Gurbetçilere Şok Haber


Anayasa Mahkemesi, yurt dışında yaşayan seçmenlerin ''mektup'' ile oy kullanmasını düzenleyen hükümlerini iptal etti.
Mahkeme, iki şahide değil CHP'li vekilin iddiasına inandı


CHP, 5749 sayılı Kanun'un 10. maddesiyle 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'a 94. maddeden sonra gelmek üzere eklenen, 94/a maddesinin birinci fıkrasında yer alan ''...mektup...'' sözcüğü ile 94/b maddesinin iptalleri ve yürürlüklerinin durdurulması istemiyle Yüksek Mahkemede dava açmıştı.

Davayı bugünkü gündem toplantısında esastan görüşen Yüksek Mahkeme, yurt dışında yaşayan vatandaşların mektupla oy kullanmasına olanak tanıyan kanun hükümlerinin iptaline karar verdi.

Anayasa Mahkemesi, söz konusu düzenlemenin Anayasa'nın ''seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakları'' başlıklı 67. maddesindeki ilkeleri karşılamadığına hükmetti.

Yasanın 94/a maddesi, ''yurt dışında yaşayan seçmenlerin mektup, sandık, elektronik oylama veya gümrük kapılarında oy kullanma yöntemlerinden ancak biriyle oy verebilmesini'', 94/b maddesi ise yurt dışından mektupla oy kullanımının usullerini düzenliyordu.aktifhaber