Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt, 3 önemli mesaj verdi. Anayasadaki ilkelere sözde değil, özde bağlı cumhurbaşkanı seçileceğini "umut" ettiğini söyleyen Büyükanıt, Kuzey Irak'a operasyonun gerekli olduğunu da belirterek, "Siyasi karar ortaya çıkmalı" dedi. Barzani'nin sözlerini "seviyesiz" olarak niteleyen Büyükanıt, "Ben söyleyene değil, söyletene bakıyorum" diye konuştu.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt, seçilecek cumhurbaşkanının aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) de başkomutanı olduğunu belirterek, ''Hem vatandaş hem TSK'nın bir personeli olarak cumhuriyetin temel değerlerine sözde değil özde bağlı olan bir kişinin cumhurbaşkanı seçilecek olmasını umut ediyoruz'' dedi.

''Biz hem cumhurbaşkanımızın hem de aynı zamanda başkomutanımızın Silahlı Kuvvetler ve Türk milletinin sahip olduğu cumhuriyetin temel değerlerine, anayasamızda ifadesini bulan laik, demokratik ve sosyal hukuk devleti idealine, devletin üniter yapısına bağlı ama sözde değil özde, bunu davranışlarına yansıtacak şekilde bir cumhurbaşkanının oraya seçileceğine olan inancımı belirtmek istiyorum'' diyen Büyükanıt, ''Tabii ki yasal mevzuatı, anayasayı, hukuku, cumhurbaşkanı nasıl seçiliyor, bunların hepsini biliyoruz. Karar Meclis'in kararıdır. Cumhurbaşkanlığı konusunda zaten bundan başka da bir şey söyleme durumunda değilim. Hukuken de hakka sahip değilim'' diye konuştu.

Atatürkçü düşünce sistemini savunan TSK'ya karşı yoğun bir yıpratma ve karalama kampanyası yürütüldüğünü ifade eden Orgeneral Büyükanıt, ''planlı ve sistematik şekilde devlete ve TSK'ya zarar vermek için bıkmadan ve usanmadan çalışmaktadırlar'' dedi.

Ülke tarihinin hiçbir döneminde, bu derce bir risk ve tehdit ile karşı karşıya kalınmadığını ifade eden Orgeneral Büyükanıt, ''İşin daha kritik yönü bu risk ve tehditlerin birbirleriyle organik bağlantıları vardır. olayları birbirinden soyutlayıp çözme şansına sahip değiliz'' diye konuştu.

Bu kapsamda yurt içinde ve yurt dışında bilimsellikten uzak, ön yargılı ve çeşitli TSK karşıtları tarafından raporlar hazırlandığını belirten Büyükanıt, ''Ve yine yurt dışında ve onlardan cesaret alarak yurt içinde Atatürkçülüğün, artık dönemini doldurduğu ve işlevini bitirdiği, Türkiye Cumhuriyeti'nin önünde engel teşkil ettiği açıkça telaffuz edilmekte. Anayasa'da değişiklik yapılarak, Atatürkçülüğe atıf yapan bütün referansların kaldırılması gerektiği fikri benimsetilmeye tenezzül edilmekte. Hatta bunun AB müktesebatı gereği olduğu iddiası arkasına saklanılmaya çalışılmaktadır bunların hepsi gerçektir'' dedi.

Büyükanıt şöyle devam etti:''TSK karşıtlığı gibi prim ve yatırım yapmaya, yurt içinde ve dışında bazı çevrelere şirin gözükmeye çalışmak hiç kimseye bir yarar veya beklenen menfaati sağlamayacaktır. TSK, Türkiye Cumhuriyeti dediğimiz o muhteşem yapının temel direklerinden bir tanesidir. Bu direk yıkılırsa devletin dengesinin de bozulacağı çok açıktır.''

Bu çeşit saldırıların 2003 yılında yoğunlaştığını ifade eden Orgeneral Büyükanıt, ''2003-2004 döneminde bazı internet sitelerinde çeşitli karalama olayları başlatıldı. Diğer bir olay Şemdinli olaylarıdır. Şemdinli olaylarındaki bana yapılan saldırılar, benim kişiliğimle alakası yok, TSK'ya yapılan saldırılardır. Ve maalesef bu tip kampanyalar başlatıldığı zaman bunlar hep faili meçhul olarak kaldı'' dedi.


"KUZEY IRAK'A OPERASYON YAPILMALI"

Göreve başladığından bu yana 8 ay geçmesine karşın herhangi bir bilgilendirme toplantısı yapmadığını belirten Büyükanıt, “Oysa bu süre içinde kamuoyu ve Türk Silahlı Kuvvetlerini ilgilendiren birçok olayın meydana geldiğini de biliyoruz. Yaşadığımız günlerde maalesef arzu edilmeyen şeyler olmuştur. Ancak biz soğukkanlı olmayı yeğledik. Geldiğimiz noktada bazı konuların kamuoyuyla paylaşılması gerektiğine de inandık. Bu nedenle de bu basın toplantısını düzenledik” dedi.

