[BAGDAT AMREYEV] Kazakistan ve Türkiye son sözlerini henüz söylemediKazakistan'ın yeni Ankara büyükelçisi, enerjik bir insan. Bagdat Amreyev, Türk demokrasisinin Anayasa Mahkemesi'nde geçirdiği zorlu bir imtihan döneminde geldi Ankara'ya. Büyükelçi Amreyev, mahkemenin nihai kararının, Türk demokratik ve hukuki geleneğinin gücünü ortaya koyduğu kanaatinde. Büyükelçinin hayatında iki duası varmış: Ülkesinin Ankara büyükelçisi olabilmek ve Türk-Kazak dostluğunun, Türkçe konuşan dünyanın daha barışçıl ve müreffeh bir dünyaya dönüşme potansiyelini harekete geçirmesi. Büyükelçinin birinci rüyası gerçekleşmiş, şimdi kendisi ikinci rüyası için çalışıyor Türkiye'de. Büyükelçi Amreyev, Türk-Kazak ilişkilerini Zaman'a şöyle değerlendirdi


Siyasi manada Kazakistan-Türkiye ilişkilerini nasıl değerlendiriyorsunuz?
Kazakistan ile Türkiye arasındaki ilişkiler hep üst seviyedeydi. Bu ilişkilerin her iki ülkenin dış politikasının başlıca önceliği olduğu konusunda her iki taraf da mutabıktır. Bu doğaldır, çünkü bu iki ülke her alanda stratejik partnerlerdir. İlişkilerimiz Kazakistan'ın bağımsızlığını kazandığı ilk günlerde olduğu gibi bugün de öyledir. Yine de her iki taraf Kazakistan-Türkiye ilişkilerinin gerçek potansiyeli yansıtmadığı konusunda mutabıktır. Dahası, ülkelerimiz arasındaki işbirliğinin imkanlarını değerlendirmek için büyük rezervlere sahip olduğumuzu söyleyebiliriz.
Her şeyden evvel, Türk dünyasının gelişmiş ekonomilerine sahip ve coğrafi olarak iki ucunda yer alan Kazakistan ve Türkiye adeta Türk dünyasının iki temel taşı niteliğindedir. Ve bu bağlamda ülkelerimiz Orta Asya devletleri arasındaki ve adı geçen bölge ile Türkiye arasındaki işbirliği potansiyelini ortaya çıkartma açısından büyük role sahiptir.
Bunların yanı sıra Türk Devletleri Dostluk, Kardeşlik ve İşbirliği Kurultayı ile Türk Devletleri Devlet Başkanları Zirvelerinde de büyük işbirliği potansiyeli görmekteyiz. Ülkelerimiz arasındaki parlamentolar arası ilişkilerin dinamik seyrini de memnuniyetle belirtmek istiyorum. Şu anda Türk Devletleri Parlamento Asamblesi kuruluş arifesinde olup, bunun halklarımızın yakınlaştırılması için büyük katkı sağlayacağına inancımız tamdır.
Kazakistan ile Türkiye arasındaki stratejik partnerlik düzeyindeki ilişki ülkelerimizin diğer stratejik entegrasyon süreçlerinin değerini azaltmamaktadır. Türkiye'de siyasi krize sürüklenen sürecin üstesinden gelinmesi bu ülkede güçlü demokratik ve hukuki potansiyeller mevcudiyetinin göstergesi olup, kanımca Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesini kolaylaştıracaktır.
Bu anlamda kardeş Türkiye'nin AB'ye giriş sürecinin başarılı geçmesini temenni ederim. Bu süreci destekliyorum ve birçok anlamda bağımız bulunan Türkiye gibi stratejik partnerimizin AB üyesi olması Kazakistan'ın da lehine olacağı hususunda inancım tamdır.
