiş devam ederken, zaman zaman Kürtçe şarkılar da çalındı. Salonda popüler Kürt sanatçıların şarkılarına yer verildi. Kurultay’da Aynur’dan “Keçe Kurdan”, Civan Haco’dan “Se Se” ile Kadir İpek’in seslendirdiği “Werin Seva” isimli Kürtçe parçalar çalındı. Kürtçe şarkıların çalınması salonda, “CHP Kürt açılımına şarkılarla başladı” şeklindeki yorumlara neden oldu.

Kurultay Bildirisi'nden:

KUZEY IRAK’TA YAŞAYANLAR KARDEŞLERİMİZDİR

Irak’ın federatif veya merkezi yönetim anlayışı içinde bütünlüğünü koruyan bir devlet olarak varlığını sürdürmesi bölge barışı açısından çok önemlidir. Kuzey Irak’ta yaşayanlar kardeşlerimizdir. Kuzey Irak, ‘Türkiye’ye dost bir ülkenin ülkemize komşu bir bölgesi’ haline dönüştürülmelidir. Türkiye, Irak’ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı içinde, özellikle Kuzey Irak’ta yaşamakta olan, başta Türkmenler olmak üzere her köken ve inançtan tüm insanlarla, onların gelişmelerini, refahlarını ve huzurlarını artırmaya yönelik adımlar atmalıdır. Bu kapsamda, ‘ekonomik ve ticari ilişkilerin artırılması, Habur Kapısı’nın geliştirilmesi, yeni kapıların açılması, eğitsel projeler ve kültürel iletişimle her iki ülkedeki kültürlerin buluşturulması, bölgenin gençlerine Türkiye’de eğitim ve staj olanağı sağlanması, Anadolu’nun suyundan daha etkin olarak yararlanabilmeleri’ gibi projeler, askerî önlemlerden bağımsız olarak hayata geçirilmelidir.

KÜRT SORUNU DEMOKRASİ SORUNUDUR

“Kürt Sorunu” özünde bir “demokrasi ve kalkınma” sorunudur. İktidar bu sorun hakkında sadece laf üretmiş, takiyye yapmış, çözümden sürekli kaçınmıştır. AKP iktidarı döneminde, başta GAP olmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu’ya kamu yatırımları durmuş, desteksiz kalan tarım ve hayvancılık çökmüş, her alanda üretim adeta felç olmuş, işsizlik yüzde 25’lerin üzerine tırmanmıştır. GAP sulama kanalları ile beraber, insani gelişme ve adaletli gelir dağılımı ilkeleri de dikkate alınarak bir sosyal entegre kalkınma projesi olarak hızla tamamlanmalıdır.

DEVLETİN KİMSEYİ ASİMİLE ETMEYE HAKKI YOKTUR

Cumhuriyetin kurucuları, ‘etnik ve mezhepsel farklılıkları’ ayrışma nedeni olarak değil, kaynaşma öğesi olarak değerlendirmişlerdir. Bu anlayış içinde, devlet etnik kördür, devlete göre dini, ırkı, mezhebi ne olursa olsun eşit haklara sahip yurttaş vardır. Bu nedenle devletin kimseyi asimile etmeye hakkı yoktur. Kişisel kültürel haklar, temel insan hakkıdır. Bu haklar, kamusal alanın değil özel alanın olgusudur. Bu çerçevede, etnik duyarlılıklara demokratik çözüm ilkemiz gereği, her kökenden yurttaşımız; kendi ana dilini özgürce öğrenebilmesi, onu geliştirebilmesi ve kullanabilmeli. Bu amaçla, ‘temel ve orta eğitimi’ ikame etmeyen, milli eğitim sistemimizin kuralları çerçevesinde görev yapan özel kurumlar (kurslar, dershaneler) kurulabilmeli. Geçerli genel kurallar çerçevesinde, kendi ana dillerinde, ‘gazete, dergi, kitap ve diğer her türlü yazılı yayında’ bulunabilmeli, ‘müzik, müzik kaydı ve bunların toplumla paylaşımını’ yapabilmeli. RTÜK’ün kuralları çerçevesinde, mevcut veya yeni kuracakları özel televizyon kanallarında veya özel radyolarda kendi anadillerinde yayın yapabilmeli. Değişik kültürel etkinliklerde bulunabilmeleri, kendi folklorlarını yaşatabilmeleri ve geliştirebilmeleri için önündeki mevzuattan veya uygulamadan kaynaklanan tüm engeller kaldırılmalıdır.

www.haber3.com