Erdoğan'a göre Tuzla'daki ölümler başarıyı gölgeledi

Başbakan Erdoğan ve bakanlar, Dolmabahçe’deki Başbakanlık Çalışma Ofisi’nde, tersane sektörü temsilcileriyle biraraya geldi.
YAZDIR | YOLLA
19/06/2008

Başabakan Erdoğan, "Dünya sanayileşmenin ilk dönemlerindeki vahşi çalışma şartlarını geride bırakalı çok oldu. İnsan odaklı olmayan bir sistem, ne kamuda, ne özel sektörde yürüyemez, yürümesine müsaade etmeyiz" dedi

İSTANBUL - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin hem tanker türü büyük gemilerin, hem de özgün mega yatların inşasında artık bir dünya markası haline geldiğini belirterek, "Maalesef iş kazaları ve ölümler çerçevesinde başlayan tartışmalar, sektörün başarılarını gölgeleyecek düzeye ulaşmıştır" dedi.
Başbakan Erdoğan, Dolmabahçe’deki Başbakanlık Çalışma Ofisi’nde, tersane sektörü temsilcileriyle düzenlenen toplantının açılışında yaptığı konuşmada, son zamanlarda özellikle yoğunlaşan birçok olumlu olumsuz spekülasyonları değerlendirmek ve buna karşı bir yol haritası belirlemek için toplandıklarını söyledi. Erdoğan, "Burada yapılacak değerlendirme ve müzakere sonucunda, birlikte sorunlara çözüm bulmak mecburiyetindeyiz" dedi.
Tuzla tersanelerinin, Türk gemi inşa sanayisinin "kalbi" denilebilecek bir üretim merkezi olduğunu dile getiren Başkan Erdoğan, Türk gemi inşa sanayisinin geçmişine bakıldığında, öncelikle Haliç, Camialtı gibi belli başlı tersanelerin mevcut olduğunu hatırlattı. Başbakan Erdoğan, Osmanlı’dan devralınan tersaneler de bulunduğunu, daha sonra ise Pendik bölgesinin yeni tersane alanı olarak belirlendiğini ifade ederek, hem kamu tersaneleri, hem de özel tersanelerin yıllar içerisinde seri tekne yapım ve işletmesinde kendilerini geliştirmeye çalıştıklarını anlattı.

'Asıl büyüme 2003'te'
Zaman içerisinde tersanelerin Karadeniz, Ege ve Akdeniz bölgelerine de yayıldığını ancak asıl yoğunlaşmanın halen Tuzla bölgesinde bulunduğuna işaret eden Erdoğan, gemi inşa sanayisi alanındaki asıl büyük ilerlemenin 2003 yılından bu yana ülke genelinde yaşandığına dikkati çekti.
Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti: "Ülkemizde 37 olan tersane sayısı, içinde bulunduğumuz 2008 Haziranı itibarıyla 84’e ulaşmıştır. Tersanelerin 550 bin dwtton olan proje kapasitesi de yaklaşık 4 kat artarak 2 milyon dwttonu bulmuştur. Devam eden 64 yatırım projesi tanımlandığında, önümüzdeki 5 yılda bu kapasite 4 katından daha fazla bir rakama ulaşacak. Böylece 2013 yılında kuru havuz sayımız 15’e, yüzer havuz sayımız ise 18’e çıkacak. 2002 yılında 83 sipariş alan gemi inşa sanayimiz, bu yılın Mayıs ayı sonu itibarıyla 265 siparişe ulaşarak göz kamaştırıcı bir rakam yakaladı. Yeni gemi siparişlerinde Türkiye’nin 4. sıraya yükselmesi, şüphesiz ki hepimiz için gurur verici bir durumu ifade ediyor. Elbette gemi siparişleri, teslimle birlikte reel anlam kazanıyor. 1998-2002 yılları arasında 56 gemi ihraç etmişken, 2003-2007 yılları arasında 183 gemi ihraç etmiş bulunuyoruz. Gemi ihracatındaki rakam da aynı dönemler arasında 1,2 milyar dolardan 5,3 milyar dolara çıkmıştır. Hem tanker türü büyük gemilerin, hem de özgün mega yatların inşasında Türkiye, artık bir dünya markası haline geldi. Gemi inşa sanayisinde 5 yıl önce bulunduğumuz 23’üncü sıradan 5’inciliğe yükselmiş olmamız, bu gerçeği teyit ediyor."

