AİHM türban kararında ısrarlı
03 Haziran 2008 Salı 18:18
AİHM'nin kararı kesin...! "Öğretmenler ilköğretim okullarında türbanla derslere giremez!"


AİHM, Fatma Karaduman ve Sevil Tandoğan adlı iki imam hatip lisesi öğretmeninin türbanla derslere girememelerini gerekçe göstererek açtıkları davalarla ilgili kararını bugün açıkladı. Sakarya İmam Hatip Lisesi’nde din dersi öğretmenliği yapan davacılar, ısrarla türban takarak derslere girdikleri ve böylelikle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin kılık kıyafet yönetmeliğine aykırı davrandıkları gerekçesiyle 14 Şubat 2001 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu tarafından görevlerinden alınmışlardı.

NTVMSNBC'nin haberine göre AİHM, davacıların, derslerde türbanlarını çıkartma zorunluluğunun Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin din özgürlüğü ve ayrımcılıkla ilgili maddelerinin ihlali anlamına geldiği tezlerini geri çevirdi. Mahkeme, kamuya ait okullarda öğretimin tarafsızlığına saygının önemine vurgu yaptığı kararında, bu konuda daha önce aldığı kararlar temelinde davacıların başvurusunun din özgürlüğü ve ayrımcılıkla ilgili bölümlerini kabul etmedi.

Mahkeme buna karşılık, davacıların, haklarındaki İdari Mahkeme kararına karşı Danıştay önünde yaptıkları itiraz sürecinde, başsavcı görüşünün kendilerine zamanında iletilmemiş olmasının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin adil yargılanmayla ilgili maddesine aykırı olduğu sonucuna vardı.

Mahkeme, davacıların 400 bin Euro’luk maddi ve manevi tazminat talepleri ile 20 bin Euro’luk mahkeme masrafı başvurularını da reddetti.

A.A