[Haber Yorum] Türkiye, Akdeniz'de pasif kalmamalı

Akdeniz İçin Birlik Projesi dün Paris'te liman aldı. Akdeniz'e kıyısı olan ve Avrupa Birliği üyesi 44 ülkenin liderini Paris'te buluşturan kurucu zirve, projenin sahibi Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy için büyük bir diplomatik ve siyasi başarı oldu.


Dün temelleri atılan Akdeniz İçin Birlik, elbette Sarkozy'nin geçen yıl ortaya attığı "Akdeniz Birliği" projesi değildi. Sarkozy'nin "yeni bir medeniyet" girişimi rüyası, Avrupa Birliği ve bazı üye ülkelerin müdahalesiyle iyice budandı. Fransız lider, ülkesine AB'nin haricinde yeni bir nüfuz platformu olacak, Brüksel'den bağımsız bir birlik istemişti. Oysa, Akdeniz İçin Birlik, tamamen AB'nin 1995 yılından bu yana sürdürdüğü Barselona Süreci'nin devamı niteliğinde. Adı da, içeriği de değişen projenin sulanmasında, girişime başından beri kuşkuyla yaklaşan ve soğuk duran Türkiye'nin sergilediği tavır da önemli rol oynadı.
Sarkozy, projesini kabul ettirme aşamasında karşılaştığı tüm zorluklara rağmen dün Paris'te 43 ülkenin devlet ya da hükümet başkanını bir araya getirmeyi başardı. Zirve, Sarkozy'nin diplomatik şovuna dönüştü. Suriye ve Lübnan, yarım asır sonra Paris'te tekrar diplomatik ilişkiye geçme kararı aldı. Suriye Devlet Başkanı Başar el Esad ve İsrail Devlet Başkanı Ehud Olmert, mesafeli de olsa ilk kez aynı masanın etrafında bir araya geldi.
Akdeniz İçin Birlik, Sarkozy'nin planladığı bir birlik projesinden daha çok, Barselona Süreci'ni canlandıracak bir işbirliği girişimi olarak yola başladı. Fakat proje, hayata geçirilecek başarılı projelerle farklı ve daha ileri seviyelere taşınabilir ve Barselona Süreci'ni aşıp Akdeniz'de barış, uzlaşma ve istikrarın sağlanması adına yeni imkanlar oluşturabilir.
Barselona Süreci, bir AB projesiydi. Sahibi de Brüksel'di. Diğer ülkeler, sadece katılıyorlardı. Akdeniz İçin Birlik, Akdeniz ile Avrupa arasındaki bu ilişkiyi, her iki tarafın da eş olarak söz sahibi olduğu, sorumluluk üstlendiği, etkin olduğu bir yapıya taşıyor. Projenin en orijinal tarafı belki de bu yönü. İki başkan olarak, iki direktör olacak ve kurulacak olan sekretaryada bütün üye ülkelerden memurlar eşit olarak birlikte çalışacak. Girişim, Akdeniz'in kuzey ve güney yakası arasında, şimdiye kadar genelde sömürgeci-sömürülmüş zihniyetinin etkisi altında şekillenmiş ilişkilerin değişmesi yönünde büyük bir adım olabilir. Bu noktada projenin başarısı, Avrupa'nın, Kuzey'in; artık sömürgecilik devri geride kalsa da hâlâ devam ettirdiği "ders veren" rolünü bırakıp geleceği Güney'le paylaşma yönündeki samimiyetine bağlı.
Projenin, AB gibi bir entegrasyon hedefi yok. Akdeniz havzasındaki, özellikle siyasi kültür farklılıkları dikkate alındığında, böyle bir hedefin hayali bile şimdilik zor. Fakat, diğer yandan Akdeniz İçin Birlik, merkezi Strasbourg'da bulunan Avrupa Konseyi'nin, örneğin Doğu Avrupa'nın demokrasiye geçişinde oynadığı hayati rolü, Akdeniz havazasında oynayabilir. Akdeniz'deki durum, İsrail-Filistin sorunu özel olarak ele alınırsa, soğuk savaş döneminin Doğu Bloku ülkelerinden çok daha kötü değil. Akdeniz'in Güney yakasındaki ülkelerdeki mevcut siyasi yapı, hep böyle kalmayacak. Küreselleşmenin etkisiyle hızlanan siyasal ve toplumsal demokratikleşme dalgası elbette bu ülkeleri de vuracak. Bu noktada Akdeniz İçin Birlik, önemli görevler üstlenebilir. Türkiye, haklı gerekçelerle şimdiye kadar projeye soğuk durdu. Fakat, projenin AB üyeliğine alternatif oluşturmayacağı yönündeki başlıca kaygısı giderildi. Bu aşamadan sonra, Türk hükümeti girişime dört elle sarılmalı. Pasif değil, inisiyatif alan aktif bir ülke olmalı. Proje, artık Sarkozy'nin olmaktan çoktan çıktı. Türkiye'nin tarihi, konumu ve tecrübeleri Türkiye'yi Akdeniz'e aktif olmaya zorluyor. Türkiye'nin bu süreçte oynayabileceği rolün, üstlenebileceği sorumluluğun ne kadar büyük olabileceği, Akdeniz'e kıyısı olan ülkelere bakıldığında açıkça görülüyor. Bu en azından, Fransa'nın talip olduğu rolün çok ötesinde. Akdeniz, bir zamanlar bir Türk gölüydü. Akdeniz İçin Birlik, isteyen ülkelerin aralarında oluşturacağı proje platformları üzerinde inşa olacak. Proje, Avrupa'dan bakıldığı gibi sadece Güney-Kuzey ekseni çerçevesinde ele alınmamalı. Türkiye, birlik bünyesinde oluşacak çok sayıda aksın girişimcisi olabilir. Tabii bunun için önce Türkiye'nin Akdeniz'i gündemine alması gerekiyor. Türkiye gibi, Akdeniz'in en büyük ülkelerinden birinde bir Akdeniz enstitüsünün bile olmaması, alınacak mesafenin uzunluğunu ortaya koyuyor.

ZAMAN