Fransa’da yayınlanan L’Humanité gazetesinde Harun Yahya’nın Yaratılış Atlası’nın Fransa’da oluşturduğu büyük etkiyi temel alan bir haber yer aldı. Haberde özetle şunlar ifade ediliyordu:

“Türkiye’de yazılan ve Kuran’ı temel alan, Darwin'in ortaya attığı evrim teorisini reddeden bir kitabınkamu kuruluşlarına dağıtıldığı, kitabın bol resimli, 772 sayfalık bir eser olduğu, Ocak ayı sonunda kolej, lise ve üniversite kütüphanelerine ve l'Humanité gibi bazı gazetelerin yazı işlerine gönderildiği anatılmaktadır.

“Bu eser "evrimcilerin sahtekarlıkları, onların aldatıcı açıklamaları, "darwinizm ile komünizm ve faşizm gibi kanlı ideolojilerin arasındaki görünmez bağı" ortaya koyma amacını hedefliyor. Gerçekten de böyle. Kitabın büyük bir bölümü, tarih boyunca canlı organizmaların hiçbir değişikliğe uğramadığını ispatlamaya çalışan günümüzde yaşayan örnekleriyle kıyaslanan fosil resimlerinden oluşuyor. Ve "Evreni ve tüm canlıları Allah yaratmıştır." sonucuna bağlanıyor... Harun Yahya müstear ismini kullanan yazar Adnan Oktar yaratılışçılığı benimsemiş tanınan bir isim. (...)1980’li yıllardan bu yana, İslami kesim de bu mücadeleye destek çıkıyor... Eserin hazırlanış safhaları da hayret uyandırıcı. I. cildi basılan ve bunu altı cilt eserin daha takip edeceği, 75 euro gibi sudan ucuz bir etikete sahip, lüks, renkli kağıda basılmış bir kitap.”