kerkük'te asıl kavga, toplam değeri 1, 5 trilyon dolar olarak tahmin edilen petrol için... Kürt, Arap ve Türkmenler'in paylaşamadığı kentin statüsü, yani kimin kontrolünde olacağı, bu yıl belli olacak... Kent Kürt özerk bölgesine mi bağlanacak? Özel statü mü verilecek? Merkezi yönetime mi bağlanacak? Kerkük'ü kontrol eden, petrolü de kontrol edecek...

Petrol geliri cezbediyor

Irak'ın 110 milyar varillik petrol rezervinin 8 milyar Kerkük'te... Bu rezervin değeri, yaklaşık 1,5 trilyon dolar... Kerkük'ün petrolden elde ettiği yıllık gelir 18 milyar dolar...

Irak Anayasası'nın öngördüğü referandum tarihi 15 kasım 2007... Mart 2007'ye kadar, Saddam Hüseyin döneminde kentten sürülenlerin, geri dönüşünün tamamlanması gerekiyor... Temmuz 2007'deyse, kimlerin oy verebileceğini saptamak için nüfus sayımı yapılacak.

Kerkük'ün nüfusu değişiyor

Tartışmaların odağında işte bu nüfus meselesi var... Kerkük'te kaç Türkmen, Kaç Arap, kaç Kürt yaşıyor, belli değil... Rakamlar spekülasyon ve manipülasyona açık...

2005 seçimlerinde kerkük ve çevresinde kayıtlı 690 bin seçmen vardı.. Kerkük'te son resmi nüfus sayımı 1957'de yapıldı.. O zaman Kerkük nüfusunun %40'ını Türkmenler, %35'ini Kürtler, %24'ünü Araplar oluşturuyordu. Ancak Saddam Hüseyin'in başa gelmesiyle, Kerkük'te bir "Araplaştırma kampanyası" başlatıldı.

1991 sonrasında 120 bin Türkmen, Kürt ve Hıristiyan Kerkük'ten sürüldü.. Çoğu Şii, en az 200 bin Arap Kerkük'e getirildi... Bu Kerkük'ün ilk siyasi amaçlı demografik değişimi oldu..

İkincisi, Amerikan işgaliyle başladı... Iraklı Kürt gruplar kenti ele geçirdi, Kerkük'e yoğun bir Kürt göçü başladı... Iraklı Kürtler bunu "referandumu kazanmak için" yapmakla suçlanıyor... 350-600 bin arasında Kürdün Kerkük'e getirildiği iddia ediliyor.... Kaçının, gerçekten Saddam Hüseyin döneminde orada yaşadığı bilinmiyor...

Kerkük bugün artık Iraklı Kürtlerin denetiminde... Güvenliği peşmergeler sağlıyor, yerel yönetim Kürtlerin elinde, vali Kürt... Bugünkü nüfusu 700-800 bin arasında... En az 150 bin Arap ve Türkmen, Iraklı Kürtlerin baskısını öne sürerek, bölgeyi terketti..

Kerkük'te Sünni Şii dayanışması

Irak'ın geri kalan kısmında Şii ve Sünniler iç savaşın eşiğinde... Kerkük'teyse eşi benzeri görülmemiş bir şii-sünni dayanışması var... Türkmenler de bu cephe içinde yer alıyor..

Kerkük 2005 yılına kadar Iak'ın en güvenli yerlerinden biriydi... Ancak özellikle geçen yılın ikinci yarısında itibaren bu durum değişti... Resmi verilere göre saldırılar yüzde 76 arttı... Araplar; Türkmenler, bölge ülkeleri referandumun ertelenmesinden yana... ABD ve Kürtler ise yapılmasında ısrarcı... BM dahil birçok bağımsız kuruluş Kerkük'te savaş çıkmasından endişe ediyor..//