Türkiye'de Aralık 2006-Ocak-Şubat 2007 dönemini kapsayan üç aylık hareketli ortalamalara göre işsizlik oranı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11'e geriledi.

Geçen yıl aynı dönemde işsizlik oranı yüzde 11,8 düzeyinde bulunuyordu.
Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) üçer aylık dönemler itibarıyla her ay açıkladığı Hanehalkı İşgücü Anketinin ''Aralık 2006-Ocak-Şubat 2007'' dönemini kapsayan Ocak 2007 sonuçlarına göre, bu dönemde işgücüne katılım oranı ise yüzde 46,8 olarak hesaplandı.

İşsizlik oranı kentlerde yüzde 12,9, kırsal kesimde yüzde 7,9 olarak
belirlendi. Bu arada, 2006 yılında işsizlik oranı yüzde 9,9 düzeyinde idi.


Kaynak : AA