AB fonları için Muhsin Bey kanunları
YAZDIR | YOLLA
07/07/2008
MESUT HASAN BENLİ (Arşivi)
AB fonlarını yöneten birim, daire başkanının kaleme aldığı kurallarla çalkalanıyor: Kâğıtları buruşturup atmayacağım... Masamın yerini değiştirmeyeceğim...ANKARA - AB’den gelen fonları yönetmek amacıyla 2002’de Hazine Müsteşarlığı bünyesinde kurulan Merkezi Finans ve İhale Birimi, yeni ‘kurallar’la çalkalanıyor. Daire Başkanı Muhsin Altun’un bizzat hazırlayıp çalışanlara imzalattığı ‘Etik Kurallar ve Güvenlik Taahhütnamesi’ne göre personelin birim başkanın iznini olmadan bilgisayarın yerini değiştirmesi bile atılma nedeni.
Merkezi Finans ve İhale Birimi çalışanları, 20 maddeden oluşan ‘Etik Kurallar ve Güvenlik Taahhütnamesi’ni okuyunca şaşkına döndü. Taahhütnameden bazı kurallar:
  • Birim başkanının izni olmaksızın kullanımıma tahsis edilen demirbaş eşyanın yerini değiştirmeyeceğim.
  • İş arkadaşlarımın masa, bilgisayar ve eşyalarını kullanmayacağım.
  • Kullanıma tahsis edilen giriş ve yemek kartlarını, mesai arkadaşlarım dahil kimseye kullandırmayacağım.
  • Mesai sırasında kullandığım hiçbir kâğıdı hiçbir ayırım ve yoruma tabi tutmaksızın katlamak, buruşturmak veya yırtmak suretiyle çöp kutularına veya diğer alanlara atmayacağım. Bu kâğıtları, kâğıt kıyma makinesinde imha edeceğim.
  • Birimce verilen şifre, kod, gizli sayı ve işaretleri iş arkadaşlarım dahil kimseyle paylaşmayacağım.
e-postalardan birer kopya
  • Adıma açılan kurumsal e-posta üzerinden birim içine veya dışına göndereceğim işle ilgili bütün e- postaları hiçbir ayırım ve yoruma tabi tutmaksızın, başta birim başkanı olmak üzere ilgili üst yöneticilerine kopya etmek suretiyle göndereceğim.
  • Başta üst yöneticilerden gelenler olmak üzere adıma açılan e-posta hesabına gelen bütün e-postaları aynı gün içinde açıp okuyacağım ve gerekli işlemleri başlatacağım.
  • Birim dışında birimimizin görev alanı ile ilgili konularda ücretli veya ücretsiz, dolaylı veya dolaysız hiçbir görev almayacağım. Bu taahhüdüme birimden ayrıldıktan sonra üç yıl içinde de sadık kalacağım.
İşten atılma nedeni
Taahhütnamenin sonuç kısmında ise personelin bu kurallardan herhangi birini ihlal etmesi durumunda iş akdinin feshedileceği uyarısı var:
“Yukardaki kurallardan herhangi birini ihlal ettiğim herhangi bir yolla tespit edilirse görevime son verilmesi dahil olmak üzere, birimin tarafıma her türlü yasal ve idari yaptırımı uygulayabileceğini, bundan dolayı birime karşı hiçbir iddia ve talepte bulunmayacağımı şimdiden beyan ve kabul ederim.”
Radikal’in sorularını yanıtlayan Altun, taahhütnamenin İngilizcesinin birimin kuruluşundan beri imzalatıldığını savundu.

‘İngilizcesini anlamadılar’
“Bu kurallar, prosedürler el kitabındaki bilgilerin Türkçe halidir” diyen Altun şöyle devam etti:
“Bulunduğumuz bina 50 cm yükseltilmiş döşeme üstünde. Her masanın altında kablo girişleri var. ‘Ben masanın yerini beğenmedim’ diye çekerseniz bina havaya uçar. Bunların hepsi bir tecrübeyle yazılmıştır. Bu eşyanın yerine değiştirirseniz benim başıma büyük bir iş getirirsin. Kuralların hiçbiri saçma ve komik değil. Onların her birinde başımız yandı. Biz burda 62’den tavşan yapmıyoruz. AB’nin sağladığı fonları yönetiyoruz. 2002’den bu yana İngilizcesini veriyorduk, anlamıyorlar, bir de Türkçesini verelim dedik.”
Kurum çalışanları ise söz konusu belgenin 2002 yılından beri imzalandığı iddiasını yalanladı.Radikal