İngiliz yargıçtan, şeriat hukukuna şartlı destek

İngiltere'de Anglikan Kilisesi'nin Ruhani lideri Canterbury Başpiskoposu Dr. Rowan Williams'ın şubat ayında dile getirdiği 'şeriat hukukunun bazı unsurlarının İngiliz hukukunda kullanılmasının kaçınılmaz göründüğü' yolundaki görüşüne Lordlar Kamarası'nın en üst düzey yargıcı olan Lord Phillips'tan destek geldi.

Phillips, dün Londra'da bir Müslüman derneğinde yaptığı konuşmada, şeriat hukukunun bazı ilkelerinin, İngiliz yargısıyla çatışmadığı sürece, hukukun bazı alanlarında kullanılabileceğini söyledi. Bir şeriat mahkemesinin İngiltere'de faaliyet göstermesinin asla mümkün olamayacağını ve şeriat hukukunun fiziksel cezalandırma anlayışının İngiliz hukukunda kendisine yer bulamayacağını belirten Lord Phillips, ancak bazı şeriat hukuku hükümlerinin, aile anlaşmazlıkları gibi sorunların çözümünde "arabuluculuk ve uzlaştırma" görevi üstlenebileceğini kaydetti. İngiliz yargıç, şeriat hukukunun da yaygın bir yanlış anlaşılmayla karşı karşıya bulunduğunu söyledi

ZAMAN