'İstihdam'
Erdoğan, istihdam bakımından da sektörün adeta bir patlama gösterdiğini ve 2002’de 13 bin kişinin istihdam edildiği sektörde bugün doğrudan 34 bin, yan sanayiyle birlikte yaklaşık 100 bin kişinin çalıştığına dikkati çekti. "Gemi inşa sanayimizin özellikle son yıllarda gösterdiği bu büyük başarılar, gerçekten önemli ve gurur verici" diyen Başbakan Erdoğan, şunları kaydetti: "Bununla birlikte sektörün son aylarda başarıları kadar sorunlarıyla da gündeme geldiğini görüyoruz. Tuzla bölgesinde geçtiğimiz Eylül ayından bu yana yaşanan ölümlü iş kazaları, dikkatleri sektöre ve bölgeye yöneltmiştir. Bu vesileyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet diliyoruz. Şüphesiz ki bu olaylar bizi ziyadesiyle üzmüştür. Maalesef iş kazaları ve ölümler çerçevesinde başlayan tartışmalar, sektörün başarılarını gölgeleyecek düzeye ulaşmıştır. Tuzla bölgesinde yer alan 47 asıl firma ve 563 alt işveren ile 20 bin çalışanın odağında olduğu bu tartışmalara, sizler de takdir edersiniz ki bigane kalmamız düşünülemez."

'Yaptırımlar kamuoyunu tatmin etmedi'
"İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın" diyen bir hükümet olduklarını anlatan Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: "Ancak, biliyoruz ki, Türkiye’de gerçeklerle, kamuoyunda oluşturulan hava orantılı olmayabiliyor. İlgili kurumlar bugüne kadar kendi sorumluluk alanları doğrultusunda bu konuyla ilgili çeşitli çalışmalar yaptılar. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın bölgede yaptığı yoğun denetimler sonucu, uyarı, para cezası, iş yeri kapatması dahil pek çok yaptırımlar uygulandı. Bunlar kamuoyuyla paylaşıldı ama bu bilgilerin kamuoyunu tatmin etmediği, tartışmaların hala sürüp gittiğini görüyoruz. Bunun için bugün burada bütün taraflarıyla birlikte bir araya gelerek, konuyu enine boyuna konuşup tartışacağız. Hükümet, parlamento, bürokrasi, işveren ve işçi temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz bu toplantının, sorunun bütün boyutlarıyla ve gerçekçi biçimde ortaya konmasına katkı sağlayacağına inanıyoruz. Sorunu doğru bir şekilde teşhis ettikten sonra çözüm yollarını yine hep birlikte geliştireceğiz. Bizim ne hükümet, ne siyaset anlayışımızda insan hayatı üzerinden demagoji veya prim yapma anlayışı asla yoktur. İnsan hayatını ilgilendiren hiçbir soruna duyarsız kalmamız mümkün değildir. Konunun kendi mecrasında, soğukkanlılıkla, samimiyetle, bilimin ve aklın sınırları içinde konuşulup tartışılmasının çözümü kolaylaştıracak ve çabuklaştıracak bir yöntem olduğuna inanıyoruz. Gemi inşa sanayi gibi gerçekten zor şartlarda üretim yapılan bir sektörün kaydettiği takdire şayan ilerlemenin iş kazalarının sebep olduğu olumsuz iklimde boğulmasına izin vermeyeceğiz."
Erdoğan, Türkiye’de son 5 yılda üretim, ihracat ve ticaret alanında büyük ilerlemeler kaydedildiğini belirterek, büyümede dünyada ilk sıralarda yer aldıklarını söyledi. Gayri safi milli hasıla ve dış ticaret rakamlarının bu gelişmeyi en çarpıcı şekilde ortaya koyduğunu ifade eden Erdoğan, bu hızlı büyümenin pek çok alanda daha önce öngörülemeyen, planlaması ve altyapısı hazırlanamayan sonuçlar doğurduğunu kaydetti.

