Mahkemeden CHP'ye Şok

Anayasa Mahkemesi, CHP'nin hesap incelemesinde, tahrifat yoluyla gider gösterilen miktarına el konulmasına ve sorumlular hakkında suç duyurusuna karar verdi.
Anayasa Mahkemesi, CHP'nin 1998 yılına ait kesin hesap incelemesinde, posta işletmesi alındıları üzerinde yapılan tahrifat yoluyla gider gösterilen 35 milyar 386 milyon 533 bin 328 lira tutarındaki parti mal varlığının Hazine'ye gelir kaydedilmesine ve sorumlular hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

Anayasa Mahkemesi'nin, CHP'nin 1998, 2004, 2005 ve 2006 yıllarına ait mali denetim kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Yüksek Mahkeme, CHP Genel Merkezi ile il örgütlerinin 1998 yılı gelirlerinin; 2 trilyon 243 milyar 92 milyon 242 bin 977 lira, giderlerinin 2 trilyon 58 milyar 121 milyon 512 bin 483 lira ve 1999 yılına devreden nakit mevcudunun 184 milyar 970 milyon 730 bin 494 lira olduğunu, gelir toplamı ile gider ve nakit devir rakamlarının toplamının birbirine denk olduğunu belirledi.

Kararda, seyahat harcamalarından parti adına yapıldığını gösteren bilgi ve belge bulunmayan 147 milyon 100 bin liralık kısmının, parti amaçlarına uygun ve parti tüzel kişiliği adına yapılmış bir harcama olarak kabul edilmediği belirtildi.

Parti görevlilerinin yurt dışı seyahatleri sırasında yaptıkları bahşiş ödemelerinin gider yazıldığının görüldüğü ifade edilen kararda, bu ödemeler belgesiz denilerek gider makbuzları ile yapılmış ve gider makbuzlarını da ödeme yapılan kişiler değil seyahati yapan Parti görevlilerinin imzaladığı belirtildi.

Gecikmeli yatırılan vergiler ve elektrik bedelleri ile ilgili olarak ödenen gecikme zam ve faizlerinin de gider olarak yazıldığı ifade edilen kararda, parti görevlilerinin yükümlülüklerini zamanında yapmamalarından parti tüzel kişiliğinin sorumlu tutulamayacağını, bu ödemelerin kişisel sorumluluk kapsamında olduğu vurgulandı.

Yüksek Mahkeme, 2820 sayılı Yasa'nın 70. maddesine uygun olarak yapılmayan toplam 35 milyar 386 milyon 533 bin 328 lira gider karşılığı parti mal varlığının Hazine'ye gelir kaydedilmesine karar verdi.
İl örgütlerinin giderlerinin ise yasaya uygun olduğu belirlendi.

AA