Ermeni Diasporasına Büyük Darbe

Uzmanlara göre komisyon kararı sonrasında, "Ermeni soykırımının inkârını" suç sayan yasa tasarısının Senato'da kabulü imkânsız. Karar meclisten geçmiş yasaları ise etkilemeyecek..Fransa'da, sözde Ermeni soykırımının inkârının suç sayılması için yıllardır uğraşan Ermeni diasporasına büyük darbe... Yasa tasarısının meclisten geçmesinden sonra 2 yıldır senato gündeminde sürüncemede bırakılan tasarının yasaya dönüşmesi neredeyse imkânsız oldu. Yasa tasarısı hakkındaki tartışmaların büyümesi üzerine Meclis Başkanı Bernard Accoyer tarafından martta kurulan özel komisyon yasama organının "hafıza yasaları" diye anılan tarihi olaylar hakkındaki yasalar üzerindeki rolü hakkında bir rapor hazırladı.

'TARİH KİTABINA KARIŞMA'
32 kişilik komisyon kritik öneme sahip raporunda, "Parlamento tarih konusunda yasa yapmamalı, okullarda okutulan tarih kitaplarının da içeriğine karışmamalı" dedi. Komisyon raporu hazırlarken, eğitimcileri, tarihçileri, filozof ve sosyologlarında görüşlerini aldı. Oy birliğiyle kabul edilen raporda 19 öneri yer aldı. Komisyon, "parlamentonun rolü, cezai yaptırıma tabii tutarak, tarihi olayları niteliklerinin tespit edilmesi yahut değerlendirilmesine uygun değildir" dedi. "Okulun ve tarih derslerinin bir öğrenme yeri, amacının da anlamak" olduğunu vurguladı.

MEVCUT YASA ETKİLENMEZ
Komisyonun mevcut yasaları, Yahudi soykırımının inkârını suç sayan Gayssot yasası ve 1915 olaylarını soykırım diye tanıyan yasayı tartışmaya açmayı istemediği ayrıca vurgulanıyor. Raporda, Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin, okullarda her bir öğrencinin, Yahudi soykırımının kurbanlarından birinin hikayesini inceleyip ödev konusu yapması yönündeki önerisiyle açılan bir başka tartışma da yanıt buldu.

BELKIS KILIÇKAYA / Sabah