ABD RUHBAN OKULUNUN AÇILMASINI İSTEDİ

ABD'nin 2006 Yılı İnsan Hakları ve Demokrasiye Katkı Raporu'nda, Fener Rum Patrikhanesi "ekümenik" olarak nitelenerek, Heybeli Ada Ruhban Okulu'nun yeniden açılması ve patrikhanenin 'ekümenik' olarak tanınması istendi.

Gayrimüslim ve Aleviler'in ibadetlerini açıkça yapamadığı savunulan raporda, Türkiye'de aralarında Protestan, Yehova Şahitleri ve Bahailik'in de bulunduğu bazı dini grupların yasaklandığı, inançların yaşanması ve dinsel ifade özgürlüğüne izin verilmesine ihtiyaç olduğu öne sürüldü.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nca hazırlanan 'ABD'nin 2006 Yılı İnsan Hakları ve Demokrasiye Katkı Raporu' açıklandı. Dışişleri Bakan Yardımcıları Paula Dobriansky ve Barry Lowenkron'un açıkladığı raporda,Türkiye'ye 3 sayfa ayrıldı. 2002 seçimlerinden sonra tek başına iktidara gelen AKP'nin güvenlik, konuşma özgürlüğü önündeki engellerin kaldırılması ile namus cinayetlerinin de içinde yer aldığı sosyal yapının modernleşmesi gibi birçok konuda büyük sorunlarla karşı karşıya kaldığı ifade edildi. İşkencenin önlenmesi ve sanık hakları konusundaki reformlara rağmen hükümetin yeni yasaların uygulanması için mücadele ettiği belirtilen raporda, Türk güvenlik güçlerinin zaman zaman, işkence ve kötü muameleye başvurduğu iddia edildi.Hapishane koşullarının aynen devam ettiği, cezaevlerinin fazla kalabalık, personelinin eğitiminin ise yetersiz olduğu kaydedilen raporda, uzun yargılama sürecinin de bir sorun olduğu vurgulandı Hükümete, devlete, Türk kimliğine ya da cumhuriyetin sembollerine hakaret edilmesinin suç olduğu dile getirilen raporda, gayrimüslim ve Aleviler'in dinlerini açıkça yaşayamadığı, tecavüz ve kadına karşı şiddetin halen devam ettiği ve çocuk evliliklerinin sorun olarak ortada bulunduğu belirtildi.

"EKÜMENİK PATRİKHANE"
ABD'nin Türkiye'de polis ve yargı sistemi, dini özgürlükler, ifade özgürlüğü, hükümet etiği, insan kaçakçılığı ve evlerinden ayrılan çoğu Kürt olan vatandaşların geri dönmesi gibi konularda faaliyet yürüttüğü anlatılan raporda, başarı sağlanması için Türkiye'deki ABD'li yetkililerin hükümet ve sivil toplum ile biraraya geldiği, ABD büyükelçisinin kabine ve Türk Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ile ifade ve dini özgürlükler konusunda görüşmeler yaptığı ve bazı değişim programlarının uygulandığı belirtildi.

Raporda, Fener Rum Patrikhanesi 'ekümenik' olarak tanımlandı. Türkiye'de aralarında Protestan, Yehova Şahitleri ve Bahailik'in de bulunduğu bazı dini grupların yasaklandığı belirtilerek, "ABD, Türkiye'de inançların yaşanması ve dinsel ifade özgürlüğüne izin verilmesine ihtiyaç olduğunu vurguladı. ABD, Heybeli Ada Ruhban Okulu'nun geri açılması için üst hükümet yetkililerini Ekümenik Patrikhane ile anlaşmaya varılması, patrikhanenin 'ekümenik' olarak kabul edilmesi ve Türk vatandaşı olmayan kişilerin de rahip olarak hizmet etmesine izin verilmesi konusunda telkinde bulunmaya devam etti" denildi.

HÜRRİYET