10 ülkede 10 bin lise öğrencisi ile yapılan araştırma, Türk gençlerinin din ve din dersleri konusundaki yaklaşımının Batı Avrupalı gençlerden çok İsrailli, Polonyalı, Hırvat gençlere benzediğini ortaya çıkardı.

Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 10 ülkede 10 bine yakın lise öğrencisi ile yapılan "Uluslararası Gençlik Din ve Değerler" başlıklı araştırma Türk gençlerinin din ve din dersleri konusundaki yaklaşımının Batı Avrupalı gençlerden çok İsrailli, Polonyalı ve Hırvat gençlere benzediğini ortaya çıkardı. Alman Wuezburg Üniversitesi'nin koordine ettiği ve Almanya, İngiltere, Finlandiya, İsveç, Hollanda, Türkiye, Polonya, İrlanda, Hırvatistan, İsrail'de yapılan araştırmanın amacı farklı ortaöğretim kurumlarındaki öğrencilerin dine ve farklı dünya görüşleri ile değerlere bakışını ortaya koymaktı. Araştırmaya Türkiye'den Sakarya, Aydın, Sivas, Kayseri ve Erzurum'daki farklı tür liselerden 901 öğrenci katıldı. Araştırmanın Türkiye proje yürütücülüğünü Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Recep Kaymakcan yaptı.

İNANAN BİRİYİM: YÜZDE 97.8
Araştırmaya katılan 10 ülkedeki Hıristiyan gençlerin yüzde 58.7'si, Yahudilerin yüzde 22.8'i İncil, Kuran ve Tevrat'ın yeniden yorumlanabileceğini vurgularken, 10 ülkede yaşayan Müslüman gençlerde bu oran yüzde 16.8'de kaldı. Türkiye'deki öğrencilerin ise yüzde 81'i Kuranı Kerim'in Allah'ın sözü olduğuna inandıklarını dile getirdi. "Kendimi inanan birisi olarak kabul ediyorum" görüşüne en fazla katılım yüzde 97.8 oranı ile Türk gençlerden geldi. Bunu yüzde 94.2 ile Polonyalı, yüzde 87.9 ile İsrailli gençler izledi. "Anne ve babanız için onların inancını benimsemeniz ne kadar önemlidir?" sorusuna Türk gençlerinin yüzde 96.7'si "önemli" yanıtını verirken, Türkiye'yi yüzde 96.5 oranı ile Polonya, yüzde 72.9 oranı ile İsrail takip etti. Araştırma okullardaki din dersleri ile ilgili öğrencilerin ne düşündüklerini de ortaya koydu. Bir dini açık ya da örtülü şekilde benimsetmeyi hedefleyecek şekilde okullarda okutulan geleneksel din eğitimi ile bu görüşü kabul etmeyen ve birden fazla dine yer veren, farklı dinleri yargılamadan anlatan modern din eğitiminde İsrail, Türkiye, Polonya ve Hırvatistan'daki öğrencilerin Batı Avrupalı gençlere değil, birbirlerine benzediklerini gösterdi. Oysa diğer Avrupa ülkelerindeki gençler modern din eğitimini destekliyor.