CHP ile MHP, parti kapatma konusunda birleşti


Strasbourg'daki oturuma katılan AKPM Türk delegasyonu üyesi CHP ve MHP'li milletvekilleri, oturum öncesi bir bildiri yayınlayarak Türkiye raporuna tepki gösterdi. AKPM raporunda, Avrupa'da parti kapatmanın çok yaygın olmadığının iddia edildiğini ifade eden milletvekilleri, oysa çok sayıda Avrupa ülkesinin anayasasında parti kapatmaya izin veren düzenlemeler ve siyasi partilere karşı açılmış davalar olduğunu dile getirdi. Ayrıca, "Demokratik toplumlarda, anayasa mahkemelerinin parlamentoların kabul ettiği anayasa değişikliklerini inceleyemeyeceğini ve iptal edemeyeceğini bildiklerini" belirten milletvekilleri, fakat çok sayıda Avrupa ülkesinde "bu iddiayı" çürüten örnekler olduğunu belirterek Türk Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını savundu. Bildiriyi imzalayan CHP milletvekilleri Birgen Keleş, Haluk Koç ile MHP milletvekilleri Ertuğrul Kumcuoğlu ve Tuğrul Türkeş, öte yandan raporun, AK Parti temsilcilerinin yardımıyla "pişirildiğini" ileri sürerek raportörü sadece AK Parti'nin Anayasa Mahkemesi'ne sunduğu savunmayı kaynak almakla suçladı. Oysa, raporda Yargıtay Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya'nın iddialarına da detaylı bir şekilde yer veriliyor. AKPM'yi Türkiye'nin içişlerine karışmakla eleştiren bildiride, "Bazı Avrupalı siyasetçiler tarafından, Türk hakimleri etkilemek amacıyla kullanılan tehditkar dilin ancak Türkiye'deki hukuk sistemini siyasileştirmek gayreti olarak nitelendirilebileceği" ifade ediliyor. CHP ve MHP milletvekilleri, hukuki süreç devam ederken bu konunun gündeme gelmemesine inandıklarını belirterek rapora hiçbir değişiklik önergesi sunmadıklarını bildirdi.


ZAMAN