Oecd'nin "2006 Yılı Eğitim Göstergeleri Raporu"nda, Üye Ülkeler Arasında Türkiye'nin, Gayrisafi Yurtiçi Hasılaya Oranlandığında Eğitim Kurumlarına En Az Harcamayı Yapan Ülke Olduğu Çıktı. Türkiye'de Kamu Kaynaklarından, Eğitime Gsyh'nin Yüzde 3.6'sı Oranında Harcama Yapılırken, Bu Oran Danimarka'da Yüzde 6.7 Oranında, İsveç'te 6.5, Polonya'da 5.8, Yunanistan'da İse 4 Düzeyinde.


Türkiye'nin, Ekonomik işbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) ülkeleri arasında eğitime gayrisafi yurtiçi hasıladan (GSYH) en az pay ayıran ülke olduğu ortaya çıktı. Türkiye kamu kaynaklarından GSYH'sinin yüzde 3.6 oranında eğitim kurumlarına harcama yaparken, bu oran İsveç'te 6.5, Yunanistan'da 4 oranında. Türkiye'de kızların ortalama eğitim süresi 11.2 iken Yunanistan'da kızlar ortalama 17.3 yıl eğitim alıyor.


Eğitim-Sen Genel Başkanı Alaaddin Dinçer, Sendika Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısıyla OECD'nin "2006 Yılı Eğitim Göstergeleri Raporu"nun sonuçlarını değerlendirdi. Raporun, AKP iktidarının "Sessiz Devrim" söyleminin değil "Sessiz ve Derin Yıkım"ın göstergesi olduğunu ifade etti.

ÖĞRETMENLERİN EN ÇOK ÇALIŞTIĞI İKİNCİ ÜLKE TÜRKİYE

Raporda, Türkiye'nin, OECD üyesi ülkeler arasında öğretmenlerin en fazla çalıştırıldığı ikinci ülke olduğu görüldü. Türkiye'deki öğretmenlerin yılda 1808 saat çalıştığı kaydedilen rapora göre, öğretmenlerin 1864 saatle en fazla Macaristan'da çalışıyor. Yunanistan'da ise öğretmenler toplam 1762 saat çalışırken, öğretmenlerin en az çalıştığı ülke İspanya oldu. İspanya'daki öğretmenlerin 1452 saat çalıştığı belirlenirken, bu ülkedeki öğretmenler Türkiye'deki öğretmenlere göre 383 saat daha az çalışıyor.

TÜRKİYE EN AZ ÜCRET VEREN ÜLKELER ARASINDA

Raporda, Türkiye öğretmenlerini en fazla çalıştıran ülke olmasına karşın en az ücreti veren ülke sıralamasında başlarda yer aldı. Türkiye'de ilköğretime yeni başlamış bir öğretmenin yıllık 16 bin 678 dolar, liseye yeni başlamış bir öğretmen ise 15 bin 683 dolar maaş alırken, bu rakam Yunanistan'da ilköğretim ve lisede 23 bin 700 düzeyinde. Almanya'daki öğretmenler ise ilköğretimde 37 bin 718, lisede 42 bin 321 dolar ile en fazla maaş alan öğretmenler oldu.

Macaristan ile Çek Cumhuriyet, Türkiye'nin de gerisinde kalarak ilköğretim ve liseye yeni başlayan öğretmenlere en az maaş veren ülkeler oldu.

ÖĞRENCİ BAŞINA EN AZ HARCAMA DA TÜRKİYE'DE

Türkiye, gayrisafi yurtiçi halasından eğitime yaptığı harcamalar sıralamasında da en son sırada yer aldı. Buna göre, Türkiye'de kamu kaynaklarından, eğitim kurumlarına GSYH'nin yüzde 3.6'sı düzeyinde harcama yapıyor. En az harcamanın yapıldığı ikinci ülke ise yüzde 4 ile Yunanistan olurken, en fazla harcama yüzde 6.7 ile Danimarka'da gerçekleşti. Diğer ülkeler ise şöyle:

"İsveç 6.5, Portekiz 5.8, Polonya 5.8, Macaristan 5.5, Hollanda 4.6, Güney Kore 4.6, Almanya 4.4, Çek Cumhuriyeti 4.3, İspanya 4.2, İrlanda 4.1."

Özel sektörün eğitime ayırdığı pay açısından da Türkiye son sırada yer aldı. Türkiye'de özel sektör eğitime ayırdığı pay yüzde 0.1 düzeyinde.

TÜRKİYE EĞİTİM SÜRESİ AÇISINDAN SON SIRADA

Raporda kız ve erkek öğrencilerin ülkelere göre eğitim süreleri de karşılaştırıldı. Buna göre, Türkiye hem kız hem de erkeklerde eğitim süresi en az olan ülke. Türkiye'de kızlar ortalama 11.2, erkeklerin ise 13.3 yıl eğitim alırken, İsveç kız ve erkek öğrencilerin eğitim süresi en yüksek ülke oldu. İsveç'te kızlar ortalama 21.8, erkekler de 18.8 yıl eğitim alıyor.

OKUR-YAZAR OLMAYANLARIN ORANI YÜZDE 13.5

Raporun son değerlendirmesi ise "ülkelere göre eğitim, teknolojiye erişim ve okur-yazarlık oranları" başlığı altında yer aldı. Türkiye'de 15 yaş üstü nüfus içindeki okur-yazar olmayanların oranı yüzde 13.5 düzeyinde belirlenirken, diğer ülkelerde oran 2.7'yi geçmedi. İspanya, Romanya ve Yunanistan'da okur yazar olmayanların oranı 15 yaş nüfusun yüzde 2.7'sine denk gelirken Fransa, Almanya, Japonya, İrlanda, Polonya, Rusya'da oran yüzde 1'de kaldı.

Türkiye'de bilgisayar sahipleri nüfusun yüzde 5.8'i olarak belirlenirken, Almanya'da oran yüzde 56.2 olarak gerçekleşti. Raporda, Türkiye nüfusunun sadece yüzde 10.5'nin internet kullanıcısı olduğu belirtilirken, oran Rusya'da 14.7, Romanya'da 22.2, Yunanistan'da 25.3, Polonya'da yüzde 27, İspanya'da 33.3, Fransa'da 42.1, İrlanda'da 45.6, Almanya'da 50.8 düzeyinde gerçekleşti.