Yargıtay, Beyoğlu Savcısı'nın hayali ihracatçı Turan Çevik için takipsizlik kararını bozdu

09 Nisan 2007 Pazartesi
Yargıtay 1. Ceza Dairesi, bir dönem hayali ihracat suçlarından yargılanarak beraat eden Turan Çevik hakkında “kasten adam öldürmek”, “kasten yaralamak” suçları ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a aykırı davranmaktan verilen takipsizlik kararını bozdu.

Beyoğlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, “kasten adam öldürmek”, “kasten yaralamak” suçları ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a aykırı davranmaktan şüpheliler Uğur Zorba, Murat İnce, Turan Çevik ve Saadettin Durgun haklarında yapılan soruşturma sonrasında, kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmişti. Bu karara yapılan itiraz, İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce reddedilmişti.

Adalet Bakanlığı Ceza İşlere Genel Müdürlüğü, İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesinin kararının kanun yararını bozulması istemiyle Yargıtay'a başvurdu. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı da aynı yöndeki tebliğnamesiyle dosyayı Yargıtay 1. Ceza Dairesi'ne gönderdi.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın istemini yerinde görerek, şüpheli Turan Çevik yönünden İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararını bozdu.

Kararda, İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararını yalnız şüpheli Turan Çevik hakkında verdiği, bu nedenle tüm şüpheliler hakkında bozma isteyen tebliğnameye iştirak edilmediği vurgulandı.

Dairenin kararında, “Metal İş” unvanlı iş yerinde meydana gelen olayda, tanımadığını söylemesine karşın şüpheli ile öldürülenin (Hacı Erdoğan) birlikte çek-senet tahsilatı işiyle ilgili ilişkilerinin bulunduğu belirtildi.

Olay yerinde keşif yapılmadığından öldürücü eylemin nasıl gerçekleştiğinin ayrıntılı olarak belirlenemediği vurgulanan kararda, dosyadaki uzman raporları arasında çelişki bulunduğu, ölü muayene ve otopsi işleminde ölenin bedenine isabet eden mermilerin çeşitli yönlerden yapılan atışlara bağlı olduğu kaydedildi.

Kararda, tüm bunlar karşısında, kanıtlar birlikte değerlendirilip bir sonuca varılması gözetilmeksizin itiraz kabul edilerek, şüpheli Turan Çevik hakkında kamu davası açılması yerine, itirazın reddine karar verilmesinin bozmayı gerektirdiği ifade edildi.

Yargıtay'ın kararı kesin olduğu için şüpheli Turan Çevik isnad edilen suçlardan yargılanacak.