Merkel'i Zorda Bırakan AnketAlmanya Başbakanı Angela Merkel ülkesinde yaşayan Müslümanların Alman toplumuna entegre olmak için yeterli çabayı harcamadığı konusunda sürekli eleştiri yapıyor. Ancak Merkel'i zor durumda bırakacak bir anket yayınlandı. Ankete göre Almanya'da yaşayan Müslümanların yüzde 70'i başı açık dolaşıyor. Bu ülkede yaşayan Müslümanların yarıya yakını Alman pasaportuna sahip.

Almanya’daki Müslümanların çoğunun oldukça iyi entegre olduğu, Müslüman kadınlarının yüzde 70’inin hiçbir zaman başını örtmediği belirlendi.

Le Monde gazetesinin Berlin muhabiri Cecille Calla, Almanya’da devlet ile Müslüman toplumu arasında diyaloğu pekiştirmek amacıyla düzenlenen İslam Konferansı’nı değerlendirdiği haberinde bu ülkede Müslümanlar ile ilgili yeni bir anketin sonuçlarına da dikkat çekti.

Almanya’daki Müslümanların çoğununun oldukça iyi entegre olduğunu gösteren anket sonucunda Almanya’da yaşayan Müslümanların sayısı, 3.8-4.3 milyon arasında tahmin ediliyor. Bu arada, Müslümanların yarısına yakın bir bölümünün de, Alman pasaportuna sahip oldukları hesaplanıyor.

Bu arada, Almanya’daki Müslümanların yüzde 86.4 gibi çok büyük bir bölümü, kendilerini “oldukça inançlı” veya “çok inançlı” olarak tanımlamakla birlikle dini bir örgüte üye olanların oranı yüzde 20’de kalıyor.

Anketin diğer ilginç bir sonucunu da, başını örten Müslüman kadınları oluşturuyor. Buna göre, Almanya’daki Müslüman kadınlarının yüzde 70’i, hiçbir zaman başını örtmüyor. Kendileri “çok inançlı” olarak tanımlayan kadınların da sadece yarısı, başını örtüyor.

Öte yandan, medyaya çok yankı bulmasına karşın, kız çocuklarını yüzme veya cinsel eğitim dersine göndermeyi reddeden Müslüman anne babaları oranının da düşük olduğu, bundan etkilenen öğrencilerin, yüzde 7-10 düzeyinde kaldığı da saptandı.

Almanya’da Müslümanların yüzde 76’sı gibi yüksek bir oranı, tüm okullarda Katolikler, Protestanlar ve Yahudilere sağlanan din dersi hakkının kendilerine de verilmesini istiyor. Le Monde, halen İslam dini dersinin sadece bazı bölgelerde pilot projelerinin çerçevesinde uygulandığını, Alman makamlarının da, Müslüman örgütlerinin Müslümanları “yeterince” temsil etmediği gerekçesiyle onlara Kiliselere benzer bir statü vermeye yanaşmadığını, öğretmen sorununun da bulunduğunu kaydetti.

Bu arada, anketin dikkat çeken diğer bir sonucunu da, Almanya’daki Müslümanların ve özellikle onların çoğunu oluşturan Türklerin arasındaki düşük eğitim düzeyini oluşturuyor.


. . . . .

Kaynak: hurriyet.com.tr