'Ruhsatlı tershanelerin sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor'
Erdoğan, bunun sadece Türkiye’ye mahsus bir gelişme olmadığını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Böylesine hızlı bir gelişme, dünyanın hangi ülkesinde yaşanırsa yaşansın benzer sorunlarla karşılaşılacaktır. İş kazalarına bağlı ölüm ve yaralanma olayları maalesef dünyanın her yerinde olabiliyor. Gemi inşa sanayinde de oluyor. Yani, hiçbir gemi kazasının olmadığı, ölümlerin olmadığı gemi inşa sanayi dünyada yok. Bunu kimse ’2 kere 2, 4’tür’ diye ifade edemez. Ancak, bizim üzerimize düşen yapılması gerekenler de var. Nedir bunlar? Tedbirlerimizi en güzel şekilde almak, yapmamız gereken ne varsa bunları yapmaktır. Ruhsatlara varıncaya kadar her türlü tedbiri almak gerekiyor. Sadece 47 tersanenin olduğu Tuzla’da ruhsatlara baktığımızda, maalesef sadece parmaklarımızın sayısını geçmeyecek ruhsat varsa, bu bizi düşündürmelidir. Bunu çözmemiz gerekiyor. Bunu çözerken şüphesiz ki, gerek girişimcilerimizin, gerek ülkemizin içeride ve dışarıdaki tüm bağlantılarını düşünerek bu adımları süratle atmamız gerekmektedir. Buradan artık geri adım atmamız mümkün değil. Burada bir takvim belirlemek ve bu takvimi birlikte yürürlüğe koymamız gerekiyor."
Başbakan Erdoğan, Türkiye’de 90’lı yıllarla mukayese edildiğinde 2000’li yıllarda bir iyiye gidiş görüldüğünü dile getirerek, özellikle 2002 yılı sonrasında her 100 bin kişide bin 385 olan iş kazası sayısının, istihdamdaki 2,5 milyonluk artışa rağmen 2006 yılında bin 11’e gerilediğini kaydetti. "Rakamlar ve istatistikler ne derse desin, bir tek insanımızın bile iş kazasında ölmesini, yaralanmasını doğal karşılayamayız" diyen Başbakan Erdoğan, hedefin Türk insanı için en ideal çalışma ortamının tesis edilmesi olduğunu söyledi.


'İhmal ve eksik bulunursa...'
Erdoğan, bu doğrultuda iş kazaları konusunda bir ihmal veya eksik bulunması halinde bunun gereğinin yapılması gerektiğini kaydederek, şöyle konuştu: "Sorun mevzuattaysa onu değiştirmeyi, denetimdeyse onu düzeltmeyi, uygulamada ise onun çözümünü sağlamayı, hükümet etmenin ötesinde insana olan saygımızın gereği olarak görüyoruz. Dünya sanayileşmenin ilk dönemlerindeki vahşi çalışma şartlarını geride bırakalı çok oldu. Ülkemiz de o dönemleri geride bıraktı. İnsan odaklı olmayan bir sistem, ne kamuda, ne özel sektörde yürüyemez, yürümesine müsaade etmeyiz. Şu anda Tuzla’da da örnek tersaneler yok mu? Var. O örnek tersanelerin diğerlerine de örnek olması gerekir. ’Daha fazla para kazanacağım. Onun için bütün ilkeleri bir kenara bırakacağım’ denirse, arkadaşlar kusura bakmayın orada biz karşınızda durmak zorundayız. Çünkü aldığımız vekalet bunu gerektiriyor. İnsana bakışımız bunu gerektiriyor. Bunu da beraber yapacağız. Burada insan kavramı sadece bireyin hayatını devam ettirmesini sağlayacak asgari şartları değil, hayat kalitesinin yükselmesini de ifade ediyor. Toplantımızı işte bu zaviyeden bakışın ürünü bir çerçevede gerçekleştiriyoruz. Hem işverenlerimiz hem de çalışanlarımız açısından makul, kabul edilebilir ve uygulanabilir bir sonuca ulaşacağımızı ümit ediyoruz. "
Başbakan Erdoğan, toplantıya katılanlara teşekkür ederek, toplantının verimli geçeceğine inandığını söyledi. Açış konuşmasının ardından, toplantı basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

