3 milyar dolarlık sorular

19 Haziran 2008Metehan DEMİRTarihin en önemli ve en yüksek değerli savunma sanayi ihalelerinden biri aksilik olmazsa 24 Haziran'da İtalyanlarla imzalanacak.

Türkiye'nin 50 adet (opsiyonel ek paket de bulunuyor) taarruz helikopteri ihtiyacı ve sonrasında 3. ülkelere satışı da içerecek bu anlaşmanın bedeli 3 milyar dolar civarında. Anlaşma ile, İtalyanların Agusta firmasının Mangusta A-129 helikopterinin teknoloji transferi ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'nde (TAI) üretimi için düğmeye basılacak.
Ancak, bu tarihi gün öncesinde Ankara kulislerinde bazı sorular ortada dolaşıyor.

İŞTE O SORULAR

1-Bu ihaleye çıkılırken, İtalyanlar, Türkiye'ye kendi projesini tamamladıktan sonra üçüncü ülkelere de satış sözü verdi. Ancak, ortada bir durum var. O da, bu helikopterin motoru ve 'multi barrel' denilen çok namlulu atış sisteminin Amerikan malı olması. Bu nedenle de, satışın tamamen önünün açılması için Amerikan Kongresi'nden 3. ülke satışı için bir izin gerekli. Bu izin alınamadı deniliyor. 'Export licence for manufacturing -üretimde gerekli ihracat lisansı' yerine İtalyanların 'technical assistance for manifacturing -üretim için teknik yardım' diye ihracatın önünü açamayacak bir Amerikan izni getirdiği söyleniyor. Bu şartlar altında, ileride Türkiye, kendi kuruluşu olan TAI'de üretttiği bu helikopterleri başka ülkelere satamayacak mı?
Metehan DEMİR YAZIYOR

2- İhalede yarışan iki firma vardı. Bunlardan biri, Güney Afrikalıların Denel firması ve helikopterlerinin adı da Rooivalk idi. Son gün İtalyanlara karşı yarışan bu firma ne oldu da, kendisinden nihai fiyat istendiğinde bir anda fiyatını yüzde 35 arttırarak, İtalyanların üzerine çıktı?
3- Beş milyon dolar civarında olan teminatları yakılması gerekirken bu para kendilerine geri ödendi mi, ödenmedi mi?
4- Bu projeden sorumlu Müsteşar Yardımcısı anlaşma şartlarını gördükten ve imza atmasına rağmen ana metne şerh düştükten sonra, İdari İşlerden Sorumlu Müsteşar Yardımcılığına mı getirildi?
5- Anlaşma şartlarında, Roketsan, Aselsan ve TAI gibi milli firmalarımızın alacağı paylar ABD Doları, İtalyanların payı ise EURO cinsinden mi karara bağlandı? Bu Türkiye maddi bir kayba yol açabilir mi?
6-TSK pilotları test uçuşlarının ardından İtalyanların A-129 modelini yetersiz buldu mu? Eğer bulduysa, bu helikopterler için öngörülen yeni güçlü motor versiyonu ile ilgili İtalyanlar teknik garantiler verebildi mi? Çünkü, Türkiye'nin terörle mücadelesinin yürütüldüğü güneydoğu bölgesi İtalyanın turistik bölgeleri gibi değildir. High-hot denilen ve yüksek irtifada ve yüksek sıcaklıklarda helikopterlerin istenen performansta uçması harekat kabiliyeti açısından hayati önem taşımaktadır. Kaynağı kim olursa olsun, TSK'nın doğru silahları alması ve komutanlarının da doğru bilgilendirilmesi önümüzdeki dönemde Türkiye'nin güneydoğu'da terörle mücadelesinde hayati öneme sahiptir.
7-On yıldan beri bu proje ile uğraşan ve acil ihtiyaç kapsamında bu atak helikopterleri isteyen Türkiye, bu anlaşmayla helikopterleri planlamaya göre 7 yıldan önce alamayacak. İlk helikopterin tesliminde de 3 milyar dolara yakın bedelin yüzde 70"e yakının ödenmesi öngörülüyor. Bunlar doğru mu?
Sorular böyle.
Savunma Sanayi Müsteşarı Murat Bayar, hem çekirdekten yetişmiş, hem de oldukça titiz çalışan değerli bir isimdir. Mutlaka makul yanıtları vardır. Bu nedenle, Ankara kulislerinde kafalardaki bu soru işaretleri verilecek yanıtlarla rahatlıkla giderilecektir. Şimdi gözler o yanıtlarda...

hürriyet