Adalet Bakanlığı 600 Personel Alacak
Adalet Bakanlığı, 2004 veya 2006 KPSS'den 70 ve üzeri alanlar arasından, 565 adedi erkek, 35 adedi bayan olmak üzere toplam 600 adet infaz ve koruma memuru alacaktır. Başvuranlar arasından en yüksek puandan başlamak üzere kadro sayısının on katı kadar aday sözlü sınava alınacaktır. Başvurular 23 Temmuz 2008 Çarşamba günü başlayıp, 20 Ağustos 2008 Çarşamba mesai saati bitiminde sona erecektir. Detaylar için başlığa tıklayınız.

Adalet Bakanlığı, 2008 KPSS sınavlarının tamamlanmasını beklemeden toplam 600 kişilik ilana çıktı.

İNFAZ KORUMA MEMURLUĞU İÇİN ARANAN ŞARTLAR
a. En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
b. Yazılı sınav tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş 30 yaşını bitirmemiş olmak,
c. Erkeklerde 170 cm., kadınlarda 160 cm.’den kısa boylu olmamak,
ç.Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,
d. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce bölge hastaneleri olarak belirlenen Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,
e. Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’den fazla, 17’den az olmamak,
f. Merkezi sınavda en az 70 puan almak.(Başvurularda 10-11 Temmuz 2004 (KPSS 2004) ve 17 Eylül 2006 (KPSS 2006) tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında, lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden 70 ve daha yukarı puan almış olma şartı aranacaktır.)
SADECE BİR YERE BAŞVURU YAPABİLECEK
Adayların yalnızca bir adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonunun yapacağı sözlü sınava katılmaları mümkün olup, birden fazla komisyona başvurulması durumunda başvurular geçersiz sayılacak, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi atamaları yapılmayacaktır.

Başvuruların ilgili adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlıklarına veya buralara gönderilmek üzere mahallî Cumhuriyet başsavcılıklarına yapılması gerekmekte olup, mahallî Cumhuriyet başsavcılıklarına yapılan başvurulara ilişkin evrak, masrafı ilgilisinden alınmak suretiyle aynı gün acele posta servisi (APS) ile ilgili adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığına gönderilecektir.
Tüm detaylar için tıklayınız.