Ayrıca, Kazakistan, Türkiye'nin 2009-2010 yıllarında BM geçici Güvenlik Konsey üyeliğini de desteklemektedir. Devletimiz Türk diplomasisinin Suriye-İsrail gibi bölgesel sorunların çözümündeki arabulucu gayretlerini, Irak ve Afganistan'daki istikrar, Pakistan'daki milli birliğin sürdürülmesi ve İran'daki tansiyonun düşürülmesi için attığı adımları ve önemlisi Türkiye'nin uluslararası terörizmle olan mücadelesine yaptığı katkıları desteklemektedir.
"Medeniyetler İttifakı" olarak lanse edilen Türkiye-İspanya önderliğindeki Medeniyetler Diyaloğu inisiyatifine de yüksek değer vermekteyiz. Bu inisiyatif Kazakistan için hiç yabancı değildir, nitekim Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev bu bağlamda birkaç inisiyatifini ortaya atmıştır. Bu anlamdaki inisiyatiflerimiz birbirimizin tamamlayıcısı olup küresel düzeydeki ortak diyalog süreçlerini zenginleştirmektedir.
Nihayetinde Türkiye'nin son yıllarda siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik alanda elde etmiş olduğu başarılarını memnuniyetle karşılıyorum, ki bu da Türkiye'nin büyük potansiyele sahip olduğunun bir göstergesidir. Eminim ki, Türkiye, dünyanın en gelişmiş ve müreffeh ülkeler arasında olması için tüm imkânlara sahiptir. Kardeş Türkiye halkına da bunu dilemekteyiz.
İki ülkenin birbirinin siyasi alandaki destekleri çift şeritli yol niteliğindedir. Her zaman olduğu gibi Türkiye Kazakistan'ın dış politikasındaki inisiyatiflerini desteklemektedir.
Kazakistan'ın 2010 yılındaki AGİT Başkanlığının desteklenmesi için Türk yönetimine ayrıca müteşekkiriz. Tarihte ilke defa bu denli önemli Avrupa teşkilatında Avrupalı olmayan ve Türk dili konuşan bir devlet temsilcisi başkanlığı üstlenecektir.
Ayrıca, Türkiye'nin Cumhurbaşkanımız Nursultan Nazarbayev'in bir başka inisiyatifi olan - CİCA - Asya kıtasında barış ve istikrarın korunması hususundaki daimi mekanizma ve AGİT benzeri Asya güvenliği teşkilatı fikrine Türkiye'nin desteğini memnuniyetle karşılıyoruz. CİCA fikri artık uluslararası arenada kendi gerçekçi yerini edinmiştir. Bu bağlamda, Asya'nın büyük ülkeleri arasında yer alan ve başarılı arabuluculuk politikasını yürüten Türkiye'nin de Asya'daki istikrar ve barışı tesis etme sürecindeki katkısının azımsanmayacak düzeyde olacağı fikrindeyim. Bu anlamda 2009 yılında Türkiye'nin bu teşkilatta başkanlığının üstleneceğine inancım tamdır. Gördüğünüz gibi, her iki ülke birbirini her alanda desteklemektedir.
Bunların yanı sıra ikili siyasi ilişkilerimiz de yüksek düzeyde gelişim göstermektedir. Bir yıldan daha az bir süre içerisinde Kazakistan Cumhurbaşkanı N.Nazarbayev ve Türkiye Cumhurbaşkanı A.Gül üç kere karşılıklı ziyarette bulunmuşlardır. Bu ziyaretlerde gerçekleştirilen görüşmeler çok yoğun olup ikili ilişkilere ek potansiyel yüklemiştir.
İki ülke arasındaki ekonomik işbirliği perspektiflerini nasıl görüyorsunuz?
Daha evvel dediğim gibi ikili işbirliğimizin potansiyeli, özellikle ekonomi alanında, tam olarak hayata geçirilebilmiş değildir. Evet, 2,3 milyar dolara ulaşan ticaret hacmimizde istikrarlı bir artış gözlemlenmektedir. Fakat bu rakam, Kazakistan'ın yurtdışından ithal ettiği tüm kalemleri üretebilen bir ülke ile olan ticarette bizi memnun etmemektedir. Bu rakam Türkiye için daha da az görünmektedir, nitekim Kazakistan'ın tüm dış ticaretinin %5'ini bile aşmamaktadır. Bu anlamda ticaret hacmimizin artışı için tüm çabalarımızı sarf etmeye hazırız. Bunun için iki istikamet önem kazanmaktadır: ülkelerimiz arasında ulaşım-telekomünikasyon alanının gelişiminin devamını ve karşılıklı yatırımların, özellikle sanayi sektörüne doğrudan yatırımların artışını sağlamaktır.
