Türkiye'nin AB üyeliğine karşı olan Fransızlar giderek iyimserleşiyor! Fransa'da düzenlenen bir kamuoyu araştırması, tüm kriterlerin yerine getirilmesi durumunda, Fransa'da Türkiye'nin AB üyeliğine sıcak bakanların oranının yüzde 61'e çıktığını ortaya çıktı.


Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği tarafından “Opinionway” isimli kamuoyu kuruluşuna haziran ayında yaptırılan anket ilginç sonuçlar ortaya koydu.

Araştırma, 1004 kişilik 18 yaşından büyük Fransız toplumunu temsil eden kota yöntemiyle cinsiyet, yaş, mesleki durum ve ikamet bölgesi kriterleri uyarınca oluşturulmuş örnek grup üzerinde gerçekleştirildi.

“Türkiye'nin AB üyeliğine girmesine olumlu bakıyor musunuz?” sorusuna ankete katılanların yüzde 35'i “evet”, yüzde 62'si “hayır” yanıtını verdi.

Türkiye'nin AB üyeliğine “hayır” diyen yüzde 62'lik gruba, “Eğer Türkiye siyasal, ekonomik ve hukuksal tüm kriterleri karşılarsa olumlu bakar mıydınız?” sorusu yönetilince, bu grubun yüzde 42'si “evet”, yüzde 57'si “hayır”oyu kullandı.

Kamuoyu şirketinin, Türkiye'nin AB üyeliğine girmesine olumlu bakanlar ve AB'nin belirlenen kriterleri yerine getirilmesi durumunda üyeliğe olumlu bakanların toplamı yüzde 61'i bulurken, olumsuz bakanların oranı yüzde 39'da kaldı.

“Türkiye'yi hangi özelliğiyle tanıyorsunuz?” sorusuna yanıt verenler ilk sırada, “zengin tarihi geçmişi” ilk sırada gösterirken, “Türkiye'nin genç ülke” olması ikinci, “kültürel anlamda dinamik ülke” olması üçüncü, “geleceğe dönük bir ülke” olması dördüncü, “ekonomik anlamda dinamik bir ülke” olması ise beşinci sırada geldi.

Yine aynı araştırma, Fransızlar'ı en fazla endişelendiren konular arasında satın alma gücündeki düşüş ilk sırada gelirken, küresel ısınma ikinci sırada, emekli aylıkların geleceği üçüncü, işsizlik de dördüncü sırada yer aldı.


ekolayhaber