12 NİSAN'IN ÖZEL BİR ANLAMI YOK
Toplantının neden 12 Nisan 2007'de düzenlendiği şeklinde bir soru gelebileceğini kaydeden Büyükanıt, bu tarihin özel bir anlamı olmadığını, toplantının daha önce yapılmasının düşünüldüğünü ancak yoğun programı nedeniyle bugün yapılabildiğini açıkladı.
Büyükanıt, basın mensuplarıyla paylaşacağı konuları beş başlık altında toplayarak bunları şöyle açıkladı:

“Terör, Kuzey Irak'taki durum ve Kuzey Irak'taki son gelişmeler, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni yıpratmaya yönelik faaliyetler, Türkiye'de azınlık yaratma çabaları, bir dergide yayınlanan eski bir kuvvet komutanımıza ait günlük ve basındaki akreditasyon uygulamaları.”

Yapacağı açıklamaların Türkiye Cumhuriyeti'nin bugünü ve geleceğine ilişkin güvenlik sorunlarıyla ilgili olduğunu açıklayan Orgeneral Büyükanıt, ilk olarak terör sorunuyla ilgili düşüncelerini anlattı. Büyükanıt, Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı en büyük sorunlardan bir tanesinin terör olduğuna değinerek, “Terör dediğiniz zaman hepimiz aynı anlamı çıkarabiliyor muyuz yoksa içeriği açısından farklı algılamaları var mı? Bunun üzerinde durmak istiyorum.

Bu nedenle kendi kendimize sormamız gereken ilk soru PKK terörü nedir? Bunu cevaplamamız lazım. Tabi bu bağlamda da tekrar soracağımız diğer bir soru etnik yapı nedir sorusu?”

ETNİK YAPI
Etnik yapının insanın iradesi içinde olmayan doğal ve sosyolojik bir sonuç olduğunu ve siyasi bir yönünün olmadığını kaydeden Büyükanıt, bir ülkede değişik etnik yapılarda insanlar olabileceğini ifade etti.

Büyükanıt, etnik yapı üzerine siyasi amaçlı bir söylem yüklendiği takdirde bunun etnik bir milliyetçiliğe dönüşebileceğini belirterek, “Esasen bu etnik milliyetçilik teröre giden yolun başlangıcıdır” dedi. Büyükanıt etnik milliyetçiliğin nasıl teröre dönüştüğünü de şöyle açıkladı: “Siyasal amaçlı etnik milliyetçilik üzerine belli bir amacı şiddete ve silaha dayalı bir yolla gerçekleştirmek isterseniz, etnik milliyetçiliğe dayalı bölücü bir hareket ortaya çıkar.

Başka bir ifadeyle ırkçı bir terör örgütü ortaya çıkar. Bugün Türkiye'nin karşı karşıya olduğu sorun budur. Etnik milliyetçiliğe dayalı, şiddete dayalı bir terör olayı. Irkçı bir hareket.”

Türkiye'nin bu ırkçı ve çağdışı terörle karşı karşıya kaldığını belirten Büyükanıt, “Ancak bugün Türkiye'de tam tersine bir anlayış etkin kılınmaya çalışılmaktadır, bu da bir gerçektir. Ülkemizde halen gerçek anlamda bir ırkçı terör örgütü varken, ki PKK, Türk toplumunun toplumsal değerlerine sahip çıkacak şekilde gösterilen en ufak bir tepkisine bile Türkiye'de ‘milliyetçilik yükseliyor' şeklinde yorumlar ve açıklamalar yapılması ulusal güvenliğimize çok ciddi zarar vermektedir. Türkiye'de milliyetçilik yükseliyor endişeleri Atatürk'ü tanımamanın, Atatürkçülüğü anlamamanın bir itirafıdır. Bizim milliyetçiliğimiz Atatürk milliyetçiliğidir” şeklinde konuştu.
Büyükanıt sözlerine şöyle devam etti:

“Bu hiçbir zaman etnik temele dayalı bir milliyetçilik olmamıştır. Bizim Milliyetçiliğimiz kendi insanımıza, devletimize, vatanımızı, bayrağımızı sevmek demektir. Bizim milliyetçiliğimiz vatanseverliktir. Bundan endişe duyulacak hiçbir şey yoktur. Tam aksine bu milliyetçilik, gurur duyulacak, ifade edildikçe mutlu olunacak bir milliyetçiliktir. Atatürk'ün söylediği gibi Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran halka Türk denir. Hiçbir etnik ayrım yapmamıştır. Zaten Anayasa'mızda bu anlayıştadır. Yani Türkiye Cumhuriyeti Anayasası hiçbir zaman soydaşlık esasına dayalı bir anayasa değildir. Yurttaşlık esasına dayalı bir Anayasa'dır. Bu yurttaşlık o coğrafyada yaşayan herkesi kapsar, etnik ayrımcılık yoktur”.

Büyükanıt, konuşmasında Kuzey Irak'a operasyon düzenlenmeli mi? diye sordu ve yanıt verdi: Evet düzenlenmeli... Olayın ikinci boyutu siyasal, bunun için bir siyasi kararın çıkması lazım.

Kaynak : Mynet...