Sözleşmeliler için Erdoğan'a mektup
YAZDIR | YOLLA
09/06/2008

Türk Sağlık-Sen, Başbakan’a bir mektup göndererek, aile kurumuna gösterdiği hassasiyeti sözleşmeli sağlık personeline de göstermesini istedi. Mektupta, sözleşmeli personelin birçoğunun ailelerinden ayrı yaşadığı için boşanma aşamasına geldiği ifade edildi

ANKARA - Türk Sağlık-Sen, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a bir mektup göndererek, Başbakan’dan aile kurumuna gösterdiği hassasiyeti sözleşmeli sağlık personeline de göstermesini istedi. Türk Sağlık-Sen Başkanı Önder Kahveci imzasıyla gönderilen mektupta, sözleşmeli personelin birçoğunun ailelerinden ayrı yaşadığı için boşanma aşamasına geldiği, bekar sözleşmeli personelin ise, geleceğe umutlu bakamadığından evlenemeyeceğini düşündüğü bildirildi.
Türk Sağlık-Sen, bakanlar kurulunda görüşülmesi beklenen Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda düzenleme içeren ve askerlik dönüşü işe başlama ile eşi vefat eden personele tayin hakkı getiren bu maddelere eş durumu tayini ve becayiş hakkının da eklenmesi için Başbakana mektup yolladı. Türk Sağlık-Sen Başkanı Önder Kahveci imzasıyla gönderilen mektupta, “Aileye Önem veriyorsunuz. Sözleşmeli Personelin ailesini de yardım edin" denilerek sözleşmeli personele becayiş ve eş durumu tayinin hakkı verilmesi istendi. Türk Sağlık-Sen Başkanı Önder Kahveci, Başbakan Erdoğan’a gönderdiği mektupta şunları söyledi:
Personel boşanma aşamasında
“657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi hükmü çerçevesinde Kamu sağlık kurumlarında sözleşmeli personel istihdam edilmiştir. Söz konusu personellerin özlük, mali ve sosyal hakları 15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile çıkarın sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslarla belirlenmiştir. Ancak, anılan esaslar özlük, mali ve sosyal haklar bakımından sınırlı düzenlenmiş, sözleşmeli personellerin kadrolu personellere göre birçok haktan mahrum bırakılmıştır. Bugün ne yazık ki sözleşmeli personelin birçoğu ailelerinden ayrı yaşamakta birçok personel boşanma aşamasına gelmiştir. Ayrıca bekar sözleşmeli personelde geleceğe umutlu bakamadığından bu şartlarda evlenemeyeceğini düşünmektedir. Yaptığımız bir anket çalışmasında Sözleşmelilerin yüzde 43’ü aile bütünlüğünün tehdit altında olduğuna inandığı ve bekar personelin yüzde 61’inin ise bu şartlarda evlenemeyeceğini düşündüğü ortaya çıkmıştır. Aile bütünlüğüne ve aileye verdiğiniz önemi bildiğimizden Türk Sağlık-Sen olarak sözleşmeli personelin ailesine de sahip çıkmanızı istiyoruz. Sözleşmeli personel olarak istihdam edilen personellerin daha nitelikli ve etkin sağlık hizmeti sunmalarını temin etmek, personellerin moral ve motivasyonlarını yükseltmek ve iş barışını temin etmek amacı ile kadrolu ve sözleşmeli personeller arasındaki eşitsizliklerin asgariye indirilmesi kamu yararı ve hizmet gerekleri bakımından son derece önem arz etmektedir."
Mektup da, Sağlık Bakanlığı tarafından Başbakanlığa gönderilen söz konusu taslağa sözleşmeli personelin eş durumu nedeni ile tayin ve karşılıklı yer değiştirme hakkının verilmesi konusunda bir maddenin eklenmesi istendi. (anka)