Türkiye’nin 11. cumhurbaşkanının seçilme takviminin başlamasına 1 ay kaldı.
11. Cumhurbaşkanı seçimi için takvim, halen görev yapan Ahmet Necdet Sezer’in görev süresinin sona ereceği 16 Mayıstan bir ay önce, yani 16 Nisanda başlayacak. Seçim süreci, bu tarihten itibaren 30 gün içinde tamamlanacak. Bu sürenin ilk 10 günü adayların Meclis Başkanlık Divanına bildirilmesi ve kalan 20 gün içinde de seçimin tamamlanması gerekiyor.

En az 3’er gün arayla yapılacak oylamaların ilk iki turunda, üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun (367) oyu sağlanamazsa 3. tur oylamaya geçilecek ve 3. turda üye tam sayısının salt çoğunluğunu (276) sağlayan aday, Cumhurbaşkanı seçilmiş olacak. Bu turda da üye tam sayısının salt çoğunluğu sağlanamadığı takdirde, 3. turda en çok oyu alan iki aday arasında 4. tur yapılacak. Bu oylamada da Cumhurbaşkanı seçilemezse TBMM seçimleri yenilenecek.