Sekiz yılın muhasebesi
Cenk Başlamış
Moskova

Vladimir Putin başkan olarak Kremlin'e son kez adım atarken duyguları yüzüne yansımıştı.

Medvedev'in ilk icraatlarından biri, Putin'i başbakan atamak oldu
Ama veda konuşması sırasında gerginlik ve endişenin yerini gurur dolu bir ifade aldı.
Rusya'nın siyasi elitinin toplandığı Kremlin Sarayı'nda ant içerek başkanlık görevini üstlenen Dimitri Medvedev'e ise heyecan, coşku ve sevinç hakimdi.
Kendi ifadesiyle "Sekiz yıl boyunca Rus halkına köle gibi hizmet eden" Putin'in dönemi hafta içinde geride kaldı.
Başbakan olarak gerçek iktidarı elinde tutup tutmayacağı ayrı bir tartışma konusu ama Kremlin'den ayrıldığına göre geride kalan sekiz yılın bir muhasabesini yapmanın zamanı gibi görünüyor.
Putin 2000 yılında iktidara geldiğinde Rusya ekonomik kriz içinde, vatandaşları psikolojik travma yaşayan, uluslararası alanda ciddiye alınmayan bir ülkeydi.
Putin ülkesini dağılmaktan kurtardı, doğal kaynaklarını silah gibi kullandı ve Rusya'yı kısmen korkulan, kısmen saygı duyulan ve ama mutlaka dikkate alınan bir ülke yaptı.
Bu süreçte en büyük şansı, sürekli artan petrol fiyatlarının hazineye oluk oluk dolar yağdırması oldu.
Demokrasi Putin'in öncelikler listesinde yer almadı; aslına bakılırsa, "Putinizm" adı verilen yönetim tarzında hiçbir ideolojinin yeri yoktu.
O ve Kremlin stratejistlerine göre, tarihin bu aşamasında Rusya'da önce düzen sağlanmalıydı.
Öyle ya da böyle başarılı da oldu.
Kısacası "mahalle arasında" yetişen eski ajan Putin, ülkesini kendi geçmişine uygun şekilde yönetti. Peki ya Medvedev?
Çağdaş anlayış
O, özellikle görünümüyle Rusya'nın alışık olmadığı Batılı politikacılara benziyor.
Putin Doğu Almanya'da Sovyet Bloku'nun çöküşüne tanık olurken, Medvedev gizlice Iron Maiden plakları biriktiriyordu.

Dimitri Medvedev bu hafta yemin ederek ülkenin yeni lideri oldu
Medvedev'in daha açık ve demokrat olduğu kuşku götürmez. Batı ondan daha yumuşak bir dış politika bekliyor.
Ama o öncelikle eskiyen iktidar yapısına, devlet-vatandaş ilişkisine çağdaş bir anlayış getirmeye çalışacak, insan hakları ve ifade özgürlüğü biraz ön plana çıkacak.
Medvedev, Putin'in kuklası olmayı kabul ettiği için değil, Rusya'nın 21. yüzyıla uyum göstermesini sağlayacak lider olduğu düşünüldüğü için seçildi.
Ama unutmamak lâzım: Rusya tarihi boyunca, devlet vatandaşlar için değil, vatandaşlar devlet için var oldu.
Medvedev'in suyu tersine akıtmasını beklemek biraz fazla iyimserlik olur.
BBC Türkiye