Toplantı
Toplantının basına kapalı bölümünde, tersane sektörü temsilcileri sendika ve çalışanların temsilcileri ile bürokratların konuya ilişkin görüşlerini dile getirdikleri öğrenildi. Toplantıya, Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, TBMM İş Kazalarını Araştırma Komisyonu Başkanı Mehmet Domaç, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Denizcilik Müsteşarı Hasan Naiboğlu, Gemi İnşaat Sanayicileri Birliği (GESBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Bayrak, Türkiye Liman, Dok, Gemi ve Sanayii İşçileri Sendikası (Dok-Gemi İş) Sendikası Başkanı Necip Nalbantoğlu ile tersane sektöründen 50’ye yakın kişi katıldı. Bu arada, Barbaros Hayrettin Paşa İskelesi de güvenlik önlemleri çerçevesinde ulaşıma kapatıldı. (aa)
ARZUHAN DOĞAN YALÇINDAĞ'IN KONUŞMASI İÇİN TIKLAYINIZ

MUSTAFA KOÇ'UN KONUŞMASI İÇİN TIKLAYINIZ

İSTANBUL - Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD), siyasetin ve toplumun tüm kesimlerini bir araya getiren bir "Anayasa Konvansiyonu" kurulmasını önerdi.
TÜSİAD YİK Toplantısında dağıtılan "Anayasa Konvansiyonu Nedir, Neden Gereklidir?" başlıklı metinde, Türkiye’de bugüne dek yapılan tüm anayasaların, olağanüstü dönemlerin ürünü olduğu belirtildi. 1921 Anayasası’nın, Milli Mücadele’yi yürüten Büyük Millet Meclisi tarafından yapıldığı, Cumhuriyet’in kurulmasından kısa bir süre sonra 1924 Anayasası’nın hazırlandığı anımsatılan belgede, 1924 Anayasası’nın uzunca bir süre yürürlükte kaldığı, yapılan değişikliklerle birlikte çok partili hayata geçilmesinden sonra dahi uygulandığı kaydedildi.
27 Mayıs 1960 askeri müdahalesi ile başlayan sürecin, 1961 Anayasası ile sonuçlandığı, 12 Mart 1971’deki askeri muhtıra sonucunda, zaman zaman 1971 Anayasası olarak da adlandırılan ve köklü anayasa değişiklikleri içeren düzenlemeler yapıldığı anımsatılırken, 12 Eylül 1980’deki askeri müdahale ile birlikte 1982 Anayasasının doğduğu kaydedildi. TÜSİAD’ın hazırladığı belgede, halen yürürlükte olan 1982 Anayasası’nın, hem hiçbir toplumsal/siyasal kesimin oluşumuna katılamaması, hem de demokrasi seviyesi bakımından asgari standartların altında otoriter karakteri nedeniyle, neredeyse hiçbir siyasi hareketten kabul görmediği belirtilirken, bu memnuniyetsizliğe karşın, farklı siyasi görüşlerin uzlaşamaması ve eylem birliği yaratamamış olması nedeniyle yerine yenisinin de konamadığı vurgulandı.
Cumhuriyetin kuruluşunda bu yana, Türkiye’de -Devletin kuruluşu ayrı tutulursa- demokrasinin sekteye uğraması gibi olağanüstü durumlar dışında, yeni bir anayasa kaleme alınmadığının altı çizilen metinde şunlar kaydedildi:
"Anayasaların ’toplumsal sözleşme’ olma niteliği, hazırlanan metnin toplumda ve dolayısıyla siyasette kabul görmesi açısından katılımın önemini artırmaktadır. Hazırlık sürecinde katılımın sağlandığı bir anayasa, siyasal krizlere dayanıklı ve uzun ömürlü olacaktır. Bir anayasanın, daha en baştan bazı kesimlerce reddedilmesine yol açacak bir hazırlık dönemi sonrası için sağlıklı değildir.
Bunlara ek olarak, yürürlükte çeyrek asrı tamamlamış 1982 Anayasası’nın defalarca değişikliğe uğramış olmasına karşın hala sorunlarla dolu olduğu müşahede edilmektedir. Daha özgürlükçü doğrultuda yapılan değişiklikler ile aynı kalmış otoriter maddeler uyumsuzdur. Metnin ruhundaki otoriter karakter, yapılan tüm değişikliklere rağmen ortadan kaldırılamamıştır. Ayrıca, Anayasa uygulandıkça, kendi iç tutarsızlık veya muğlaklıkları da ortaya çıkmakta ve sert siyasi tartışmalara yol açabilmektedir."
Metinde, 1982 Anayasası’nın, çağdaş bir demokratik bir anlayışı yansıtan bir metin olmadığı, bu çerçevede, Türkiye’de yeni bir anayasa hazırlamak artık zorunlu hale geldiği, bunu gerçekleştirmek için de siyasetin ve toplumun tüm kesimlerini bir araya getiren bir "Anayasa Konvansiyonu"nun kurulmasının gerekli olduğunun altı çizildi.


