AİHM'den baraja onay

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Türkiye'deki yüzde 10'luk seçim barajıyla ilgili davada ikinci kez Türkiye'yi haklı buldu.

Strasbourg Mahkemesi'nin temyiz mercii olan Büyük Daire, Türkiye'deki baraj uygulamasının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) özgür seçimlere ilişkin ek protokol 3. maddesine aykırı olmadığına hükmetti. 4'e karşı 13'e karşı alınan kararda, Avrupa'da çok farklı seçim uygulamaları bulunduğu belirtilerek, her devletin seçim sistemiyle ilgili kendi takdir hakkına sahip olduğu vurgulandı. Türkiye'nin 'siyasi istikrar için baraj gerekli' tezine destek verilen kararda, yüzde 10'luk barajın çok yüksek olduğu ve Avrupa Konseyi'nin Ankara'dan barajı düşürmesini istediği hatırlatıldı.
Eski DEHAP üyeleri Mehmet Yumak ve Resul Sadak, 3 Kasım 2002 genel seçimlerine Şırnak'ta DEHAP adayı olarak katılmış, ancak partileri Şırnak'ta yüzde 45,95 oy almasına rağmen barajı aşamadıkları için Meclis'e girememişlerdi. Bunun üzerine, iki DEHAP üyesi, 2003'te Strasbourg'da Ankara'dan davacı olmuşlardı. Strasbourg Mahkemesi, 30 Ocak 2007'de Türkiye lehine karar vermiş, daha sonra Yumak ve Sadak kararı temyize götürmüştü.
AİHM dün verdiği diğer bir kararda ise, Büyükada'daki Rum yetimhanesinin mülkiyet hakkıyla ilgili olarak Fener Rum Patrikhanesi'nin açtığı davada Türkiye'yi haksız buldu. 1997'den beri Vakıflar Genel Müdürlüğü denetiminde olan Büyükada'daki Rum Yetimhanesi'nin 2004 yılında mahkeme kararıyla Yetimhane Vakfı adına kaydedilmesini AİHS'nin mülkiyet hakkıyla ilgili maddesine aykırı buldu. Türkiye'nin davayı temyiz niteliğindeki Büyük Daire'ye taşıması bekleniyor. Öte yandan, Mahkeme, CHP Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle ilgili açtığı davada Türkiye'yi haksız buldu. Milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması talebi Türk mahkemesi tarafından reddedilen Kart'ın, 'adil yargılanma hakkının engellendiği ve hak ihlali yapıldığına' hükmedildi. Emre Demir, Strasbourg

ZAMAN