Altını çizmek isterim ki, ülkelerimiz arasındaki karşılıklı yatırım düzeyi ülkelerimizin gerçek potansiyelini yansıtmamaktadır. Türkiye'nin Kazakistan'da yaklaşık 2-2,5 milyar dolar ve Kazakistan'ın Türkiye'de birkaç yüz milyon dolarlık yatırımı mevcuttur. Bu çok azdır. Bugünlerde bu rakamların artışını sağlayabilecek birçok proje üzerinde çalışmaktayız. Kazakistan'da sanayi inovasyon programı çerçevesinde 80'den fazla yeni proje hayata geçirilecek, bunların büyük kısmı sanayinin geliştirilmesi ile ilgili olacaktır. Artık ülkemiz sadece petrol ve gaz ihracat etmeyecek, hammaddeyi işleyen fabrikaları da kuracaktır. Kazakistan'ın transit potansiyelini hayata geçirecek büyük ulaşım projelerinin gelişimi için de büyük mali imkanlar seferber edilecektir. Yatırımlar için bir de başka alternatifler sunabiliriz: enerji, tarım, sağlık ve eczacılık.
Yatırımları çekme açısından bir de Türkiye'nin büyük tecrübe sahibi olduğu inşaat sektörü ve yüksek teknoloji ile yenilikçilik alanında kullanılmayan potansiyellerin mevcudiyetini de eklemek isterim.
Günümüzde Kazakistan'da 1.650'den fazla Türk sermayeli firma faaliyet göstermektedir. Bu firmaların çoğu toptan ve perakende ticaret, inşaat ve hizmetler sektöründe faaliyettedirler. Bunların yanı sıra, iki ülke işadamları da aktif faaliyet içerisindedirler. Bildiğiniz gibi, geçen sene Kazakistan ve Türkiye işadamlarının katılımıyla üç büyük iş forumu düzenlenmiştir ve bunların sonucunda yaklaşık 300 milyon dolarlık iş kontratı gerçekleştirilmiştir.
Ayrıca, ülkelerimiz arasında enerji, ulaşım, komünikasyon gibi öncelikli alanlarda da işbirliğimiz devam etmektedir. Böylece, ülkelerimiz işbirliğimizi derinleştirme ve daha niteliksel düzeye çıkartmaya yönelik büyük potansiyel ve imkânlara sahiptir.
Türkiye'nin son dönemde sergilediği gelişim eğilimi sizce nasıl? Türkiye'nin Kazakistan'da uygulanabilecek olumlu deneyimi var mıdır?
Türkiye'de vuku bulan son haftalardaki olaylar Türk toplumunun hukuki ve demokratik temellerinin istikrarlı olduğunu göstermiştir.
Ekonomik ve sosyal potansiyele değinecek olursak, daha evvel dediğim gibi Türkiye bu konuda son sözünü söylemiş değildir.
Herkesin birbirine bağlı olduğu dünyada Türkiye geleneksel ve evrensel değerleri bir arada başarılı bir şekilde yürütebilmektedir. Günümüzde birçok Müslüman ülkenin milli kimliğini aradığı koşullarda Türkiye örnek ülke niteliğindedir. Dolayısıyla Kazakistan için Türkiye'nin devlet yapısı, erkler ayırımı, mahkemelerin bağımsızlığı, siyasi partilerin ve yerel kamu organlarının, basın mensuplarının ve sivil toplum örgütlerinin yapı ve işleyiş sistemindeki olumlu tecrübesi ilgi çekmektedir.
