Ortalama bir Türk’üm, doğruyum, çalışkanım...


12/05/2008
EVREN ALTINKAŞ (Arşivi)
Başbakan Erdoğan, "Ortalama Türk halkının partisiyiz" demiş. (...) Ama, ortada bir sorun var: Ortalama Türk’ün şovenizme ve ırkçılığa hayır demediğini biliyor olmamıza rağmen, Batı’ya kendimizi olmadığımız gibi tanıtmaya bir kere başladık mı, dönüşü olmayan bir yola da girmiş oluruz


Başbakan, Newsweek dergisine verdiği bir röportajda “Köklerimiz İslami değil, ortalama Türk halkının partisiyiz” demiş. (Newsweek, Owen Matthews, Interview with Erdoğan, We Are Not Rooted In Religion, ‘We Are Not Rooted In Religion’ | Newsweek International Edition | Newsweek.com ) Kendisine sorulan “Modernite ve İslam bir arada varolabilir mi” sorusuna verdiği cevaptaki alıntıladığım bölüm, kanımca “Ortalama Türk’ün partisiyiz” söyleminden daha önemli. Kısaca bakalım ne demiş: 'Türkiye, insanların başarılamayacağını düşündüğü bir dengeyi kurmayı başardı. İslam, demokrasi, lakilik ve modernite arasındaki denge. Bizim hükümetimiz, dini vasıfları ağır basan bir insanın da laikliği koruyabileceğinin açık bir göstergesi olmuştur'. Ve devamında da biz “average” Türk’ün partisiyiz diyor. Bu “average” (ortalama) Türk’ü de “etnik milliyetçilik, bölgesel milliyetçilik ve dini şovenizmin” karşısında bir kişi olarak tanımlıyor.
Bu söylemden hareketle, ortalama bir Türk’ün Sivas’ta aydınları yakan, Hrant Dink’i öldüren, Malatya’da Hıristiyanları keserek öldüren, Hıristiyan din adamlarını tek tek öldüren, “ben Türküm, dinim ırkım uludur” diyen, “Dünya Türk Olsun” cümlesini dağa taşa yazan, ayrılıkçı hareketlere katılan, ülke genelinde Sabetayist avına çıkan, 14 yaşındaki kıza resmen tecavüz eden, Pippa Bacca’yı tecavüz edip öldüren o “ortalama dışı” Türk’ten apayrı bir grup olduğunu tahayyül edebiliriz demek ki. Kısacası AKP, yukarıda saydığım tüm bu eylemleri gerçekleştirmiş “ortalama dışı” (istatistiksel deyimle medyan dışı) insanların partisi değilmiş.
Peki bu “ortalama” Türk’ün partisi olan AKP hükümeti 1 Mayıs’ta Taksim’e çıkmak isteyen sendikaların en doğal haklarını engellerken, hükümetin başbakanı “ayaklar baş olmasın” minvalli söylemlerde bulunurken, bir yandan dinler arası diyalog girişimlerinde bulunup, öte yandan “İslam ülkesi Türkiye” gibi söylemleri “ağzından kaçırırken”, yukarıda sayılan etnik milliyetçilik, dini şovenizm gibi kendilerine radikal gelen bir durumun daha da ötesinde tavırlar sergilemiyor mu?
Ben şahsen, iki paragraf üstte yer alan tüm olay ve örüntülerin dışında bir birey olarak kendimi tanımlıyor olduğum için “ortalama Türk” sıfatını da kabulleniyorum. Ama, ortada bir sorun var: Madalyonun her iki yüzü açısından da. Ortalama Türk’ün elbette her türlü şovenizme ve ırkçılığa hayır demediğini biliyor olmamıza rağmen, Batı’ya (ABD deyin, Avrupa deyin) kendimizi olmadığımız gibi tanıtmaya bir kere başladık mı, dönüşü olmayan bir yola da girmiş oluruz.
Hele hele Başbakan’ın röportajın devamındaki bir soruya verdiği cevapta “İslam’ın modernleşmesini tartışmaya biz açamayız. Çünkü siyasetçiyiz. İslam alimleri de böyle bir tartışma başlatamazlar” demiş olması, olayın vehametinin boyutlarını daha da artırıyor. Başbakan açıkça “İslam’ın modernleşmesi tartışmaya açılacak bir konu değildir ve bunu ne biz, ne de alimler (ulema!!) yapamayız” derken bir yandan da İslam’ın hiçbir zaman modernleşemeyecğini üstü kapalı olarak ima ediyor. “Günümüzde AKP, kadınların modern hayata ve siyasete katılabilmesi için tek kanal haline gelmiştir” gibi bir cümle de sarfetmiş olan Başbakan, belli ki Müslüman kadınların modern toplumda yer alabilmeleri için tek çıkar yolun AKP kanallı siyaset yapmaları olduğunu da şiddetle vurguluyor. Bir nevi parti şovenizmi yaparak “ortalama Türk”ün tanımının da dışına çıkmış olan Başbakan’ın siyasette en üst noktaya varmış bir kişi olarak, kendisine oy veren ortalama Türklerden daha üstün bir anlayış içinde olduğunu da bu noktada gözden kaçırmamak gerektiğine inanıyorum.EVREN ALTINKAŞ: Dokuz Eylül Üni., Araş. Gör.Radikal