Türkiye'nin yapısı uygun
Konvansiyon kelimesinin sözlük anlamlarından birinin, bir anayasanın değiştirilmesi veya hazırlanması için bir araya gelen heyet olduğu, ABD Anayasası’nı oluşturan kurulun "Philadelphia (Federal) Convention" olarak anıldığı gibi, AB Anayasası’nı hazırlamakla görevli oluşumun isminin de "European Convention" olarak geçtiği hatırlatıldı. Dünyada son 30 yılda yapılan yeni anayasalar için çeşitli yöntemler kullanıldığı, Anayasayı yapacak kurul için seçim yapmak, mevcut yasama meclisini kurucu meclis addetmek veya anayasa metni hazırlaması için sıra dışı yapılar oluşturmak uygulanmış yöntemler olduğu açıklanan belgede, Türkiye için aşağıda çerçevesi çizilen "Anayasa Konvansiyonu" yapısının uygun olacağı belirtildi.
Metinde, şunlar kaydedildi: "Anayasa Konvansiyonu, TBMM’de temsil eden siyasi partileri, anayasal düzeyde kurumsal çoğulculuğun temellerini teşkil eden yargı organları, toplumun kendini ifade ettiği temsil gücünü haiz gönüllü sivil toplum kuruluşlarını ve anayasa hukukçularını bir araya getirecektir. Böyle bir yapı, hazırlanacak metnin hem kamuoyu tarafından benimsenmesini, hem de siyasal krizlere dayanıklı olmasını temin edecektir. Konvansiyon’a başkanlık etmek için en uygun makam TBMM Başkanlığıdır. Meclis Başkanı başkanlığındaki Konvansiyon’un üyelerinin 3/5’i Meclis’te temsil edilen siyasi partilerin temsilcilerinden oluşmalıdır. Konvansiyon’un üye sayısı 50 civarında belirlenirse, çalışmalar daha verimli ve hızlı yürütülebilecektir.
Konvansiyon, belirlenmiş bir süre -örneğin 18 ay- çalışarak uluslararası standartlara uygun yeni bir anayasa metni hazırlayacaktır. Konvansiyon’un hazırlayacağı metin, Meclis’teki milletvekillerinin imzasına açılacaktır. Böylece metin, bir anayasa değişiklik teklifi halini alacak, 110 milletvekilinin imzasının toplanmasının ardından, önce TBMM Anayasa Komisyonu?na sonra Genel Kurul’a sevk edilerek, olağan yasama sürecinden geçecektir. Bu süreçte Konvansiyon, toplumsal bir uzlaşma zemini olarak görevini tamamlamış olacaktır. Konvansiyon’nun kurulması için öncelikli koşul; siyasi partilerin, yeni bir anayasanın geniş bir katılımla yapılması gerektiği konusunda ortak bir noktada buluşmasıdır. Konvansiyon’un yasayla kurulması sağlandığı takdirde, bu girişimin başarı şansı da yüksek olacaktır." (aa)