Transit-ulaştırma imkânlarıyla yegane coğrafi ve jeostratejik konumu, vatandaşların çalışkanlığı ve girişimciliği, genç nüfusun ağırlıklı olduğu insan kaynaklarının varlığı, vatanseverlik gibi unsurlar Türkiye'nin daha fazla gelişimi için temel yapıtaşı niteliğindedir.
Kazakistan 2010 tarihindeki AGİT dönem başkanlığı konusunda hangi girişimlerde bulunmaktadır?
Daha evvel belirttiğimiz gibi, AGİT teşkilatında 2010 tarihinde dönem başkanlığını üstlenmesine dair kararın alınması, Kazakistan'ın uluslararası muvazenedeki itibarının arttığının, ekonomide büyük ilerleme kaydedildiğinin ve insan hakları, siyasi özgürlük ve demokrasi alanlarındaki başarılarının göstergesidir. Ayrıca, Kazakistan, dönem başkanlığını AGİT öncelikleri çerçevesinde hem Kazakistan toplumunun azami faydaları için hem de Avrupa'daki yapıları ile bütünleşme adına azami derecede kullanmaya kararlıdır. Ayrıca, Kazakistan medeniyetler arasındaki diyalog süreçlerini ilerletme, Batı ve Müslüman dünyasını yakınlaştırma, Avrupa ile dünyanın diğer siyasi ve coğrafi faktörler arasındaki güven ve işbirliğini güçlendirme amacıyla AGİT dönem başkanlığı statüsünü etkin kullanmaya kararlıdır.
Bu vesile ile 2008 yılının Ekim ayında Astana'da Batı ve Müslüman ülkeleri dışişleri bakanları düzeyinde gerçekleştirilecek olan "Ortak Dünya: Çeşitlilik Üzerinden İlerleme" adlı uluslararası forumun düzenleneceğini hatırlatmak istiyorum. Adı geçen forumun dünyada karşılıklı anlayış ve hoşgörüyü sağlamada önemli katkıda bulunacağına inanıyoruz.
Türkiye'ye büyükelçi atanmak hayalimdi, gerçekleşti


Diplomatik özgeçmişinizden bahseder misiniz?
1991 yılında Kazakistan kendi bağımsızlığını ilan ettiğinde ülkede devlet yapısının temel taşları mevcut durumdaydı, yani siyasi partiler, parlamento, hükümet, sivil toplum örgütleri, idari yapılanma, milli ekonominin temelleri vd. Bu genç devletin bir tek şeyi eksikti - dış politikası ve diplomasisi. Bunlara sıfırdan başlamak gerekiyordu ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev dahice bir karara imza attı. SSCB'nin Dışişleri Bakanlığı'nda ve Sovyetlerin diğer yurtdışı teşkilatlarında görev alan Kazaklara çağrıda bulunarak Kazakistan'ın Dışişleri Bakanlığı'nı kurmaya davet etti.
Bendeniz de diğer meslektaşlarımla beraber Kazakistan Dışişleri Bakanlığı'nın temellerinin oluşmasında bulunduğumdan son derece gurur duymaktayım. İlk günlerde Dışişleri'nin Yakındoğu bölümünün, daha sonraları Yakın ve Ortadoğu ve Afrika Departmanı olarak adlandırılan birimin başındaydım. Buraya Türkiye, İsrail, İran, Afganistan ve Afrika ülkeleri dahildi. 1996 yılında Suudi Arabistan'a ilk Kazakistan Büyükelçisi olarak tayin edilmiştim, aynı zamanda Kuveyt, Katar, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri gibi diğer Arap Yarımadası ülkelerinde akredite elçiydim. Buradaki 6 yıllık görevimin akabinde Kazakistan Mısır Büyükelçisi olarak tayin edildim, aynı zamanda Suriye, Fas, Libya ve Afrika ülkelerinde akredite elçiydim. Kahire'de de altı yıl bulundum. Kazakistan Cumhurbaşkanı bu sene bendenizi Kazakistan'ın Türkiye Büyükelçisi olarak tayin ederek güvenini bildirmiştir. Bu benim için bir şereftir ve eski bir hayalimin gerçekleşmesidir.

ZAMAN