Türk Tabipleri Birliği, TMMOB, KESK, Çevre Mühendisleri Odası, Memur-Sen ve Sağlık-İş Sendikası, 14 Nisan'da ADD öncülüğünde düzenlenecek mitinge katılmama kararı aldı.


Sivil toplum kuruluşları, Atatürkçü Düşünce Derneği(ADD) öncülüğünde 14 Nisan'da düzenlenecek mitingle ilgili tavır açıklamaya başladı. Türk Tabipleri Birliği(TTB) Merkez Konseyi'nden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı seçiminin TBMM'nin yapacak olmasına karşın, tartışmanın çoktan TBMM'nin sınırlarını aştığı belirtildi. Açıklamada, bunun en önemli nedeninin AK Parti'nin yüzde 35'lik bir oy oranıyla TBMM'de yüzde 63 gibi bir çoğunluğu elinde bulundurması olduğu vurgulandı. Açıklamada şöyle denildi:

"Yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi bazı kesimlerin antidemokratik tutum ve söylemleri yükselttiğini ise üzülerek görmekteyiz. Sorunu Başbakan Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olmamasına indirgeyen bu anlayışların demokrasi dışı yollardan bunu gerçekleştirme istemlerinin olduğu görülmektedir. 'Ordu göreve' benzeri söylemlerle kendisini ifade eden bu anlayışların takındıkları tavır sadece demokratik açılımların değil, emekten yana güçlerin genişleme olanaklarının da önünü tıkamaktadır. Cumhurbaşkanı'nın nasıl seçileceği bellidir, bugüne kadarki tutumları ve savunduğu değerler bilinmekte olan Başbakan'ın Cumhurbaşkanı olmasına karşı çıkış demokratik ve meşru yollardan yapılmalıdır."

TMMOB: YER ALMAYACAĞIZ

TMMOB'ye bağlı Çevre Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğrul Ünlütürk de yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"Yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimi ve genel seçim süreçlerinin, ülkemizde sürmekte olan siyasi bunalımı daha da derinleştireceği açıkça görülmekte. AK Parti hükümeti ise bu bunalımı tetiklemektedir. Bunu fırsat bilen darbe çığırtkanları ise yangına körükle gitmektedir. 14 Nisan 2007 tarihinde Ankara'da yapılacak miting ile ilgili olarak tertip komitesinden TMMOB ve bağlı odalara katılım daveti gelmemiş olup, odamız bu mitingde kurumsal olarak yer almayacak, oda pankartımız açılmayacaktır."

KESK: SAFLAŞMA HATALI

TMMOB ve KESK Başkanları tarafından yapılan ortak açıklamada ise seçim sürecinde halkın laik-anti laik eksende saflaşmaya zorlandığı, bu saflaşmaya karşı çıkmak gerektiği de belirti-lerek, yapılması gerekenin kimin Cumhurbaşkanı olacağı tartışması yerine nasıl bir Cumhurbaşkanı tartışması olduğu görüşü ifade edildi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Aksu ise "Memurlar olarak bu tarz anti-demokratik hareketlerin içinde yer almamız mümkün değildir. Memur-Sen, demokrasiden asla taviz vermemiştir ve bundan sonra da vermeyecektir" denildi.

Sağlık-İş Sendikası Başkanı Mustafa Başoğlu da mitinge katılmayacaklarını ve bu girişimi desteklemediklerini bildirdi. Başoğlu, "İşçi haklarına karşı çıkanlarla, darbecilerle, din düşmanlarıyla, demokrasi-millet karşıtlarıyla bir arada olamayız" dedi.