Dışişleri Bakanı Abdullah Gül, AB ile uyum çerçevesinde 3 ay içinde 200 kamu kurumu ve 130 sivil toplum kuruluşunun görüşü alınarak hazırlanan raporu açıkladı.

Dışişleri Bakanı Abdullah Gül, Devlet Bakanı Ali Babacan ile birlikte AB Muktesebatına Uyum çerçevesinde 3 ayda hazırlanan ropuru basın toplantısı ile duyurdu. Bakan Gül hazırlanan raporun Türkiye'nin 7 yıl içinde uygulayacağı temel reformları anlattı.
Bağımsız kurullarla birlikte toplantılar yaptık. Müzakere sürecinin nasıl geçeceğini konuştuk. Daha sonra bir araya gelip önümüzdeki yol haritası üzerinde çalışmalar yapmıştık.

Türkiye’nin yapması gereken noksanlarımız var. İkili müzakerelerin sürdürülmesi Siyasi refrmlarla ilgili siyasi reform izleme komitesi yapılan çalışmaları takip etmekte yeni yasa çıkarmakla birlikte çıkan yasaların uygulamasını takip etmek Türkiye’deki zihniyet değişimini sağlayacak çalışmaları sağlamaktır.

10 Ocak 2007 tarihinde yaptığımız açıklamada yol haritasına ilişkin hedefimizi ortaya koymuştuk. 3 ay içinde müktesebatı nasıl işleyeceğine ilişkin çalışmalarımızı yaptık.

Türkiye’nin Avrupa Birliği müktesebatına uyum programı 3 aylık yoğun bir çalışmanın ürünüdür 200 kamu kurum ve kuruluşunun çalışması ile hazırlanmıştır. İş gayet ciddiye alındı. Her devlet kurulunun ne yapacağı tek tek takvimlendirildi. 130’a yakın sivil toplum kuruluşu ile yakın temas kuruldu.

Bu program hayatımızla ilgili konuları ihtiva ediyor. Enerji tasarrufundan, tüketici hakkının korunmasına, çocukların şiddetten korunmasına gıdanın hijyen içinde korunmasına kadar günlük hayatta yaşadıklarımızla ilgilidir. Tüm bunlar AB içindeki bir ülkenin standardına ulaşmayı hedeflemektedir. Ancak bu Türkiye’nin kendi programıdır. Bunu kendi kamu kurumlarımızın hazırladığı ve kendi şartlarımıza göre değerlendirilme yapılmıştır. Bu Türkiye’nin kendi programıdır.

Program 33 başlık halinde ele alınmıştır. Her bir başlık için kanun tasarısı yönetmelikler tek tek ele alınmış. Bunların AB muktesebatındaki karşılıkları ve uygulamaya yönelik örnekler yer almıştır. Bu şekilde ortaya ortaya çıkan belge müzakere sürecimizin gereklerini yerine getirmekte nasıl işleyeceğini gösterecek aynı zamanda halkımızın yeni yapılanmaya adaptasyonunu sağlayacaktır. Bunlar yapıldıkça bunların faydalarını göreceğimiz için bunlar ayrıca büyük katkısı olacaktır.

Son gelişmelere bakacak olarak ilerlediğimiz muhakkaktır. Yeni dosyalar açıklanmaktadır. Ve işleyiş devam edecektir. Türkiye yapacak AB de bizi seyredecektir. Çalışmayı biz yapacağız. Ulaşımdaki sağlıktaki aksaklıkları biz gidereceğiz. Bunları bizim çabamızla gerçekleştireceğiz. Dolayısıyla her şey bizim performansımız kararımız ve önceliklerimize bağlıdır. Bu bir yerde performansımızın bir ölçüsü olarak da ortaya çıkacaktır.

Bunu yaparken de yapılanların halkın refahı ve huzuru için yapıldığını kabul etmemiz anlamamız gerekmektedir.Haber 7