DTP’den ‘Kürtçe-Türkçe’ isim teklifi

DTP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, azınlık dilinde olduğu için değiştirilen yer adlarına ilişkin kanun teklifi verdi, Türkçe ve eski isimlerin birlikte kullanılmasını istedi.

NTV-MSNBC VE AJANSLAR

Güncelleme: 18:31 TSİ 24 Nisan 2008 Perşembe


ANKARA - DTP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, ‘azınlık’ dilindeki yer isimlerinin, Türkçe’ye tercüme edilerek değiştirilmesi sonucu “Aptaldam”, “Dönek” gibi kötü çağrışımlar uyandırdığı ve orada yaşayanları “utandırdığı” gerekçesiyle bir kanun teklifi verdi.


Kaplan, Parlamento’da düzenlediği basın toplantısında, TBMM Başkanlığı’na sunduğu İl İdaresi Kanunu’nda değişiklik öngören kanun teklifi hakkında bilgi verdi.

Cumhuriyet döneminden beri 30 bin 280 yerleşim biriminin ismi, Kürtçe, Gürcüce, Tatarca, Çerkezce, Lazca, Arapça veya farklı azınlık grupların dilinde olduğu için değiştirildiğini belirten Kaplan, ismi değiştirilen yerleşim yerlerinden 12 binden fazlasının köy isimleri olduğunu bildirdi.

Hasip Kaplan, isim değiştirilmesinin 1949 yılından yasal dayanağa kavuşturulduğunu vurgulayarak, 1957 yılında da “Ad Değiştirme İhtisas Kurulu” kurulduğunu ifade etti.

Değiştirilen köy adlarının gerçek adlarından farklı anlamlar içerdiğini, bazılarının ise onur kırıcı olduğunu savunan Kaplan, Şırnak’ta da bir çok köyün isminin değiştirildiğini bildirdi.

Kaplan, “İsmi değiştirilen köylerin ülkedeki dağılışında en fazla dikkat çeken özellik Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki sayılarındaki artış ve yoğunlaşma oldu. Bu alan içinde yer alan köylerin tamamına yakın bir kısmının ismi Türkçe olmadığı için değiştirildi. Bazı Kürt isimlerinde ise eski adlar hemen hemen tümüyle tercüme yapılarak değiştirildi” diye konuştu.

Kaplan, Aptaldam, Aşıran, Atkafası, Cadı, Çakal, Deliler, Domuzağı, Dönek gibi bazı köy isimlerinin güzel çağrışımlar uyandırmadığını, bu isimlerin oralarda yaşayanları utandırdığını iddia etti.

Kanun teklifi, bugüne kadar değiştirilen mezra, köy, bucak, ilçe, il ve coğrafi yerler ile yerleşim birimlerinin adları, yeni adları ile birlikte yazılarak kullanılmasını öngörüyor.