Türk-İş'te 'çoksesli sendika' dönemi Bu yıl Türk-İş, DİSK ve KESK, Taksim'de 1 Mayıs için anlaşsa da Türk-İş 30 Nisan'da vazgeçti. 1 Mayıs günü de polis kimseyi Taksim'e çıkarmadı. FOTOĞRAF: REUTERS
1 Mayıs'ta Türk-İş'e üye 10'u aşkın sendikanın genel merkezle ters düşmesi 'Federasyon bölünüyor mu?' tartışmasını gündeme getirdi. Ancak sendikacılar çok net: Bölünmeye değil birleşmeye ihtiyaç var
05/05/2008 (902 kişi okudu)

AHMET KIVANÇ (Arşivi)
ANKARA - Türk-İş'e bağlı sendikalardan 10'u, sosyal güvenlik yasasına gösterilen tepki konusunda genel merkez ile ters düşerek DİSK, KESK, TMMOB, TTB gibi sendika ve meslek kuruluşlarının düzenlediği mitinge katıldı. 1 Mayıs'ta Taksim Meydanı'na çıkılması konusunda da Türk İş'e bağlı 18 sendika Genel Başkan Mustafa Kumlu'nun 'Mitinge katılmayacağız' açıklamasına rağmen DİSK ve KESK ile birlikte hareket etti. İstanbul'daki mitingte Türk-İş'e bağlı sendikalardan 12'si bizzat genel başkanları tarafından temsil edildi. Bu gelişmeler "Türk-İş bölünüyor mu?" sorularını akla getirdi. Ancak Türk-İş Genel Merkezi ile ayrı düşen sendikacılar böyle bir olasılığı reddediyor.
Türk-İş Genel Başkanı Mustafa Kumlu'nun bu konudaki yorumu şöyle: Mitingten vazgeçtiğimize ilişkin yönetim kurulu bildirisinde Taksim'de olmak isteyen sendikaların kararına saygılı olacağımızı açıkladık. Bazı sendikalarımızın DİSK ve KESK ile birlikte hareket etmesinden bir rahatsızlık duymadım. Bizim teşkilatımızın geleneğinde her düşünceye saygı vardır. Herkes düşüncelerini dile getirir ama Türk-İş'in bütünlüğü gündeme geldiğinde her arkadaşım ona özenle sahip çıkacaktır. Görüş ayrılıklarımız Türk-İş'in bütünlüğüne zarar verecek boyutta değildir.
Türk-İş'e bağlı sendikaların genel başkanlarıysa şunları söyledi:
Mustafa Öztaşkın (Petrol-İş Genel Başkanı): Gerek sosyal güvenlik konusunda, gerekse 1 Mayısta diğer konfederasyonlarla ortak tavır sergilememiz bundan sonra sendikal harekette farklılaşmalara da sebep olabilir. Ama bu ayrışma olarak düşünülmemeli. AKP hükümetince emekçilerin haklarını gasp etmeye yönelik çok önemli politikalar izleniyor. Bazı sendikalar bu politikalara karşı konfederasyon ayrımı yapmaksızın birlikte tavır geliştirme yönünde hareket edeceklerdir. Aslında tercih edilen bu birlikteliğin, işbirliğinin, dayanışmanın konfederasyonlar düzeyinde geliştirilmesidir. Ama bu konfederasyonlar düzeyinde olmadığı takdirde Türk-İş, DİSK, KESK, Hak-İş ayrımı gözetmeden, bu konularda duyarlı davranan, hükümetten bağımsız politika izlemeyi kendisine prensip edinmiş sendikalarla mücadele alanında olacağız. Onlarla işbirliğimizi, dayanışmamızı daha da pekiştireceğiz. Önümüzdeki dönemde sendikal harekete bu tavır açık damgasını vuracak. Birçok sendika kendisini gözden geçirecek; ya bağımsız politika izleyerek temsil ettikleri sınıfın çıkarlarını savunacaklar ya da hükümetin ricacı davranışlarına boyun eğecekler. Amacımız Türk-İş'ten ayrılmak değil, amacımız konfederasyon ayrımı gözetmeksizin mücadeleyi ortaklaştırmaktır. Biz ayrışmadan ziyade üç konfederasyonun birleşmesini arzu ediyoruz. Üç işçi konfederasyonunun birleşmesinden sonra daha geniş emek-çalışan kavramı adı altında memurları da içine alan, bütün örgütlerin tek bir çatı altında toplanmasına ihtiyaç var.
Atilay Ayçin (Hava-İş Sendikası Genel Başkanı): Öncelikle belirtmek isterim ki, 1 Mayıs Türkiye'ye, siyasi iktidarın maskesinin düşmesi yönünde olumlu bir katkı sağlamıştır. Her ne kadar Genel Sekreterimiz olabildiğince bizimle olmuş, alınan kararların içinde bulunmuş, kararlı bir duruş sergilemişse de önce mitinge katılım kararı alıp, son anda bundan vazgeçilmesi hiç hoş olmadı. Bu tabii ki Türk-İş için iyi bir başlangıç olmamıştır. Bu bir tutarsızlıktır, Türk-İş içerisinde bir tartışmanın başlangıcıdır, tartışılmalıdır.
Mustafa Türkel (Türk-İş Genel Sekreteri, Tek Gıda İş Genel Başkanı): İstanbul'da dört konfederasyonun genel sekreteriyle ortak açıklama yapmam konusunda yönetim tarafından görevlendirildim. Hiçbir şekilde merkezden ayrı hareket etmedim. Benim katılacağız' açıklamamdan hemen sonra genel merkezden 'katılmayacağız' açıklaması gelmesi, tamamıyla zamanlama hatası. Türk-İş diğer konfederasyonlara benzemez. Bazen ayrı şeyleri söylemek, bölünme anlamında değerlendirilmemeli. Bu Türk-İş'in zenginliğidir. Ben bir genel sekreter olarak bulunduğum her şeyden vazgeçebilirim ama konfederasyonumdan vazgeçemem, ona zarar verecek bir davranışın içinde de olmam. İstiyoruz ki, emek dünyası birleşsin, güçlensin, diri olsun, iri olsun. Ama ortak hedefler, idealler uğruna birleşmeyi sağladığınızda fiziki anlamda birleşmenin anlamı kalmaz. Sendikaların adının, flamaların tekleşmesinin önemi yok.
Ergün Atalay (Türk-İş Genel Mali Sekreteri, Demiryol İş Genel Başkanı): Türk-İş Yönetim Kurulu'nun kararlarının arkasında, 32 sendikadan dörtte üçünün başkanları bulunuyor. Türk-İş 1.1 milyon üyesi bulunan 60 yıllık bir örgüt. İçinde her zaman görüş ayrılıkları olmuştur. Hepimiz tornadan çıkmış gibi aynı düşünecek değiliz. Herkesin özgürce hareket etme imkânı var. Ama Türk-İş bizim çatımız, o çatıya da toz kondurmayız.

Radikal